Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

V čem spočívá Hejného metoda výuky?

výuka dle Hejného metody, autor: ZŠ Skálova Turnov

Při nedávném zápisu do prvních tříd jsme se na naší škole často setkávali s dotazem rodičů, čím se vlastně odlišují učebnice matematiky z nakladatelství Fraus od jiných učebnic.

ZŠ Skálova je skutečně jedinou turnovskou základní školou, která vyučuje podle učebnic Fraus, a to ji do jisté míry odlišuje od ostatních škol. Čím jsou tedy tyto učebnice a učební metody jiné? A proč je vlastně používáme? 

Ústřední postavou spjatou především s matematikou u nakladatelství Fraus je osoba profesora Milana Hejného. Ve světě pedagogů a didaktiků je již tato metoda vyučování, pojmenovaná právě po panu profesorovi, obecně známá. Základem Hejného metody je objevování v nejobecnějším slova smyslu. Podle této metody je účinnější postavit matematiku na životním zážitku a prožitku. Pedagog žákům nepředkládá fakta, která si mají zapamatovat, ale vede je (na základě příkladů z jejich každodenního světa) k objevování matematiky. Tím jsou děti vedeny k samostatnému myšlení, ale také si takto získané poznatky mnohem lépe osvojí a zapamatují. Vše se dá osvětlit na příkladech z našeho světa. Tak třeba při výuce zlomků učitel používá pro žáky co nejvíce slovních spojení, se kterými se žáci ve svém životě zcela běžně setkávají. „Půlka koláče“, „čtvrtka chleba“, „trvalo to čtvrt hodiny“, „uplaval jsem jen půl bazénu“ – to vše jsou skvělé příklady pro to, aby žáci pochopili, proč je nutné učit se zlomkům. Hejného metodu tedy lze v kostce definovat jako filozofii, že znát neznamená odříkávat, ale především porozumět.

ZŠ Skálova podle těchto učebnic a tedy i nových učebních metod vyučuje od roku 2008. Přestože rozhodnutí používat tyto učebnice bylo v kompetenci bývalého ředitele, současný ředitel Mgr. Michal Loukota je velkým zastáncem těchto metod a dodává: „V dnešním světě je třeba žáky vést k přemýšlení nad problémy a naučit je tyto problémy řešit, rozvíjet jejich logické uvažování a hlavně je od učení neodradit, neboť ho budou potřebovat po celý svůj život. Tomu všemu velmi dobře napomáhá právě matematika podle profesora Hejného.“

Na naší škole není matematika obávaným předmětem, ale naopak patří k předmětům nejoblíbenějším. O velkém úspěchu mohou hovořit i výsledky dětí v různých matematických soutěžích a olympiádách. Matematická soutěž Klokan (kategorie Cvrček) zase ukázala, že i slabší děti jsou na tom lépe, než je obvyklé. Na Skálovce děti místo povzdechu „zase ty příklady“ přicházejí denně s novými objevy, zajímavými úlohami, které rodičům nadšeně sdělují „maminko, já ti to vysvětlím“. A proč vlastně ne? Sám profesor Hejný přeci říká: „Škola si myslí, že vím jen to, co jsem se naučil. Omyl. Umím to, co jsem zažil.“

Odkazy:

TZ ZŠ Skálova
Vytvořeno 4.3.2014 13:07:11 | přečteno 2025x | Bc. Radek Drašnar
load