Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Informace odboru školství, kultury a sportu k začátku školního roku 2012/2013

ZŠ Turnov, 28. října

Organizace školního roku 2012/2013, naplněnost mateřských a základních škol Turnova a působnosti obce III, konkursy na funkce ředitele dle nového školského zákona a další informace z oblasti školství.

 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012.

 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012 a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2013, vyjma turnovských základních škol, tam bude vyhlášeno ředitelské volno v termínu čtvrtek 3. 1. a v pátek 4. 1. 2013. Stejný postup je pak doporučen i ředitelům středních škol v Turnově a ostatním základním a mateřským školám na Turnovsku.

 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2013.
 • Zápis do 1. ročníků proběhne na ZŠ v Turnově ve dnech 15. ledna až 15. února 2013. Slavnostní zápis proběhne v úterý 15. ledna 2013 od 10:00 do 17:00 hod. na všech ZŠ v Turnově.

 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro Liberecký kraj stanoveny v termínu od 4. března - 10. března 2013.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek 29. března 2013.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do neděle 1. září 2013.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne v pondělí 2. září 2013.

MATEŘSKÉ ŠKOLY, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ

* Ředitelky všech osmi turnovských mateřských škol i mateřské školy speciální se dohodly a uzavřely opět s vedoucím odboru školství, kultury a sportu dohodu, která stanovuje výši úplaty za vzdělávání pro příští školní rok 2012/2013 na 420 Kč za měsíc. Dohoda je stále zajímavá v tom, že sjednocuje výši úplaty za vzdělávání ve všech devíti mateřských školách v Turnově. Pokud by totiž školné bylo u jednotlivých mateřských škol různé, (což zákon umožňuje), docházelo by ke zbytečnému napětí a zájem rodičů by mohl být ovlivněn i výší této platby. Způsob výpočtu částky je upraven ve školském zákoně.

* Kapacita MŠ v Turnově (538 míst) je zcela využita, v průběhu zápisu nebyl zaznamenán  významný „přetlak“ na volná místa. Z čerstvě zapsaných dětí je 17,4 % mimoturnovských.

* Podle aktuálního demografického vývoje nastane v rámci ČR „vrchol tlaku“ na místa v MŠ v roce 2013. V dalších letech bude docházet k pozvolnému poklesu.

* V květnu t. r. proběhlo v souvislosti s novelou školského zákona (s účinností od 1. 1. 2012)  konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele - celkem u 11ti škol a 1  školského zařízení:
 • 8 konkurzů na mateřské školy v Turnově – jmenovány do funkce byly všechny stávající ředitelky - MŠ 28. října: Zdeňka Svobodová, MŠ Alešova: Naděžda Dovolilová, MŠ Bezručova: Bc. Jana Dontová, MŠ Turnov-Mašov: Mgr. Zdeňka Čiháková, MŠ Zborovská: Jana Brožová, MŠ Jana Palacha: Svatava Dékányová, MŠ Kosmonautů: Jarmila Fibrichová, Waldorfská MŠ: Hana Lamačová.
 • 2 konkurzy na základní školy v Turnově: ZŠ 28. října 18, ZŠ Turnov - Mašov – do funkce ředitele byl jmenován současný pan ředitel Mgr. Jaromír Frič, ZŠ Turnov – Mašov – do funkce ředitelky byla nově jmenována Mgr. Renata Šulcová. Bývalá ředitelka (Mgr. Stanislava Šmucrová) odchází do důchodu, ve škole však bude i nadále působit jako pedagog.
 • 1 konkurz na ZUŠ Turnov – do funkce ředitele Základní umělecké školy byl jmenován současný pan ředitel Mgr. Bc. Bohuslav Lédl.
 • 1 konkurz na SVČDM Turnov – do funkce ředitele byl nově jmenován Ing. Mgr. Tomáš Zakouřil. Bývalý ředitel (Mgr. Karel Štrincl) odchází do důchodu.

Novelou zákona je nově stanoveno funkční období ředitelů škol a školských zařízení na období 6- ti let.

* V správním obvodu Turnov proběhly konkursy ještě v ZŠ Jenišovice (funkce ředitele byla jmenována Mgr. Milena Kučerová), ZŠ Rovensko pod Troskami (do funkce ředitele byla jmenována Mgr. Zuzana Bílková), MŠ Paceřice (do funkce ředitele byla jmenována Mgr. Petra Bartko). 

* Aktuálně všechny ZŠ řeší zpracování a přijetí dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – „EU peníze školám“. Pro Turnovské školy se jedná o částku 8.096.953,- Kč. O stavu a výši více vypovídá ikona souborutabulka.


OPRAVY A ÚDRŽBA OBJEKTŮ ZŠ A MŠ V TURNOVĚ

Na základě podkladů od odboru správy majetku uvádím několik novinek investičního charakteru, které se udály na městských školských organizacích:

 • V MŠ, ul. 28. října byly nákladem 81 000 Kč pořízeny nové vstupní dveře.
 • V MŠ, Alešova 1140 probíhala v období letních prázdnin rekonstrukce sociálních zařízení. Důvodem rekonstrukce byl neodpovídající stav vůči hygienickým předpisům (počty umývadel a záchodků na počet dětí). Celá stavební úprava zatíží městský rozpočet částkou 515 000 Kč. Souběžně jsme vylepšili i technický stav budovy tím, že byl nákladem 71 000 Kč zateplen strop tepelnou izolací nad celým půdorysem školky, provádí se obnovovací nátěr dřevěného obložení fasády (náklady 33 000 Kč). 65 000 Kč potom budou stát i související opravy na zlepšení stavu dětské šatny a vstupní chodby, kde bude upravena elektroinstalace a svítidla těchto prostor, opraveny omítky poškozené zemní vlhkostí a šatna dětí bude mít novou podlahovou krytinu.
 • V základní umělecké škole byla vyměněna tzv. „ateliérová“ okna v nejvyšším podlaží, která již byla ve značně neutěšeném stavu, a to v celkové hodnotě práce 273 000 Kč.
 • Na podzim letošního roku proběhne ještě úprava venkovních ploch před vjezdem do hospodářské části objektu v MŠ Zelená cesta (odhadované náklady 300 000 Kč) a rekonstrukce dělících příček sociálních zařízení v ZŠ Žižkova (odhadované náklady 400 000 Kč). Celkové náklady na stavební zhodnocení objektů tak dosahují částky 1 738 000 Kč.


NAPLNĚNOST MŠ A ZŠ NA TURNOVSKU

Podle aktuálního demografického vývoje bude v ČR největší počet žáků v ZŠ v roce 2018.  Naopak nejmenší počet studentů pocítí střední školy v roce 2015.

ikona souboruStatistiky ZŠ

ikona souboruPočty dětí MŠ v Turnově

ikona souboruPočty žáků turnovských a spádových ZŠ a středních škol v Turnově


VLASTNÍ KOMENTÁŘ A POHLED NA AKTUÁLNÍ STAV

Z celorepublikového pohledu byl právě skončený školní rok opět plný dílčích změn a překvapení (změna odměňování pracovníků, státní maturity, příprava změny financování regionálního školství atd.), které rozhodně nepřispěly ke stabilitě a přehlednosti celého systému. Vaši pozornost doporučuji upnout na „Zprávu OECD o hodnocení vzdělávání v České republice“ z ledna letošního roku, která poskytuje tyto závěry a doporučení:

· Vzdělávací výsledky žáků se pohybují kolem průměru OECD.

· Panuje znepokojení v souvislosti s velkou mírou sociální selektivity a nerovnostmi ve vzdělávacím systému.

· Větší autonomie škol zdůrazňuje úlohu hodnocení.

Za velmi zásadní problém považuji absenci dokončení materiálu, který měl vést ke změně financování regionálního školství. V roce 2013 budou podle všech předpokladů v rámci Libereckého kraje uspokojeny pouze základní platové povinnosti státu vůči školám, neboť krajský úřad neobdrží od MŠMT na rozpis více finančních prostředků. Nastane tak situace, že pokud bude chtít mít obec současný standard ve školách, bude muset zvýšit finanční prostředky na fungování svých škol. Další variantou je převedení těchto nároků na rodiče nebo některé aktivity nerealizovat. Z výše uvedeného vyplývá, že vzdělávání rozhodně není prioritou státu.

Z pohledu Turnova je v nadcházejícím období nejdiskutovanější bodem stavba optimálního objektu pro Waldorfskou mateřskou školu v Hruborohozecké ulici a její realizace. Dle předběžných a zatím neoficiálních informací byla městu přiznána dotace na úspory energií v ZŠ Skálova v Alešově ulici (zateplení, nová okna, oprava střechy). Tato akce bude spojena i s nutnými vnitřními opravami, tak jako tomu bylo i u ostatních objektů. Projektem nejasné budoucnosti z pohledu času je rekonstrukce ZŠ Mašov, přesto jsou její úpravy velmi potřebné.

V květnu byl ukončen tříletý projekt Vzdělávacího centra Turnov o.p.s. na vzdělávání pedagogických pracovnic mateřských škol. Měl velký ohlas, semináře byly zcela naplněné. Přes zájem o další vzdělávání nebyl další projekt schválen.

Mgr. René Brož, vedoucí odboru školství


Vytvořeno 31.8.2012 16:01:17 | přečteno 1742x | Kateřina Doubravová
load