Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Informace k začátku školního roku 2011-2012

Informace k začátku školního roku 2011/2012 v základních a mateřských školách na Turnovsku.

1) Organizace školního roku

Období školního vyučování začne ve čtvrtek 1. září 2011. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2012, ve druhém pololetí pak v pátek 29. června 2012.
Ředitelské volno bude na základních školách v Turnově vyhlášeno v pátek 18. listopadu 2011, dále pak v pondělí 30. dubna 2012 a v pondělí 7. května 2012, ve stejných dnech budou u zavřeny i MŠ v Turnově. Stejný postup je pak doporučen i ředitelům středních škol v Turnově a ostatním základním a mateřským školám na Turnovsku.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2011.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve pátek 23. prosince 2011 a skončí v pondělí 2. ledna 2012. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2012.
Zápis do 1.ročníků proběhne na ZŠ v Turnově v pondělí 16.1.2012 v době od 10 do 17 hodin.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2012.
Jarní prázdniny pro Liberecký kraj jsou určeny na týden od 27. února 2012 do 4. března 2012.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012.

2) Mateřské školy

*Ředitelky všech osmi turnovských mateřských škol i mateřské školy speciální se dohodly a uzavřely opět s vedoucím odboru školství, kultury a sportu dohodu, která stanovuje výši úplaty za vzdělávání pro příští školní rok 2011/2012 na 400 Kč za měsíc. Dohoda je stále zajímavá v tom, že sjednocuje výši úplaty za vzdělávání ve všech devíti mateřských školách v Turnově. Pokud by totiž školné bylo u jednotlivých mateřských škol různé, (což zákon umožňuje), docházelo by ke zbytečnému napětí a zájem rodičů by mohl být nerovnoměrný, ovlivněný právě i výší této platby. Způsob výpočtu částky je upraven ve školském zákoně.
* Kapacity MŠ v Turnově je zcela využita, v průběhu zápisu nebyl zaznamenán žádný „přetlak“ na volná místa, opět byli uspokojení i mimoturnovští zájemci, i když v menším počtu, než v předešlém školním roce. Podíl mimoturnovských dětí v MŠ se meziročně (školní roky) zvýšil ze 16 na 17% (97 dětí).
* Podle aktuálního demografického vývoje nastane v rámci ČR „vrchol tlaku“ na místa v MŠ v roce 2013. V dalších letech bude docházet k pozvolnému poklesu.

3) Základní školy

* V květnu t.r. proběhlo z podnětu zřizovatele dotazníkové šetření na základních školách v Turnově, přičemž jeden dotazník byl určen žákům (resp. rodičům), druhý pak pedagogům jednotlivých škol. První část (viz příloha) má externí charakter a je prostým shrnutím četností odpovědí a slovního komentáře. Rodiče a další zájemci jej již v této chvíli naleznou na internetových stránkách města. Celkově lze konstatovat, že školy si v hodnocení vedly velmi dobře až výborně. Druhý dotazník s výpověďmi pedagogů má interní charakter a je určen především pro management škol a zřizovatele.
Závěrem chci konstatovat, že zpětná vazba od spotřebitelů vzdělávání je velmi důležitá pro další rozvoj organizací (nejen škol), rádi bychom taková šetření prováděly s periodicitou dvou let.
* Aktuálně všechny ZŠ řeší zpracování a přijetí dotací z OPVK „EU peníze školám“. O stavu a výši více vypovídá tabulka – viz příloha.
* Podle aktuálního demografického vývoje bude v ČR největší počet žáků v ZŠ v roce 2018.  Naopak nejmenší počet studentů pocítí střední školy v roce 2015.

4) Opravy a údržba objektů ZŠ a MŠ v Turnově

Na základě podkladů od odboru správy majetku uvádím několik novinek investičního charakteru, které se udály na městských školských organizacích:
* Na MŠ Alešova byl proveden celkový nátěr střešní krytiny v hodnotě 92 000 Kč.
* Ve smyslu doporučení krajské hygienické stanice byla na MŠ Bezručova zřízena nová úklidová komora v hodnotě 56 000 Kč.
* Na MŠ v Mašově byla provedena výměna vchodových dveří a dokončena rekonstrukce venkovních ploch a části oplocení (ještě se provádí) v celkové hodnotě  215 000 Kč.
* Bezpochyby největší investiční akcí je celková rekonstrukce objektu MŠ Jana Palacha – v rámci projektu „Realizace úspor energií“ v hodnotě 9 906 000 Kč a související investice a opravy (rozvody vody, vybavení kuchyně) za dalších 710 000 Kč z rozpočtu města. Celková hodnota prací tak dosahuje částky 10 616 000 Kč. Plnohodnotný provoz MŠ bude odstartován 5. září, venkovní práce budou dokončovány ještě minimálně do konce měsíce září.
* Na ZŠ Skálova byly provedeny opravy parketových podlah ve čtyřech třídách v celkové hodnotě 118 000 Kč.
* Na ZŠ Žižkova byla provedena výměna oken, které se nacházely v havarijním stavu, a rekonstrukce topení v učebně výtvarné výchovy v celkové hodnotě 72 000 Kč.
* Na základní umělecké škole dochází je kompletní rekonstrukci sociálního zařízení ve třech podlažích školy v celkové hodnotě 2 357 000 Kč.
Z výše uvedeného vyplývá, že školské městské objekty byly v letošním roce zhodnoceny minimálně částkou 13 536 000 Kč.

5) Naplněnost MŠ a ZŠ na Turnovsku

Viz přiložená tabulka.

6) Komentář

Z celorepublikového pohledu byl právě skončený školní rok velmi přelomový. Ve školství nebyli propouštění pracovníci tak, jako v ostatních segmentech veřejné správy. Ba co víc, platy pedagogů narostly, a to na rozdíl od „vyděračů v bílých pláštích“, humánní a přirozenou cestou, tj. oceněním státu. Byly nastartovány státní maturity (více můj komentář v článku „Projekt státní maturity po  Česku“ zveřejněném na www.parlamentnilisty.cz), stejně tak návrhy plošného testování žáků v uzlových bodech, přijali jsme výsledky PISA 2009 a McKinsey zprávy. K tomu projekty EU a další výzvy.
 Právě zprávy o klesajících výsledcích českých žáků zveřejněné v minulých měsících nemají pro mě očekávaný účinek, nevyvolávají celospolečenské diskuse, nechávají spát vládu. Tomu nerozumím.
 Dle mého nejpalčivějším nedostatkem dnešního vzdělávacího systému je skutečnost, že zcela chybí Národní program vzdělávání, přestože tuto povinnost si sám sobě stát ukládá prostřednictvím školského zákona již z roku 2004 (více můj komentář v článku „Proč stavíme pyramidu školství na špičku?“ zveřejněním na www.parlamentnilisty.cz nebo na www.ucitelskenoviny.cz). Takový dokument by musel být opěrným bodem i pro všechny „divoké“ optimalizace vzdělávacího systému.
 Výrazným problémem současného školství je také stav, kdy se nedokáže postarat o nadané žáky. Podle obecně přijatých studií se uvádí, že naše společnost „ztratí“ osm či devět z deseti opravdu nadaných dětí tím, že je nedokážeme vyhledat (diagnostikovat) a pracovat s nimi. Jde o žáky, kteří by určitě mohli v dlouhodobém horizontu výrazně celospolečensky pomoci.
 Z krajského pohledu je i nadále v popředí zájmu „druhá etapa optimalizace středních v Libereckém kraji“. Jednotlivá opatření se z mého pohledu podivně rozmělňují, chybí široký politický i osobní konsensus, pak nastává problematické přijetí. Nechci tím tvrdit, že všechny „zásluhy“ padají pouze na současné krajské politiky. Ten problém je dlouhodobější a popravdě se netýká pouze našeho kraje.
 Z pohledu Turnova se v nadcházejícím období stává nejdiskutovanější bodem, stavba optimálního objektu pro Waldorfskou mateřskou školu v Hruborohozecké ulici. Jsem velmi rád, že se diskuse posunula ze stavu, jestli se bude stavět, do fáze jakou technologií budeme stavět. Projekty nejasné budoucnosti z pohledu času jsou pak: rekonstrukce ZŠ Mašov a úprava prvního stupně ZŠ Skálova v Alešově ulici.

Zpracoval:
Mgr. René Brož, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Turnov
r.broz@mu.turnov.cz
481 366 757
737 204 260

Přílohy:

  1. ikona souboruDotace základním školám "EU peníze školám" (pdf)
  2. ikona souboruPočty žáků v ZŠ (pdf)
  3. ikona souboruPočty žáků v MŠ (pdf)
  4. ikona souboruVýstup dotazníkového šetření ZŠ 28. října (pdf)
  5. ikona souboruVýstup dotazníkového šetření ZŠ Mašov (pdf)
  6. ikona souboruVýstup dotazníkového šetření ZŠ Skálova (pdf)
  7. ikona souboruVýstup dotazníkového šetření ZŠ Žizkova (pdf)
Vytvořeno 2.9.2011 | přečteno 1058x | Richard Mochal
load