Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Informace k začátku školního roku 2010/2011

Informace o školním roce 2010/2011 včetně plánovaných prázdnin, ředitelského volna, oprav či naplněnosti MŠ a ZŠ v Turnově.

1) Organizace školního roku
Období školního vyučování začne ve středu 1. září 2010. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v pondělí 31. ledna 2011, ve druhém pololetí pak ve čtvrtek 30. června 2011.
Ředitelské volno bude na základních školách v Turnově vyhlášeno v pondělí 27. září 2010, dále pak ve čtvrtek 18. listopadu 2010 a pátek 19. listopadu 2010, stejný postup je pak doporučen i ředitelům středních škol v Turnově a ostatním základním školám na Turnovsku.
Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2010.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2010 a skončí v neděli 2. ledna 2011.
Zápis do 1.ročníků proběhne na ZŠ v Turnově v pondělí 17.1.2011 od 10 do 17 hodin
.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2011.
Jarní prázdniny pro Liberecký kraj jsou určeny na týden od 21. února 2011 do 27.2.2011 (okres Mladá Boleslav a Jičín 28.2.- 6.3.2011).
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 21. dubna a pátek 22. dubna 2011.

2) Mateřské školy
Právě před rokem byly spuštěny  „na ostro“ společné internetové stránky všech osmi turnovských mateřských škol. Naleznete je na adrese: skolky.turnov.cz, jejich hlavním obsahem jsou nejen informace o jejich obecném fungování, ale i aktuality z jednotlivých zařízení a další konkrétní sdělení. Kladný ohlas především ze strany rodičovské veřejnosti dokazuje potřebnost a kvalitu tohoto projektu.
Ředitelky všech osmi turnovských mateřských škol i mateřské školy speciální se dohodly a sepsaly s vedoucím odboru školství, kultury a sportu dohodu, která stanovuje výši úplaty za vzdělávání pro příští školní rok 2010/2011 na 400 Kč za měsíc. Dohoda je stále zajímavá v tom, že sjednocuje výši úplaty za vzdělávání ve všech devíti mateřských školách v Turnově. Pokud by totiž školné bylo u jednotlivých mateřských škol různé, (což zákon umožňuje), docházelo by ke zbytečnému napětí a zájem rodičů by mohl být nerovnoměrný, ovlivněný právě i výší této platby. Způsob výpočtu částky je upraven ve školském zákoně.

3) Opravy a údržbaobjektů ZŠ a MŠ
Novinky investičního charakteru se týkají:
• Na mateřské škole v ul. 28.října dochází k zateplení dvorní části fasády, resp. celého zadního traktu MŠ v celkové hodnotě 2.360.000 Kč.
• Na mateřské škola v Mašově pak k výměně radiátorů a dokončení výměny oken, následně pak drobné venkovní úpravy, vše v celkové hodnotě 590.000 Kč.
• Na mateřské škola ve Zborovské ulici je zhotovení nové regulace v kotelně )středního topení. Stávající systém byl vzhledem ke svému stáří již neopravitelný a bez jeho rekonstrukce by bylo topení výrazně neekonomické. Náklady dosáhnou částky 550.000 Kč.
• Na mateřské škole v Alešově ulici je prováděna generální oprava špaletových oken v celkové hodnotě 290.000 Kč.
• Na základní škole v Žižkově ulici dochází ke změně vytápění  jídelny z neekonomického vytápění vzduchotechnikou na teplovodní vytápění. Zároveň již dochází k výměně některých plastových dveří a oken. Vše v celkové částce 460.000 Kč.

4) Naplněnost MŠ a ZŠ v Turnově
Vždy jsme na počátku školního roku tázáni na počty děti v turnovských mateřských a základních školách, a proto zde jsou počty dětí k 13.8.2010, v závorce je uveden počet děti v minulém školním roce:
ZŠ Skálova 510 (560),
ZŠ 28.října 600 (590),
ZŠ Žižkova 370 (337),
ZŠ Mašov 87 (84),
ZŠ Sobotecká 75(79)
Celkem 1642 (1650)

Počty dětí do 1. ročníku, opět jsou v závorce uvedeny počty z minulého školního roku. Jedná se vždy o skutečné nastoupivší děti.
ZŠ Skálova 40 (42),
ZŠ 28.října 53 (50),
ZŠ Žižkova 54 (50),
ZŠ Mašov 19 (21),
ZŠ Sobotecká 2 (1)
Celkem 168 (164)

MŠ 28 října 74 (74)
MŠ Alešova 52 (52)
MŠ Bezručova 65 (65)
MŠ Mašov 44 (44)
MŠ Zborovská 92 (91)
MŠ J. Palacha 54 (54)
MŠ Kosmonautů 104 (102)
WMŠ Hruborohozecká 52 (50)
Celkem  537 (532)

ZŠ speciální a MŠ speciální, Kosmonautů 14 ZŠ + 6 v přípravném stupni, 28 MŠ

5) Co nás čeká?
Zcela jistě nejpalčivějším a nejdiskutovanějším tématem se stane druhá etapa optimalizace středních v Libereckém kraji, která je připravovaná ke zveřejnění na listopad nebo prosinec letošního roku. Podle mého názoru minulé i současné vedení Libereckého kraje dostatečně nepřipravilo síť středních škol v kraji na razantní pokles počtu středoškoláků. Přestože právě kraje mají velmi ulehčenou situaci ve skutečnosti, že význam jednotlivých věkových kohort je u středních škol znám s velkým časovým předstihem. Chci veřit tomu, že Turnov tato situace zasáhne co možná nejméně nejen s ohledem na jeho polohu, tj. dobrou dopravní dostupnost a získávání studentů ze tří krajů, ale i ze skutečnosti, že střední uměleckoprůmyslové má republikový význam a zdravotnická škola, resp. hotelová škola má význam regionální.

Zpracoval:
Mgr. René Brož, vedoucí Odboru školství, kultury a sportu MěÚ Turnov
r.broz@mu.turnov.cz
481 366 757
737 204 260

Vytvořeno 19.8.2010 | přečteno 894x | Richard Mochal
load