Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Největší rekonstrukce silnic na Turnovsku hotová!

Pohled na rozcestník na Pyrámu, autor: www.dronyvakci.cz

Dvacátého října 2020 byla dokončená rekonstrukce Nádražní ulice a silnice II/610 až na hranici Libereckého kraje. Dílo má zatím drobné vady a nedodělky, které budou v brzké době odstraněny.

Slavnostní otevření bylo naplánováno na 24. října, ale muselo být zrušeno kvůli vládním opatřením. Turnovská radnice akci uskuteční společně s dalšími partnery pravděpodobně na jaře 2021.

Největší investiční akce na Turnovsku začala 1. dubna 2019. Nebyl to apríl ani pro místní obyvatele, ani pro podnikatele, natož pro řidiče. Prvního dubna 2019 totiž začala v souvislosti se stavbou řada úplných i částečných uzavírek, které komplikovaly dopravu až do 3. října 2020. Rok a půl tak byla ochromená doprava v Turnově II a přilehlém okolí.         

Stavba byla členěná do několika etap. V loňském roce se začalo v prostoru kolem viaduktu a Nádražní ulici k odbočce na silnici I/10. Práce probíhaly po úsecích. Každý úsek čekalo to samé - frézování, sanace, konstrukce komunikace a chodníků ze štěrkodrtí, pokládka žulových obrub, pokládka dlažby, asfaltování. V části Nádražní ulice (od Hotelu Beneš pod ulici Čechova) došlo na první asfaltování koncem června. Následující den byla zahájena další etapa rekonstrukce, která už směřovala do katastru Ohrazenic. 

Nádražní ulice 1. 5. 2019

Nádražní ulice 20. 6. 2019

Nádražní ulice 8. 7. 2019

Nádražní ulice 21. 10. 2019

Loňského září došlo v Nádražní ulici k instalaci sloupů veřejného osvětlení, v říjnu pak následovala výsadba zeleně. Tečkou za pracemi bylo položení 14. - 15. listopadu 2019 finálních asfaltový povrchů v celé ulici od Hotelu Beneš ke sjezdu na I/10. Velkou úlevou bylo v prosinci, těsně před Vánoci, položení podkladních asfaltů pod viaduktem a otevření tohoto úseku pro dopravu směrem na Přepeřskou. Tato část byla pro automobilovou dopravu odříznutá 9 měsíců.

Nejsložitějším místem celé operace byl viadukt, respektive část před ním, kde se kompletně předělávaly vodohospodářské sítě včetně dvou velkých odlehčovacích objektů, překládal se plyn a ještě nově zatrubňoval Odolenovický potok.   

Několik srovnávacích fotografií z místa před viaduktem: 

Práce před viaduktem zachycené 31. 5. 2019

Práce před viaduktem zachycené 8. 7. 2019

Práce před viaduktem zachycené 9. 9. 2019

Práce před viaduktem zachycené 18. 12. 2019

Finální podoba před viaduktem 21. 10. 2020

Paralelně se v roce 2019 rekonstruovalo také na II/610 ze Svijan do Přepeř. Opět došlo v několika úsecích k odfrézování asfaltového souvrství, probíhaly úpravy a výměny uličních vpustí. 

Velkou viditelnou změnou prošla komunikace z Příšovic do Přepeř, kde vedle rekonstrukce vlastní vozovky silnice II/610, došlo k rozšíření a vybudování cyklostezky. Na výstavbě cyklostezky mezi Přepeřemi a Příšovicemi se podílely obě obce. Délka stezky je 625 m a celkové náklady na projekt byly přes 11 milionů korun. Projekt byl spolufinancován Státním fondem dopravní infrastruktury a Libereckým krajem, přidalo i město Turnov a další obce sdružené okolo Greenway Jizera Turnov-Svijany. 

Cylostezka z Přepeř do Příšovic 25. 7. 2019

Cylostezka z Přepeř do Příšovic 21. 20. 2020

Listopadovou pozitivní záležitostí bylo otevření části komunikace v úseku silnice II/610 z Přepeř až do Svijan, kdy se tuto část podařilo zhotovit o měsíc dříve. 

V roce 2020 přišel na řadu zbývající úsek v Přepeřské ulici, tedy od viaduktu do Přepeř, a stavební ruch pokračoval také v Ohrazenicích mezi Pyrámem a odbočkou na I/10.

V Přepeřské ulici došlo 2. března na kompletní uzavírku a začaly fungovat výlukové jízdní řády. I zde se dělala nová dešťová kanalizace, chodníky, silnice a v neposlední řadě nový mostek u B.R.D. KOVO s.r.o., který dal firmě pořádně zabrat, protože bylo staveniště několikrát zcela zaplaveno. V červnu 2020 se podařilo mostek vybetonovat a červenci tento úsek zprůjezdnit. Do té doby byli obyvatelé z Přepeřské spojeni s městem pouze provizorní lávkou. 

Budování mostku v Přepeřské ulici 15. 5. 2020

Budování mostku v Přepeřské ulici 12. 6. 2020

Budování mostku v Přepeřské ulici 30. 6. 2020

Finální podoba mostku v Přepeřské ulici 21. 10. 2020

V srpnu se po dokončení křižovatky v Přepeřích stavební činnosti opět vrátily do Nádražní ulice a k viaduktu. V Nádražní ulici probíhalo dláždění zálivů, bouralo se zábradlí přes zatrubněný Odolenovický potok a dělaly se úpravy na ostrůvku kolem plynového zařízení.   Zhruba v polovině září došlo u viaduktu k položení finálních asfaltů. Úplně poslední uzavírka byla v sobotu 3. října, kdy Nádražní ulice v katastru Ohrazenic (od sjezdu z D10 po rozcestník na Pyrámu) dostala nový koberec. 

Zhotovitelem stavby „Rekonstrukce silnice II/610 z Turnova až na hranici Libereckého kraje“ byly společnosti EUROVIA CS, STRABAG a další jejich subdodavatelé. Akce za více než 205 milionů korun byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci IROP ve výši necelých 146 milionů korun. 

Rovněž město Turnov vložilo do stavby nemalé finanční prostředky. Na chodníky,  parkovací zálivy, veřejné osvětlení a vegetační úpravy v Nádražní ulici připadla částka přes 18 milionů korun. Město Turnov žádalo o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu - Komunitní rozvoj - prostřednictvím MAS Český ráj a Střední Pojizeří, maximální dotace byla přiznána ve výši 2.8 mil. Kč. 

Stanovisko starosty:

Musím říci, že se jednalo o největší dopravní projekt realizovaný v Turnově za posledních 7 let, za dobu mého starostování. Projekční přípravy trvaly 5 let. Samotná stavba pak další 2 roky. Domníváme se, že tento projekt, který vznikl především díky společné spolupráci Libereckého kraje a dalších 5 samospráv – města Turnova a obcí Ohrazenice, Přepeře, Příšovice, Svijany, rovněž dále Vodohospodářského sdružení Turnov, je i v krajském měřítku mimořádným počinem. Bylo zde mnoho společné vůle, mnoho peněz Evropské unie, kraje, ale především malých obcí.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem za spolupráci, jak v přípravě, tak ve stavebním procesu. Chtěl bych poděkovat všem obyvatelům Turnova i našeho regionu za neskonalou trpělivost. Zvláště pak bych se chtěl omluvit obyvatelům sídliště Přepeřská, kteří byli skoro 2 roky „odříznutí“ od našeho města. 

Dopravní stavby nepatří k těm, které nesou starostové dobře.  Spousta jednání v přípravě, hledání kompromisů, financí, velká nespokojenost v průběhu stavby, často i nespokojenost ve finále. Nutnost vytrvalosti a soustředěné práce. Jediným uspokojením tak zůstává procházka po nových ulicích se zelení a třeba prohlídka dnes už historických fotografií. Nejde přece jen o nové silnice, ale především o kultivaci veřejného prostoru a zeleně. Tak ať slouží a je co nejméně reklamací.

Na závěr opět několik pohledů do Nádražní ulice: 

Pohled do křižovatky Nádražní ulice 20. 6. 2019

Pohled do křižovatky Nádražní ulice 7. 11. 2019

Pohled do křižovatky Nádražní ulice 10. 12. 2019

Pohled do křižovatky Nádražní ulice 15. 5. 2020

Pohled do křižovatky Nádražní ulice 21. 10. 2020

Mgr. Zdenka Štrauchová

Vytvořeno 26.10.2020 18:54:31 | přečteno 852x | zdenka.strauchova
load