Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Užší spolupráce obcí pomůže ušetřit veřejné peníze

spolupráce, autor: ilustrační obrázek

Turnov se spolu s okolními obcemi zapojil do projektu s názvem Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Díky němu by měly obce spolu lépe komunikovat, odhalovat společné problémy, nacházet způsoby jejich řešení a celkově lépe spolupracovat.

Obce totiž často bojují s nedostatkem vlastních kapacit. Například v sociálních službách, školství nebo při likvidaci odpadech nebo odpadních vod. Především tato tři témata vyžadují intenzivnější spolupráci menších obcí mezi sebou, která by mohla přinést značné úspory. Takto uvolněné prostředky by se daly využít například na opravy chodníků, vylepšení veřejných prostor apod.

Právě to je smyslem projektu Svazu měst a obcí o meziobecní spolupráci, do něhož se zapojila naše spádová oblast. Turnov, jako obec s rozšířenou působností (ORP), podepsal smlouvu o spolupráci a sestavil tým odborníků, který se za evropské peníze bude věnovat získávání dat za naši oblast. „Výstupem bude vytvoření strategie za celé území všech obcí, která bude především přínosná pro náš region. Pomůže našemu území nalézt cesty k užší spolupráci v oblastech, které trápí všechny a nelze je řešit v rámci jedné nebo dvou obcí,“ informovala pracovnice realizačního týmu pro analýzy a strategie Barbora Špicarová Stašková. Je zapotřebí lépe spolupracovat především ve sféře školství, kdy je nutné řešit například nedostatek míst v mateřských školách, podporu odborného vzdělávání nebo zachování malotřídek. Stejně jako není možné mít domovy pro seniory, terénní pečovatelskou službu a komplexní nabídku sociálních služeb v každé vesničce. Také je potřeba lépe spolupracovat ve sféře sběrných dvorů, kompostáren, svozu odpadků nebo vodního hospodářství. Kromě těchto tří nosných témat je úkolem projektu vybrat čtvrtou oblast, která obce našeho regionu nejvíce pálí a je všem společná. „Jsme rádi, že již dnes z obcí slyšíme pozitivní ohlasy na projekt.  Věříme, že všichni budou spolupracovat s realizačním týmem při sběru dat z našeho území. Kvalitní analýza a strategie nám může všem pomoci k lepší spolupráci a především ušetří peníze, kterých v obecních pokladnách není nikdy tolik, aby pokryly všechny potřebné investice na zlepšení života našich obyvatel,“ uvedla Špicarová Stašková.

projekt meziobecní spolupráce





 

Vytvořeno 27.1.2014 9:26:26 | přečteno 623x | Bc. Radek Drašnar