Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Topit ano, ale s opatrností!

kouřící komíny, autor: ilustarční foto (zdroj: www.google.cz)

Podzimní teploty se pomalu blíží k nule a nastává doba, kdy se už bez vytápění našich domovů neobejdeme. Řada lidí však riziko vzniku požáru v domácnostech právě od topidel podceňuje a chová se neopatrně. Nejenom, že často zanedbává údržbu topidel, komínů a kouřovodů, ale často nevhodně uskladňuje tuhá paliva nebo nedodržuje bezpečnou vzdálenost různých spotřebičů od hořlavých materiálů.

Jaké jsou tedy zásady správného užívání spotřebiče paliv?

• Umístění - podle druhu prostoru je nutné správně zvolit i druh spotřebiče. Ne každý může být umístěn v jakémkoliv prostoru, např. v garážích nebo autodílnách.
• Připojení - pro správnou funkci spotřebičů je potřebné i jejich odborné připojení k příslušnému topnému médiu (plyn, elektřina, lehké topné oleje apod.).
• Dostatečný přívod vzduchu - většina spotřebičů potřebuje ke své správné funkci i dostatek spalovacího vzduchu. Posouzení tohoto požadavku, popř. stanovení dalších případných opatření, bývá součástí příslušné technické či projektové dokumentace.
• Odvod spalin - spaliny je třeba bezpečně odvést od spotřebiče do volného prostoru - většinou do komína. Správné připojení kouřovodu či odtahu spalin od spotřebičů podléhá revizi a pravidelné kontrole.
• Používání předepsaného paliva - každý spotřebič je konstruován na určitý druh paliva, jehož používání je nutné dodržovat. Zejména u spotřebičů na pevná paliva bývá tato zásada často porušována. Kotel opravdu „nespolkne" všechno!
• Dodržování bezpečných vzdáleností - každý spotřebič by měl mít výrobcem stanoveny bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů. Jejich dodržování je důležité pro zabránění vzniku požáru vlivem sálavého tepla. Pokud návod není k dispozici, lze využít přílohu č. 8. vyhlášky č. 23/2008 Sb,. kde jsou stanoveny bezpečné vzdálenosti různých spotřebičů.
• Dodržování návodů k obsluze - ke každému spotřebiči jeho výrobce přikládá i návod k obsluze. S tímto návodem je třeba se seznámit a při používání spotřebiče tyto zásady správného používání a manipulace i respektovat.
• Používat schválená topidla - výrobce je povinen garantovat správnou a bezpečnou funkci spotřebiče. Proto nejsou povoleny žádné „domácí" úpravy a vylepšení spotřebičů. Mohly by být opět příčinou vzniku požáru, výbuchu nebo jiné havárie.
• Pravidelné čištění, kontroly a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv - četnost těchto úkonů stanoví v podrobnostech nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Dodržovat tyto termíny je i v současné době povinností každého uživatele v rámci obecné prevenční povinnosti zakotvené občanským zákoníkem a zákonem o požární ochraně.

(Zdroj: tisková zpráva HZS LK)

Vytvořeno 15.10.2013 14:00:14 | přečteno 570x | Bc. Radek Drašnar