Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Při bouřce je potřeba chránit sebe i dům

bouřka, autor: ilustrační foto

Letní slunné počasí pravidelně střídají bouřky s blesky, hromy, krupobitím, přívalovými dešti či prudkým větrem a Liberecký kraj už nejednu ničivou bouřku letos zažil. Právem takové počasí budí respekt, neboť při něm často dochází ke škodám na majetku a může jít i o lidské životy.  

Přinášíme několik rad, jak se při bouřce chovat a jak ochránit svůj dům:

 • Již před plánováním delších výletů (především v horách) sledujte meteorologickou situaci a pokud hlásí silné bouřky, zbytečně neriskujte a výlet odložte.
 • Když je to možné, zůstaňte za bouřky na bezpečném krytém místě - v domech, autech, autobusech nebo hospůdkách.Při zavřených oknech jsou bezpečné i kabiny lanovek nebo obytné přívěsy.
 • Pokud vás již bouřka zastihla na cestě, schovejte se. Bezpečný úkryt před bleskem poskytují budovy, zejména velké objekty s ocelovou nebo železobetonovou konstrukcí, obecně pak veškeré stavby chráněné hromosvodem. V přírodě se můžete bezpečně schovat v hustém lese a háji, nižším porostu nebo úzkém údolí.
 • Naopak se rozhodně neschovávejte pod osamělými stromy, na okraji lesa, pod převisy nízkých skal či v menších staveních bez hromosvodu (například staré hájence).
 • Největší nebezpečí zásahu bleskem hrozí při pobytu v otevřeném terénu a na vyvýšených místech, v bezprostřední blízkosti železných konstrukcí (sloupů elektrického vedení), vysokých osamocených stromů nebo vodních ploch. Nikdy se za bouřky neopírejte o zeď či skalní stěnu.
 • Během bouřky nezůstávejte na kopcích a holých pláních. Překvapí-li vás bouřka na rozlehlé holé pláni, rozhodně nepokračujte dál v chůzi a nezůstávejte ve skupině, nedržte se za ruce a je-li to možné, vzdalte se na 3 metry od sebe. Nejbezpečnějším řešením je  přečkat bouřku v podřepu s nohama a rukama u sebe – na zem si rozhodně nelehejte.
 • Jelikož je blesk silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě v loďce. Příliš bezpečné není ani telefonování, či práce s elektrickými a plynovými spotřebiči. Za bouřky venku pokud možno nepřenášejte kovové předměty – fungují totiž jako hromosvod.
 • Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti tří kilometrů (to je zhruba 9 sekund mezi hřměním a bleskem), ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň deset kilometrů vzdálená (to je zhruba 30 sekund mezi hřměním a bleskem).
 • Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází nejen blesky, ale často i silný vítr, který také představuje riziko. Proto se držte v bezpečné vzdálenosti od vysokých stromů (hrozí vývraty a nebezpečné odletující větve můžou způsobit vážná zranění) nebo sloupů elektrického vedení (shozené dráty mohou být stále po proudem).
 • Riziko, že blesk naši domácnost poškodí, však lze výrazně omezit. V prvé řadě je nutno mít v pořádkuhromosvodní soustavu. Hromosvod slouží především jako vnější ochrana budov před poškozením bleskem a před vznikem požáru od blesku. Stejně jako všechny zařízení mající souvislost s elektřinou, musí být každá hromosvodní soustava udržována v provozuschopném stavu a procházet pravidelnou revizí. Ta by měla být provedena licencovaným revizním technikem přinejmenším každých 5 let u běžných objektů, v případě více rizikových budov (kde například hrozí nebezpečí požáru a výbuchu) pak jednou za dva roky. Revize se rozhodně vyplatí, protože pokud není hromosvod v pořádku, je to pro objekt i jeho obyvatele ještě nebezpečnější, než kdyby tam žádný nebyl.
 • Bouřkou jsou ohroženy i naše elektrospotřebiče a vůbec všechny přístroje napájené elektřinou. Blesk je totiž pulsní jev, který se v některých parametrech chová jako vysokofrekvenční proud. Blesk má tak vliv na veškerá elektrická zařízení na zemi nejen v blízkosti bouřky, ale může mít dopad na elektrické přístroje i ve střední vzdálenosti. Stačí pouze, aby blesk udeřil do elektrického vedení nebo jiného vodiče (telefonního vedení, datového kabelu a podobně) a přepěťový impuls způsobený zásahem blesku může poškodit či nenávratně zničit spotřebiče v okruhu několika kilometrů.
 • Samotný hromosvod, který je většinou konstruován především na ochranu budovy před poškozením bleskem a před vznikem požáru od blesku, nám v ochraně domácích elektrospotřebičů příliš nepomůže. Proto v domě odpojte od elektrické sítě veškeré spotřebiče, které nemusí být nutně v provozu (například  anténní přípojku od televize, telefonní linku od modemu počítače a podobně).

Zdroj: Tisková zpráva HZSLK

  

Vytvořeno 6.8.2013 11:04:18 | přečteno 619x | Bc. Radek Drašnar