Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zastupitelé učinili důležitá rozhodnutí

Jednání ZM, autor: Kateřina Doubravová

Na svém zářijovém zasedání přijali turnovští městští zastupitelé několik zásadních, respektive přelomových rozhodnutí. Jejich přehled, včetně těch méně důležitých, přinášíme.

 

· Zastupitelé po prezentaci společnosti Mediterra, představení Krajské nemocnice Liberec a po bohaté diskuzi odsouhlasili při jmenovitém hlasování spojení Panochovy nemocnice Turnov s Krajskou nemocnicí Liberec k 31. 12. letošního roku. S tímto krokem vedoucím k vyřešení budoucnosti turnovské nemocnice souhlasilo 15 zastupitelů, jeden byl proti a deset se zdrželo hlasování.

· Bude nutné vyřešit majetkové záležitosti společnosti Nempra a uzavřít s Krajskou nemocnicí Liberec rámcovou smlouvu o podmínkách převodu stoprocentního podílu turnovské společnosti. Vedení města k tomu bylo zastupiteli pověřeno.

· Zastupitelstvo jmenovalo do valné hromady Krajské nemocnice Liberec za Turnov jeho starostu Tomáše Hockeho. V dozorčí radě usedne starosta Hocke a minulý jednatel Panochovy nemocnice Turnov Tomáš Sláma. Starosta navrhne za člena představenstva Krajské nemocnice Liberec současného jednatele turnovské nemocnice Martina Hrubého.

· Na programu se opět objevila výstavba sportovně – rekreačního areálu v Maškově zahradě. Snad již s definitivní platností zastupitelé rozhodli, že se bude stavět celý areál najednou. Za částku 150 miliónů korun bez daně vznikne venkovní koupaliště, insfrastruktura a nově i krytý zimní stadion. Rada města bude muset projednat a schválit potřebné podklady pro výběrové řízení na stavební firmu, která by měla do podzimu roku 2015 celý komplex vybudovat.

· V souvislosti s výstavbou areálu odsouhlasili zastupitelé navýšení základního kapitálu Městské sportovní Turnov. Jedná se o vložení nemovitého majetku a finančních prostředků od zakladatele – města Turnova.

· Město Turnov by mohlo v budoucnu vlastnit ideální polovinu vodní elektrárny u Shořalého mlýna vč. pozemků. Musí se však zúčastnit dražby za účelem jejich koupě. Zastupitelé pověřili starostu zastupováním města na této dražbě a zároveň schválili složení dražební jistoty ve výši 1 miliónu korun.

· Stejným způsobem přišlo město k pozemkům na Daliměřicích, když je vydražilo za cenu 1,57 miliónu korun. Pozemky by mohly jednou být rozprodány jako stavební parcely. Zastupitelé vzali informaci o tomto způsobu získání pozemků na vědomí.

· Z důvodu plánovaného oplocení atletického stadiónu odkoupí město pozemek o výměře asi 300 metrů čtverečních od Tělovýchovné jednoty Turnov.

· Byla přijata usnesení, díky kterým dojde mezi Turnovem a Libereckým krajem k majetkovému vypořádání pozemků, na nichž jsou umístěny tělesa silnic II. a III. tříd a místní komunikace, chodníky a zelené pásy podél nich. Město převede bezúplatně na kraj celkem 778 metrů čtverečných pozemků a od kraje převezme 2917 metrů čtverečných ploch.

· Zastupitelé odsouhlasili směnu pozemků v bytové zóně Hruštice – Károvsko, prodej malého pozemku na Kotlerově nábřeží Severočeským vodovodům a kanalizacím.

· Školní chata v Pasekách nad Jizerou, kam jezdí především studenti gymnázia, obdržela 50 tisíc korun na úhradu provozních nákladů za energie.

· Kdo z obyvatel bude od 1. ledna příštího roku důsledně třídit odpad a zapojí se do nového rozšířeného pytlového sběru, tomu bude poskytnuta úleva z poplatku za odpady. Za kilogram papíru se bude odečítat 0,50 korun, za kilogram plastu 1,50 korun a za kilogram tetrapakových obalů 1,50 korun. Finanční odbor k tomu připraví obecně závaznou vyhlášku a technické služby zajistí potřebné technické vybavení, aby systém pytlového sběru a poskytování slev z poplatku fungoval.

· Zastupitelé svými hlasy rozhodli, že dalším čestným občanem Turnova se stane Josef Kunetka.

· Zastupitelé schválili pravidla pro udělování medaile starosty města. Tu bude od příštího roku předávat vedoucí představitel města osobnostem, které se přičinily o reprezentaci města v kulturní, sportovní, vědecké i jiné oblasti a podílely se na vytváření příznivého obrazu Turnova v očích veřejnosti.

· Zprávu o hospodaření Vodohospodářského sdružení Turnov přenesl a o aktivitách, akcích a způsobu jejich financování informoval zastupitele předseda rady sdružení Milan Hejduk.

· Rozhodnutím zastupitelstva bylo rozděleno 300 tisíc korun z fondu na podporu sociální oblasti. MŠ a ZŠ Sluníčko z Turnova dostane příspěvek 50 tisíc, občanské sdružení Most k naději 80 tisíc, Hospicová péče sv. Zdislavy a Fokus Turnov po 20 tisících, turnovská pobočka Svazu postižených civilizačními chorobami 8 tisíc, občanské sdružení Zdravý zoubek z Liberce 5 tisíc, liberecké občanské sdružení „D“ 12 tisíc, Centrum pro rodinu Náruč Turnov 40 tisíc, turnovské občanské sdružení Slunce všem 60 tisíc a Centrum pro zdravotně postižení Libereckého kraje 5 tisíc korun.

· Zastupitelé také rozhodli, že komunitní plán sociálních služeb regionu Turnovsko pro období 2011 – 2015 bude doplněn o důležité body týkající se závěrů jednotlivých analytických skupin, cílů komunitního plánu a úprav karet aktivit jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb.

· Můžeme se těšit na to, že zasedání zastupitelstva budeme moci v blízké době sledovat v přímém přenosu. Základní zařízení k zajištění přenosu, tedy kamera a základní kabeláž, přijde na 27 tisíc korun, celoroční provoz přes síť Pamico na 14 tisíc korun.

· Na aktivitu Fyzika a základy techniky obdrželo Vzdělávací centrum Turnov dotaci ve výši 9,5 tisíce korun z příspěvku na volnočasové aktivity dětí a mládeže.

 

Vytvořeno 7.10.2013 13:19:45 | přečteno 941x | Bc. Radek Drašnar