Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zastupitelé schválili územní plán

Jednání ZM, autor: Kateřina Doubravová

Zastupitelé města na svém zasedání ve čtvrtek 26. června 2014 schválili nový územní plán, ale také přijali řadu dalších usnesení.


Informace o nejdůležitějších bodech programu a usneseních zastupitelů přinášíme ve stručném přehledu:

 • U terminálu veřejné dopravy by časem mohly vzniknout toalety ve vlastnictví města. Je potřeba zvolit podobu toalet, vyčlenit finanční prostředky na výstavbu a provést projektovou přípravu. Zastupitelé k tématu vedli rozsáhlou diskusi, jejímž výsledkem je pověření odboru správy majetku řešením situace samostatným sociálním zázemím vybudovaným v roce 2015.

 • Některá dětská hřiště v Turnově jsou již nevyhovující a jejich herní prvky neodpovídají bezpečnostním předpisům. Zastupitelé souhlasili s tím, aby se za 400 tisíc korun vyměnily prolézačky, skluzavky a některé další prvky a upravili dopadové plochy na hřišti v Metelkových sadech, na sídlišti u nádraží a na Výšince a v Dolánkách u brouzdaliště. Také mají být bezprostředně zahájeny projektové práce na odpovídající úpravy všech dětských hřišť ve městě.

 • V Dolánkách provozuje parkoviště a poskytuje služby spojené s cestovním ruchem společnost Sundisk z Jablonce nad Nisou, která chce parkoviště vylepšit o sociální zázemí a zřídit odpovídající toalety se sprchami. Proto společnost požádala město o finanční příspěvek na vodovodní a kanalizační přípojku, zastupitelé odsouhlasili částku 100 tisíc korun.

 • Město prodalo pozemek o výměře 176 m2 v blízkosti nové Waldorfské mateřské školy bývalým majitelům, o něž v minulosti přišli a které pro školku nejsou potřeba. Také došlo k prodeji bývalé kotelny v Žižkově ulici za 3,4 milionu korun. Nový vlastník zde chce parkovat a opravovat dodávky a dokonce vybudovat několik bytů.

 • Zastupitelé schválili nový územní plán Turnova, který nahradí ten stávající z roku 1996 a který ve všech směrech splňuje zásady pro rozvoj celého Libereckého kraje. Jde o klíčový materiál pro budoucí rozvoj města. Vymezuje například 111 hektarů ploch pro bydlení s dostatečným počtem ploch pro novou výstavbu v lokalitách Hruštice, Durychov a Daliměřice. Pro průmysl vyčleňuje 22 hektarů. Řeší problematiku vedení budoucí rychlostí komunikace S5 (R35) na Jičín pouze s jedinou územní rezervou a obchvat Turnova směrem na Semily. Stanovuje tři územní rezervy pro vnitroměstskou komunikaci. Zastupitelé také svým usnesením rozhodli, že první aktualizace nového územního plánu bude zahájena již v roce 2015. To hovoří o tom, že územní plán je živý dokument, s nímž se bude i nadále pracovat.

 • Zastupitelé vzali na vědomí informaci o finančním zajištění provozu budoucího Domu přírody v Dolánkách. Toto zařízení by měla provozovat obecně prospěšná společnost Ekocentrum Oldřichov v Hájích. A mělo by jako nezisková organizace hospodařit s nulovým výsledkem. Pokud tato společnost obdrží dotaci od ministerstva životního prostředí a podaří se celý projekt dotáhnout do konce, mělo by město dostat za prodej bývalé školy v Dolánkách přes 3 miliony korun a přispívat pak Domu přírody částkou 200 tisíc korun každý rok po dobu deseti let.

 • Zastupitelé hodnotili celoroční  výsledky hospodaření za rok 2013. Město hospodařilo s přebytkem 43 206 872 korun a získalo dotace ve výši 35 970 tisíc korun. Stálá aktiva dosáhla 1,554 miliardy korun. Součástí závěrečného účtu jsou také výsledky hospodaření všech příspěvkových organizací a obchodních společností města.  Audit hospodaření provedl a hodnotící zprávu vypracoval města Liberecký kraj a nezjistil jakékoliv závady či pochybení.  Závěrečný účet byl zastupiteli města schválen bez výhrad, stejně tak i účetní uzávěrka sestavená k 31. 12. 2013.

 • Zastupitelstvo schválilo již druhé rozpočtové opatření v letošním roce. To je nutné především díky novému způsobu financování sociálních služeb, ale také kvůli odsouhlasenému příspěvku na úpravy dětských hřišť a dotace města na vybudování kanalizační a vodovodní přípojky k novému sociálnímu zařízení v Dolánkách.

 • Na květnovém zasedání zastupitelstva byl místostarosta Špetlík povinován vypracováním nových dokumentů souvisejících s převzetím zřizovatelských kompetencí základní školy v Sobotecké ulici městem Turnov od Libereckého kraje. Zastupitelé schválili zřizovací listiny nové turnovské vzdělávací instituce, takže od 1. ledna 2015 tak bude vedle současných škol ve městě existovat i Základní škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace a stávající Základní škola, Sobotecká 242, Turnov zanikne.

 • Město se několik let snaží o zpřístupnění turnovských kostelů, římskokatolická farnost to podmiňuje instalací bezpečnostních prvků. Jedním z nich je mříž do vstupní části kostela Nanebevzetí Panny Marie. Děkanství na ni však nemá peníze, proto zastupitelé odsouhlasili finanční příspěvek ve výši 138 tisíc korun na pořízení a osazení mříže.

 • Město Turnov bude dál ručit za úvěr pro Sdružení Český ráj, s jehož pomocí bude dofinancována cyklostezka Greenway Jizera. Proplácení prostředků na tuto akci z ROP Severovýchod bylo kvůli prověřování několika projektů a vyšetřování několika osob pozastaveno. Zastupitelé souhlasili s prodloužením ručitelského prohlášení na kontokorent nejpozději do 30. 6. 2015.

 • Daň s nemovitosti v úhrnné výši přes 53 tisíc korun, kterou odvedly turnovské sportovní organizace za objekty na území města, se sportovcům vrátí v podobě částečné náhrady. Zastupitelé rozhodli, že Orel Jednota Turnov obdrží 1 126 korun, Klub lyžařů Turnov 2 878 korun, Tenisový klub Turnov 3 669 korun a TJ Sokol Turnov 42 327 korun.

 • Protože se stále objevují pochybnosti o správnosti rozdělování finančních příspěvků sportovní komisí sportovním subjektům na tělovýchovnou činnost, pověřilo zastupitelstvo svůj kontrolní výbor provedením kontroly za roky 2013 a 2014.

 • Společnost PAMICO CZECH zajišťuje on-line přenosy ze zasedání zastupitelstva, kvůli nedostatečnému technickému vybavení jsou však přenosy často poruchové a nedostupné. Zastupitelé se rozhodli přispět společnosti částkou 10 tisíc korun, aby byly problémy s přenosy co nejdříve odstraněny.


Poprvé ve volebním období 2010 – 2014 se podařilo naplnit harmonogram zasedání a ukončit jednání několik před plánovaným časem.

Vytvořeno 7.7.2014 14:54:14 | přečteno 936x | Bc. Radek Drašnar