Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Zastupitelé jednali na konci prázdnin

Jednání ZM, autor: Kateřina Doubravová

Turnovští zastupitelé se sešli po prázdninové přestávce na svém dalším zasedání na konci srpna. Během několika hodin projednali mnoho důležitých bodů. O nejzásadnějších rozhodnutích přinášíme zkrácené informace.

o Po dlouhé diskusi a opakovaném hlasování dali zastupitelé zelenou výstavbě sportovně-rekreačního areálu v Maškově zahradě. Postaveno by mělo být koupaliště, infrastruktura, ale také venkovní nekryté kluziště. Zastupitelé určili maximální částku 99 milionů korun, za níž by měl vítěz výběrového řízení areál vybudovat.

o Zastupitelé schválili účast města v dražbě pozemků za účelem jejich koupě. Jde o pozemky na Daliměřicích, které mohou být v budoucnu prodány zájemcům o výstavbu rodinných domů.

o Město může odkoupit pozemky ve Františkánské zahradě od Nadačního fondu Konvent Pax za 175 tisíc korun a začít připravovat průchod z ulice 5. května ke Kamenářskému domu. Tím se podstatně zjednoduší přístup z centra do parku za letním kinem.

o Město vykoupí pozemky od vlastníků. Jde o některé pozemky, na nichž leží travnaté hřiště za tratí využívané FK Turnov – Pěnčín, a pozemky, kudy vede chodník do Nudvojovic.

o Bývalá restaurace Šetřilovsko spolu se sousední roubenkou je na prodej za sníženou cenu 3,5 milionu korun.

o I v příštím roce budou moci probíhat na hradě Valdštejně záchranné a konzervační práce na třetím skalním bloku, protože zastupitelé schválili finanční spoluúčast města do 50 procent rozpočtových nákladů.  Díky tomu bude moci město žádat ministerstvo kultury o dotaci na uvedené práce.

o Město uleví drobným živnostníkům a podnikatelům a nebude od nich vyžadovat peníze za předzahrádky, lavičky na chodnících před prodejnami a umístění reklamních stojanů typu A. Zastupitelé schválili znění nové obecně platné vyhlášky s platností od 1. 1. 2014, podle níž již nepůjde o pronájem plochy, ale o výpůjčku. Nicméně podnikatelům neodpadne ohlašovací povinnost a nemůže jim být odpuštěn správní poplatek.

o Byly projednány připomínky města k Zásadám územního rozvoje Libereckého kraje. Jedná se o to, aby se v materiálu Libereckého kraje při řešení silnice R35 už neobjevil tunel pod Výšinkou, naopak byl do něj navíc zahrnut obchvat na Semily.  Zastupitelé také chtějí, aby byl Turnov připojen k plánovanému koridoru rychlostní železnice Praha – Liberec a odsouhlasili, že může město Turnov vypustit z návrhu svého územního plánu rezervu pro koridor kapacitní silnice S5 v blízkosti Maškovy zahrady.

o Zastupitelé byli informováni o přípravných pracích na nové kompostárně a souhlasili s přípravou projektu. Chystaná změna zákona o ovzduší si vynutila, aby město stávající „komunitní“ kompostárnu zásadně přebudovalo. Nepodléhá totiž zákonu o odpadech a průběh a produkt kompostování není nijak zákonem vymezen. Více jak dva roky starý projekt na klasickou technologii počítal s náklady 16 milionů. Využití nové technologie však umožní náklady o mnoho snížit. Pokud město uspěje se žádostí, může získat až 5 milionů dotaci. Zbývající náklady lze pokrýt účelovými prostředky od společnosti EKO-KOM. V ideálním případě tak nebudou muset být použity prostředky z rozpočtu města.  Realizace kompostárny je naplánována na podzim roku 2014.

o Zastupitelstvo schválilo přijetí dlouhodobého investičního úvěru ve výši 60 milionů korun od Komerční banky.

o V poslední době se objevila řada připomínek, stížností a petic týkajících se hluku a rušení obyvatel hudebními produkcemi a provozem restauračních zařízení.  Starostu zastupitelé pověřili předložením návrhu nové obecně závazné vyhlášky. V ní by mělo být zakotveno, že veřejné produkce hudby mohou být pořádány v pátek, o sobotách a nedělích v době od 8:00 do 24:00 hodin. Ve všedních dnech musí být tyto produkce ukončeny do 22:00 hodin. Místostarosta Pekař dostal od zastupitelů úkol zajistit posílení hlídek městské policie v nočních hodinách především ve dnech pracovního volna a klidu.

o Zastupitelé vzali na vědomí, že ve výběrovém řízení na provozovatele gastronomických služeb na Střelnici uspěl Milan Knobloch a jeho firma KML Catering Prague. Také vzali na vědomí, že novým jednatelem společnosti Kulturní Centrum Turnov bude od 2. září 2013 David Pešek. Ten vyhrál výběrové řízení v konkurenci dalších 11 zájemců a doposud řídil kino v Železném Brodě.

o Základní škole ve Skálově ulici bude upravena zřizovací listina a bude moci rozšířit svoji doplňkovou činnost o hostinské služby. V praxi to bude znamenat, že školní jídelna bude moci poskytnout  stravování  i cizím lidem, nejen žákům a zaměstnancům školy.

o Na návrh komise pro zahraniční vztahy bylo upraveno rozdělení finančních příspěvků na letošní rok a na partnerskou spolupráci města. 14 tisíc korun nebude použito na misi do Kanday, ale na česko-polské setkání rodin. Spolek přátel hudebního festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov obdrží 10.000 korun na uspořádání 14. ročníku Interpretační dílny mladých. Ta se v Turnově uskutečnila v červnu tohoto roku.

Jednání zastupitelstva trvalo s krátkou přestávkou více než pět hodin.

Vytvořeno 4.9.2013 8:20:11 | přečteno 927x | Bc. Radek Drašnar