Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vzniká nový územní plán Turnova, je třeba jej veřejně projednat

územní plán, autor: ilustrační foto (zdroj: www.urm.cz)

V současné době pořizuje odbor rozvoje města návrh nového územního plánu Turnova, který musí být podle stavebního zákona projednán s veřejností. Veřejné projednání návrhu se uskuteční v úterý 29. října 2013 od 16:00 hodin ve velkém sále Kulturního centra Střelnice v Turnově.

Součástí bude také projednání vyhodnocení vlivů územního plánu na trvale udržitelný rozvoj území. Prezentaci obou materiálů doplní odborný výklad zpracovatelů. Občané se mohou s dokumentací seznámit v budově turnovské radnice na chodbě v 1. poschodí nebo přímo na odboru rozvoje města od 19. září do 5. listopadu 2013. Také je umístěna na internetových stránkách města. K návrhu územního plánu je možné uplatnit námitky a podat připomínky.  „Musí tak být učiněno písemně do 7 dnů ode dne veřejného projednání, nejpozději do 5. listopadu“ informuje vedoucí odboru Miroslav Varga. Učinit tak může kdokoliv.  Vlastníci pozemků a staveb, kterých se návrh týká, oprávněný investor nebo občan. Doporučuje se využít formuláře, který je lidem k dispozici v kanceláři odboru nebo na internetových stránkách města.Vyplněný tiskopis je možné předat osobně na podatelnu městského úřadu nebo zaslat poštou na adresu Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov.

Po veřejném projednání budou vyhodnoceny výsledky projednání a zpracovány námitky a připomínky. Ty budou předány dotčeným orgánům a krajskému úřadu. Po sdělení jejich stanovisek bude návrh územního plánu upraven a předložen zastupitelstvu ke schválení. Účinnosti pak nabude nový územní plán Turnova patnáctým dnem po vyvěšení oznámení o vydání územního plánu.

Podrobnější informace k návrhu územního plánu najdete na https://www.turnov.cz/cs/mesto/uzemni-plany-a-rozvoj-mesta/uzemni-planovani/novy-uzemni-plan-turnov.html.

Formuláře k podání námitek ikona souboruzde a ikona souboruzde a k podání připomínek ikona souboruzde a ikona souboruzde.

Vytvořeno 9.10.2013 7:35:35 | přečteno 1318x | Bc. Radek Drašnar