Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vysvětlení změn v souvislosti s novelou zákona o odpadech ve vztahu k registru vozidel

Zákon zavádí poplatky na podporu sběru zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků. Tento poplatek se platí při první registraci použitého vybraného vozidla v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla.

Zákon zavádí poplatky na podporu sběru zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků:

Poplatek se platí při první registraci použitého vybraného vozidla v České republice. Pokud je již vozidlo v České republice registrováno, platí se poplatek při první přeregistraci vozidla. 

Poplatek podle odstavce 1 je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových plynech v souladu s právními předpisy Evropských společenství ve výši

a) 3 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 2,

b) 5 000 Kč v případě splnění mezních hodnot emisí EURO 1,

c) 10 000 Kč v případě nesplnění mezních hodnot emisí podle písmene a) nebo b).

Poplatek se neplatí u vozidel, která splňují minimálně mezní hodnoty emisí EURO 3.

Stupeň plnění příslušné emisní úrovně se pro účely stanovení poplatku prokazuje zápisem v osvědčení o registraci vozidla.

Z uvedeného vycházejí tyto základní principy:
- pojem „vybrané“ vozidlo vychází z pojmu „vybraný autovrak“ a jde tedy o vozidla kategorie M1 a N1 (osobní a nákladní vozidla do 3,5 t celkové hmotnosti, pro úplnost je v této skupině ještě tříkolý moped, který však představuje zanedbatelnou skupinu vozidel)
- od účinnosti této novely, tj. od 1.1.2009 platí žadatel o registraci vozidla příslušný poplatek, platí se v případě první registrace (v ČR) a při takzvané přeregistraci tzn. bude vyžadována výhradně pro úkony přeregistrace, které budou zahájeny až po 1.1.2009. Vozidla, které se již před 1.1.2009 nacházela ve stavu „odhlášky“ (byla v tzv. polopřevodu) budou následně zaregistrována bez poplatku, neboť úkon „přeregistrace“ již započal před účinností výše uvedeného zákona.
 Pro jednoznačnost určení, kdy jde o tento úkon (převody z dědictví, vývoz vozidla atd.) je vodítkem zákonné požadování evidenční kontroly. Pokud je vyžadována evidenční kontrola, pak jde o tento úkon. 

Způsob zjištění emisních hodnot
Zákon stanovuje, že výše vybíraného poplatku je určena na základě mezních hodnot emisí (úrovně EURO), který je dokládán zápisem v Osvědčení o registraci vozidla (část II – Technický průkaz, pokud tento údaj není zapsán v části I). Mohou v principu při jeho stanovování nastat tři situace, a to:

A)V Osvědčení o registraci vozidla (resp. v Technickém průkazu) je uvedena přímo mezní hodnota emisí např. EURO 2. V tomto případě výše poplatku přímo koresponduje s tímto údajem.
B)V Osvědčení o registraci vozidla (resp. v Technickém průkazu) není uvedena přímo mezní hodnota emisí např. EURO 2, je však uveden konkrétní emisní předpis EHK/OSN (např. 83.01C) či emisní směrnice EHS/ES (např. 94/12). V tomto případě se nejdříve určí, které mezní hodnotě emisí (EURO) daný předpis či směrnice odpovídají a z tohoto se stanoví vlastní výše poplatku
C)V Osvědčení o registraci vozidla (resp. v Technickém průkazu) není uvedena přímo mezní hodnota emisí např. EURO 2, ani konkrétní emisní předpis EHK/OSN (např. 83.01C) či emisní směrnice EHS/ES (např. 94/12). V tomto případě se vychází z předpokladu, že vozidlo neplní ani nejnižší mezní hodnotu emisí – EURO 1 a tudíž tomu odpovídá výše poplatku tj. 10 000 Kč. Tento předpoklad je vychází ze skutečnosti, že při typovém schvalování vozidel v minulosti, která již plnila mezní hodnotu emisí EURO 1 byl emisní předpis v rámci schválení technické způsobilosti uváděn, potažmo zapisován do  Technického průkazu. V případě, že žadatel o první registraci či přeregistraci se domnívá, že vozidlo i přes absenci zápisu plní určitou mezní hodnotu emisí a může tuto skutečnost věrohodně prokázat, tak na základě doložené žádosti provede úřad zápis tohoto plnění do Technického průkazu či Osvědčení o registraci vozidla - dále je postupováno podle bodu B).

Důležité poznámky a upozornění:
Technický průkaz je ve smyslu zákona stejný dokument jako osvědčení o registraci vozidla, část II,  existují zápisy typu „vozidlo je homologováno dle emisního předpisu 93/59/EHS, ale plní EURO 2“ – v tomto případě je vybírán poplatek za mezní hodnotu emisí EURO 2, protože zákon hovoří o plnění (směrnice 93/59/EHS je pouze EURO 1), zápis o plnění mezní hodnoty emisí či emisního předpisu bývá nejen v kolonce k tomuto zápisu určené, ale i v části další záznamy,  tabulka v příloze pro zjištění mezní hodnoty emisí pro všechny emisní předpisy a směrnice je přílohou této metodiky, je rozdělena na 4 části, a to podle druhu spalování tj. pro zážehové motory (palivo benzín, LPG, CNG) a motory vznětové (palivo nafta či bionafta) a pak dle kategorie tj. M1 (osobní) a N1 (nákladní). Upozorňujeme, že především u  osobních vozidel je nutno pozorně tuto tabulku aplikovat, protože u obou přechodů tj. neplní žádný předpis a EURO 1 a EURO 1-2, stejná směrnice může spadat do dvou mezních hodnot emisí a ke konkrétnímu zařazení jsou nutné další parametry vozidla (obsaditelnost, celková hmotnost). Za věrohodné prokázání plnění mezní hodnoty emisí, resp. plnění konkrétního emisního předpisu či směrnice se považuje vyjádření výrobce či akreditovaného zástupce výrobce, vyjádření společnosti DEKRA Automobil a.s. na základě databáze německých národních schválení KBA pouze v případě, že tento údaj výrobci vozidla není znám měřením v pověřené zkušebně.

Převodní tabulku emisních hodnot naleznete ikona souboruZDE!

Vytvořeno 29.12.2008 | přečteno 1079x | Richard Mochal
load