Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Vyjádření k prohlášení MO ČSSD

Radnice pohled z náměstí

Kauzu údajné šikany započal před více jak měsícem pan zastupitel Hudec sám stížnostmi na Technické služby Turnov (TST) pro nevyvezení jedné popelnice. Jeho stížnost byla doprovázena výhrůžkami řediteli TS panu Preislerovi o jeho údajném nezvládání funkce a vyhrožováním odvoláním z funkce. 

Dotyčná popelnice totiž nebyla řádně označena známkou a zároveň, jak se později ukázalo, byla vzhledem k počtu obyvatel přihlášených na jeho čísle popisném, nadbytečná (viz limit 20l/1 občana/1 týden směsného komunálního odpadu podle usnesení RM 652/2009 z 9. listopadu 2009!) a neměla být vůbec vyvážena. Toto vše bylo panu Hudcovi při jeho osobní návštěvě vysvětleno vedoucí odboru životního prostředí (OŽP) Ing. Šípošovou. To, že se usnesení RM 652/2009 vztahuje pouze na rekreační objekty, z jeho formulace rozhodně nevyplývá. Navíc bylo v roce 2009 provázeno informační kampaní směrem k občanům města, kteří si známky na odboru osobně vyzvedávali a byli s limitem 20 l osobně seznámeni a byl vysvětlen i jeho účel. Vytvořit tlak na občany více třídit odpady a minimalizovat tak odpad komunální. Vždyť 1tuna svozu a likvidace komunálního odpadu nás stojí cca 1600 Kč, naproti tomu jedna tuna odpadu vytříděného (papír, sklo, směsné plasty, tetrapaky) pak asi 160 Kč. Třídit tedy stojí za to. TST pak mají na základě každoročně aktualizované smlouvy s Městem Turnov zaplaceno jen za ten počet popelnic, který je odsouhlasený odborem životního prostředí a který odpovídá počtu vydaných a evidovaných známek. Vyvážet popelnice zdarma navíc se pochopitelně brání. 

K údajnému ataku pana Hudce. Na jeho emotivní výstup a ostrou kritiku práce TS i OŽP na jednání pracovního zastupitelstva jsem reagoval tím, že jeho firma jako právnická osoba není zapojena do systému odpadového hospodářství, tj. nemá písemnou smlouvu s městem, že se zbavuje odpadu podle zákona. Tuto smlouvu lze však nahradit dokladem, kterým prokáže, že odpad (ten podobný komunálnímu) předává osobě oprávněné, tj. např. TST (stačí doklady ze sběrného dvora) nebo třeba SKS Jablonec n. Nisou apod. Využívat pro tento odpad popelnici, byť opatřenou známkou, určenou pro směsný komunální odpad od občanů, nelze. A na to byl pan Hudec ředitelem TS panem Preislerem i pracovníkem OŽP opakovaně upozorněn. 

Zaráží mě, že MO ČSSD již předjímá výsledek kontroly podle §§ 79 a 80 zákona provedené pracovníkem OŽP dříve, než byla uzavřena. Dosud není. Takovýchto kontrol bylo provedeno v nedávné době již u 13 subjektů, zpravidla v souvislosti se stížnostmi a podněty občanů nebo zastupitelů. Spojovat tyto kontroly s petičním výborem je zcela absurdní. Stěžovatelem v tomto případě byl přece pan zastupitel Hudec a my všichni reagovali na jeho, často velice agresivní útoky. 

Na základě výsledků kontrol jsou přijímána i opatření na zlepšení práce OŽP i TST. V tomto případě pak nezbytnost znovu informovat občany o limitu 20 l objemu popelnice na poplatníka, důsledná kontrola podnikatelů i občanů, jak nakládají se svými odpady tak, jak nám to ukládá zákon aj. Je přece nepřípustné, aby se poplatek za odpady zvyšoval všem občanům i proto, že část podnikatelů za své odpady neplatí a musí být jejich likvidace (připomínám 1600 Kč/t) financována z poplatků občanů. 

Komise rady města pro životní prostředí a OŽP ve spolupráci s profesionály již několik měsíců pracují na „optimalizaci“ odpadového hospodářství v Turnově. I když jsem minulý pátek na Ještědu převzal ocenění za 4. místo Turnova v soutěži měst a obcí Libereckého kraje v třídění odpadu „Zlatá popelnice“, nejsme s výsledkem spokojeni a víme, že je co zlepšovat. 

Otakar Špetlík, místostarosta Turnova

Vytvořeno 28.6.2012 21:38:51 | přečteno 1754x | Richard Mochal
load