Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Volební manuál - jak správně hlasovat při volbách do Zastupitelstva města Turnova

volby, autor: K. Preislerová

Přinášíme informace pro voliče, kteří chtějí volit. Pro někoho se to může zdát snadné, ale raději je dobré si vše přečíst, aby nebyl hlas neplatný. Protože každý hlas se počítá!

Oproti např. volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (kdy každé zaregistrované politické straně, politickému hnutí nebo koalici je tištěn samostatný hlasovací lístek), jsou při volbách do zastupitelstev obcí všechny zaregistrované volební strany a jejich kandidáti pro volby do příslušného zastupitelstva uvedeni na jednom hlasovacím lístku.

Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích. Sloupce jsou umístěny vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce v následující řadě. Pořadí volebních stran stanoví registrační úřad losem po uplynutí lhůt pro registraci kandidátních listin. Každý sloupec je nadepsán názvem a vylosovaným číslem volební strany. V záhlaví sloupce je dále umístěn čtvereček v případě, že jsou v tomto sloupci alespoň 2 kandidáti.


Hlasovací lístky jsou opatřeny úředním razítkem registračního úřadu téže barvy, které musí být na všech hlasovacích lístcích umístěno na stejném místě. Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva Města Turnov jsou tištěny OBOUSTRANNĚ.

Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (zástěně).


Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno, tedy v Turnově 27.

Na hlasovacím lístku může volič označit:

  •  v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran, nejvýše počet volených zastupitelů
  •  v rámečku před názvem volební strany křížkem tu volební stranu, pro kterou hlasuje, nejvýše jednu volební stranu
  • v rámečku před názvem volební strany křížkem tu volební stranu, pro kterou hlasuje, nejvýše jednu volební stranu a zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí přednostně jednotlivě označené kandidáty a dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.


V rámci voleb do Zastupitelstva města Turnov tedy volič může na hlasovacím lístku, na kterém bude uvedeno jedenáct volebních stran současně, buď:

1) označit křížkem pouze jednu z kandidátek bez preferenčních hlasů a tím dát hlas všem kandidátům na této kandidátce v pořadí, v jakém jsou kandidáti na volebním lístku uvedeni, nebo

2) označit křížkem jednotlivé kandidáty z libovolné kandidátky v počtu volených zastupitelů, tedy až 27; volič tedy může označit např. 4 kandidáty z jedné a 2 kandidáty z druhé kandidátky, 1 kandidáta ze třetí kandidátky, atd. nebo

3) označit křížkem jednotlivé kandidáty z libovolné kandidátky v počtu nižším, než je počet volených zastupitelů, tedy méně než 27, a zároveň označit jednu z kandidátek, ze které budou doplněni zastupitelé do počtu 27 v pořadí, v jakém jsou na kandidátce; volič tedy může označit např. 4 kandidáty z jedné kandidátky a poté označit celou kandidátku druhou, čímž bude prvních 23 kandidátů z této kandidátky doplněno do požadovaného počtu 27 volených zastupitelů. (zvolit může vždy pouze 1 stranu + další kandidáty, pokud však zvolí kandidáty ze strany, kterou označil, pak hlas získává první v pořadí například volič označí Stranu XYZ a v ní současně i kandidáta na 14, 7 a 5 místě, pak automaticky získává místo 1, 2, 3!!) U tohoto způsobu se k přednostním hlasům nepřihlíží!


POZOR!!! Budou-li křížkem označeny dvě nebo tři celé kandidátky, hlasovací lístek je neplatný! Bude-li označeno více kandidátů, než je počet volených zastupitelů, tedy 27, hlasovací lístek je neplatný! Při označení jednotlivých kandidátů v celkovém počtu 27 již neoznačujte žádnou z kandidátek jako celek, protože již není koho z této kandidátky doplňovat.


Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky opatřené úředním razítkem, kterou obdržel od okrskové volební komise. Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží poté úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Voliči, který se neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování neumožní.


Zdeněk Hovorka

vedoucí odboru správního

Vytvořeno 10.10.2014 11:15:59 | přečteno 1680x | Ing. Klára Preislerová