Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Veřejný prostor na Bukovině projde rekonstrukcí

parková úprava, autor: ilustrační foto

Město Turnov bude v průběhu měsíců července až října 2014 realizovat rekonstrukci bývalé návsi na Bukovině.


Na pozemku parcelní číslo 108 a 17 v katastru Bukovina u Turnova vznikne podle projektu Lukáše Špetlíka a Jany Bradáčové nové veřejné prostranství, které bude sloužit místním občanům i návštěvníkům této části města. Na tvorbě projektu se podílelo Středisko ekologické výchovy Český ráj (SEV) a také místní občané při veřejném projednání v dubnu 2014. Na jeho realizaci byla Městem Turnov ve spolupráci se SEV, Sdružením dobrovolných hasičů a ZŠ Žižkova ul. podána žádost do nadace Partnerství. Pro velké množství projektů a nedostatek prostředků však nebyla uspokojena. „Rekonstrukce veřejného prostoru bude spočívat v odstranění stávajících stromů, v úpravě terénu, rozprostření ornice, založení mlatových chodníků a trávníkových ploch a ve výsadbě listnatých stromů a okrasných keřů,“ informovala vedoucí odboru životního prostředí turnovské radnice Miloslava Šípošová a přidala zpřesňující informaci: „Vzhledem k tomu, že rušivým prvkem je v tomto místě sousední neudržovaný objekt a jeho přilehlý pozemek, bude celý prostor v částech sousedících se sousedními nemovitostmi ohraničen výsadbou živého plotu z habrů.“ Město Turnov vypsalo na tuto akci veřejnou zakázku, kde jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Výzva k podání nabídek byla zaslána písemně třem zájemcům a zároveň byla zveřejněna na internetových stránkách města. Na základě zveřejnění výzvy si pak zadávací dokumentaci vyžádalo dalších pět zájemců. Ve stanovené lhůtě podali nabídku pouze dva uchazeči, z nichž ale jen jeden splnil podmínky stanovené zadávací dokumentací. Vzhledem k tomu, že v soutěži o veřejnou zakázku by zůstal pouze uchazeč s nabídkou s nejvyšší nabídkovou cenou, bylo výběrové řízení na tuto zakázku zrušeno. Po dohodě s vedením města bylo rozhodnuto o přímém zadání veřejné zakázky s podmínkou, že nabídnutá cena nesmí přesáhnout finanční limit 108 900 korun včetně DPH. Tuto podmínku splnil jen Lukáš Špetlík, proto se stal realizátorem akce. „Tím, že veřejná soutěž byla zrušena a bylo rozhodnuto o přímém zadání veřejné zakázky, město Turnov ušetřilo přibližně 100 tisíc korun oproti nabídce uchazeče ze soutěže o veřejnou zakázku,“ doplnila Šípošová.


Vytvořeno 3.7.2014 14:27:24 | přečteno 617x | Bc. Radek Drašnar