Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

V Liberci byla otevřena záchytná stanice

zachytna stanice

Při Krajské nemocnici Liberec, a.s. byla nově otevřena protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice, jejíž zkušební provoz probíhá od 3. 12. do 21. 12. 2012, standardní provoz následně od 31. 12. 2012. 

Záchytná stanice Krajské nemocnice Liberec, a.s. (dále ZS KNL) bude poskytovat krátkodobé detoxikační pobyty pro klienty starší 15 let akutně intoxikované alkoholem nebo jinou návykovou látkou, kteří budou zajištěni Zdravotnickou záchrannou šlužbou LK, Policií ČR nebo městskou policií ze spádového území Krajské nemocnice Liberec, a.s., Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. a Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.

Záchytné pobyty pro intoxikované klienty zajištěné na spádovém území ostatních nemocnic v Libereckém kraji (Česká Lípa, Tanvald, Frýdlant, Jilemnice, Semily) budou nadále realizovat tyto spádové nemocnice dle dosud platné koncepce péče o tyto klienty v Libereckém kraji.

Pravidla ošetření v protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici upravuje zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Osoba je indikována k nedobrovolnému pobytu na ZS KNL pokud je klinickým nebo laboratnorním vyšetřením zjištěno, že není ohrožena na životě selháním základních životních funkcí, ale pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontroluje své chování a tím bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek nebo majetek, nebo je ve stavu vzbuzujícím veřejné pohoršení, a je tak podle § 17 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb. (změna 225/2006 Sb.) povinna podrobit se ošetření a pobytu na ZS po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace. O indikaci přijetí na ZS KNL a propuštění ze ZS KNL rozhoduje výhradně lékař ZS KNL. Osoba musí být propuštěna z ošetření a pobytu v ZS KNL v případě, že pominuly důvody, které vedly k přijetí na ZS KNL nebo po odeznění akutní intoxikace.

Dopravu klienta do ZS KNL zabezpečuje osoba, která podle § 16 odst. 3 zákona č. 379/2005 Sb. k vyšetření na ZS KNL vyzvala. Dopravu, ošetření a následný pobyt na ZS hradí klient v případě, že se v jeho organizmu prokáže přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. V případě, že se přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky neprokáže, náklady nese osoba, která podle § 16 odst. 3 zákona č. 379/2005 Sb. k vyšetření vyzvala, s výjimkou případů diferenciální diagnózy hrazené z veřejného zdravotního pojištění podle zvláštního právního předpisu.

Náklady na vyšetření, ošetření a pobyt na ZS KNL jsou stanoveny paušální částkou dle ceníku schváleného zřizovatelem ve výši 3500,- Kč včetně DPH. Klient je navíc povinen uhradit náklady na toxikologické vyšetření krve k průkazu přítomnosti psychoaktivní látky dle platného ceníku zdravotních výkonů nehrazených ZP KNL, a.s.

Odběr krve a toxikologické vyšetření na alkohol nebo jiné psychoaktivní látky budou provedeny v případě, že:
1. klient intoxikovaný alkoholem není schopen absolvovat standardní vyšetření Alkoholtestem k průkazu alkoholu v dechu pro agresivitu nebo psyhomotorický útlum,
2. klinický stav klienta svědčí pro intoxikaci jinou psychoaktivní látkou než alkoholem.

ZS KNL příjímá a poskytuje specializovanou léčebně preventivní péči akutně intoxikovaným klientům v pracovní dny, o víkendech a ve svátek od 19.00 hod. do 07.00 hod., tj. 12 hodin denně v jednosměnném provozu. ZS KNL disponuje 10 lůžky pro standardní detoxikační pobyty klientů bez výraznější heteroagresivity. Při krizové nesnášenlivosti s přítomností vyšší intenzity heteroagresivity či jejího vyššího rizika je kapacita ZS omezena na celkový maximální počet 6 klientů.

Galerie fotek ZS KNL, a.s.

Vytvořeno 20.12.2012 12:40:19 | přečteno 2625x | Kateřina Doubravová
load