Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Únorové zastupitelstvo se kromě jiného věnovalo problematice ceny vody

Jednání ZM, autor: Kateřina Doubravová

Zasedání turnovského zastupitelstva v předposlední únorový den přineslo řadu usnesení.

O nejdůležitějších bodech jednání a usneseních informujeme:

 • Zastupitelé byli informováni a vzali na vědomí zprávu o čerpání prostředků z fondu na obnovu a výstavbu bytového fondu města za rok 2013. V loňském roce bylo z fondu vyčerpáno 2 617 tisíc korun a zůstatek k 31. 12. 2013 ve výši 5 865 tisíc korun umožní mimo jiné v letošním roce zahájit rekonstrukci střechy na penzionu pro seniory v Žižkově ulici.
 • Město prodá majiteli zahradnictví v ulici 5. května pozemky s různými stavbami uvnitř areálu zahradnictví za 465 tisíc korun. Zahradnictví odkoupilo většinu pozemků od nadace františkánů, prodávané městské pozemky jsou malé a již jen zbytkové.
 • Ačkoliv na minulém jednání zastupitelstva byla snížena cena domu čp. 256 v Tázlerově ulici na 1,6 milionu korun, bude nakonec dům prodán jednomu ze dvou zájemců za cenu 1,89 milionu korun. Zastupitelé prodej posvětili.
 • Město uloží volných 40 milionů korun na termínovaný vklad na šest měsíců do peněžního ústavu J&T BANKA a.s. s podmínkou, aby byl vklad pojištěn. Zastupitelé také schválili mimořádné splátky jistiny k úvěrovým smlouvám u několika bank.
 • Velitel obvodního oddělení Policie ČR Milan Drahoňovský přednesl zprávu o bezpečnostní situaci v katastru Turnova za rok 2013 a velitel Městské policie Turnov Luboš Trucka  zprávu o činnosti městské policie také za rok 2013. Zastupitelé vzali tato zprávy po poměrně široké diskuzi na vědomí.
 • Bohatá diskuze zastupitelů se rozvinula k problematice pozice Turnova ve Vodohospodářském sdružení Turnov a žádosti občanů za odvolání zástupců města z rady VHS. Žádosti občanů nebylo usnesením zastupitelů vyhověno, ale zastupitelé důrazně žádají zástupce města v radě VHS, aby prosazovali zájmy Turnova tlumočené usneseními zastupitelstva. V opačném případě bude nutné přikročit k jejich odvolání. Zastupitelstvo také uložilo starostovi informovat zástupce města ve VHS o usneseních přijatých k problematice VHS a také vzalo na vědomí informace o případném vystoupení Turnova z VHS, s čímž však nesouhlasilo. V radě VHS by mělo být projednána změna stanov tak, aby podíl hlasů zástupců Turnova odpovídal velikosti vloženého majetku. Také zastupitelé vzali na vědomí opatření vedoucí k zafixování ceny vodného a stočného a pověřili zástupce Turnova v radě VHS dalším jednáním a jejich prosazováním. Jde o to, aby členská města a obce přispívala VHS na opravy - u akcí do 10 milionů korun 10% z vysoutěžené ceny, u akcí nad 10 milionů korun 20% vysoutěžené ceny, a oddlužila VHS 6 – 10 miliony korun za rok.
 • Zastupitelé odsouhlasili rozdělení příspěvků z kulturního fondu města. Akce s přímou podporou budou podpořeny částkou 396 100 korun, na činnost kulturních spolků město přispěje 21 tisíci korunami, částkou 405 tisíc korun budou podpořeny jednotlivé kulturní akce a 25 tisíci korunami bude podpořena publikační činnost. V rezervě bude 2 900 korun. Celkově je v rozpočtu 850 tisíc korun.
 • 100 tisíci korunami podpořili zastupitelé obnovu objektů, které se nacházejí v památkové zóně města. Rozdělili je mezi dva žadatele.
 • Již v roce 2007 zastupitelé rozhodli, že se Turnov připojí ke kampani vlajka pro Tibet. Na únorovém zasedání zastupitelé přijali usnesení, že bude město ke kampani i nadále připojeno, a to bez časového omezení.
 • Zastupitelstvo schválilo zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva za rok 2013 a plán činnosti kontrolního výboru na letošní rok. Také souhlasilo s výměnou dvou členů výboru.
 • Čistě formálním bylo usnesení o tom, že správní území města je na období let 2014 – 2020 součástí regionu Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj a patří do územní působnosti místní akční skupiny Český ráj a Střední Pojizeří. Takové usnesení umožní čerpání dotací z Evropské unie v dalším programovacím období.
 • I když již byla schválena zřizovací listina nové příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch, bylo nutné pozměnit ještě adresu sídla této organizace.  Bude sídlit v ulici 5. května čp. 26.
 • Před Vánocemi, konkrétně 17. prosince 2013, se v Turnově konalo Studentské fórum, na němž mladí lidé formulovali problémy, které by z jejich pohledu mělo město řešit. Zastupitelé vzali na vědomí výsledky tohoto diskuzního setkání žáků základních a studentů středních škol.
Vytvořeno 5.3.2014 11:11:49 | přečteno 1066x | Bc. Radek Drašnar
load