Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Sběr bioodpadu v Turnově

Během letošního léta zahájí město Turnov provozování kompostárny bioodpadu. Areál kompostárny se nachází na Malém Rohozci za pivovarem a o přesném termínu zahájení provozu kompostárny a provozní době budeme občany Turnova v časovém předstihu informovat.

Během letošního léta zahájí město Turnov provozování kompostárny bioodpadu. Areál kompostárny se nachází na Malém Rohozci za pivovarem a o přesném termínu zahájení provozu kompostárny a provozní době budeme občany Turnova v časovém předstihu informovat.

Předpokládáme, že zde bude shromažďován a následně využíván bioodpad od občanů města Turnova, dále od firem, které pro město zajišťují činnosti při kterých bioodpad vzniká a také od dalších podnikatelských subjektů. Na počátku bude příjem materiálu zajišťován dovážkovým systémem, to znamená, že přímo občané a firmy, které mají o tuto službu zájem, sami odpad do kompostárny přivezou.

V budoucnu bychom chtěli občanům města Turnova včetně okrajových částí nabídnout možnost zajištění sběru a odvozu bioodpadu přímo od jejich domu. Město připravuje pilotní projekt sběru bioodpadu v Turnově, a proto chceme tímto oslovit občany, kteří by měli zájem se aktivně zapojit do systému třídění bioodpadu.

Občanům by město poskytlo hnědé plastové popelnice, které by byly určeny pouze na bioodpad. Občané by do těchto popelnic třídili bioodpad a v předem stanoveném termínu by popelnici umístili před dům, tak jak to dělají s popelnicí na směsný komunální odpad. Vyvážení by probíhalo v intervalu jednou týdně. Do popelnice na bioodpad patří tráva, plevel, košťály i celé rostliny, seno, sláma, listí, menší větve (které neznemožní výklop popelnic), zbytky ovoce, piliny a uschlé květiny. Na základě vyplněných a odevzdaných anketních lístků bude vytypovaná jedna část města s největší hustotou zájemců o třídění a v této lokalitě bude v určeném období probíhat zkušební sběr bioodpadu. Následně bude pilotní projekt vyhodnocen a pokud se osvědčí, bude moci být rozšířen do dalších částí města.

Další informace můžete získat na odboru životního prostředí – kanc. č. 113, Ing. Zuzana Sedláková tel. 481 366 116. Pokud máte zájem se zapojit do tohoto projektu, odevzdejte anketní lístek doručený do domácností počátkem května na podatelnu MěÚ Turnov nebo do Informačního střediska do 24. 5. 2008. Další variantou je kontaktování odboru životního prostředí telefonicky na výše uvedeném tel. čísle nebo e-mailem (zpráva musí obsahovat Vaše jméno, příjmení a adresu - kontaktní adresa: z.sedlakova@mu.turnov.cz). Projekt je dobrovolný a má občanům usnadnit třídění odpadu.

Vytvořeno 13.5.2008 | přečteno 1539x | Richard Mochal
load