Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rozdělení dotace z Programu regenerace

V historickém jádru města Turnova je od roku 1990 vyhlášena (vyhláškou o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje, č.208, ze dne 1.11.1990) městská památková zóna (dále jen MPZ). Stát – Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury ČR Praha (dále jen MK ČR) od roku 1993 vyhlašuje každým rokem tzv. Program regenerace MPZ, ve kterém je zahrnuto i město Turnov.

V historickém jádru města Turnova je od roku 1990 vyhlášena (vyhláškou o prohlášení památkových zón ve vybraných městech a obcích Východočeského kraje, č.208, ze dne 1.11.1990) městská památková zóna (dále jen MPZ). Stát – Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury ČR Praha (dále jen MK ČR) od roku 1993 vyhlašuje každým rokem tzv. Program regenerace MPZ, ve kterém je zahrnuto i město Turnov.
Pro letošní rok přiznalo MK ČR Turnovu v rámci Programu regenerace 1.095.000,- Kč. Tyto prostředky musí být rozděleny podle Zásad programu, ve kterých je přesně stanoven podíl vlastníků, podíl Města a podíl příspěvku z Programu regenerace MPZ. Tento podíl se liší, jestliže objekt vlastní Město, fyzická a právnická osoba nebo církev. Součástí podkladů pro uskutečnění dotace je i souhlasné stanovisko ZM k rozdělení. Příspěvek lze poskytnou pouze na objekty, které se nachází v MPZ a zároveň jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek ČR.
Pro letošní rok byla vybrána v rámci Programu regenerace akce - Sanace soklového zdiva na kostele sv. Mikuláše v Turnově.
Finanční podíly byly dle zásad Programu regenerace stanoveny Komisí pro MPZ RM na svém zasedání 8.3.2010 takto:

kostel sv. Mikuláše 157.000 Kč - vlastník ŘKC Turnov
- sanace soklového zdiva
(celkem rozpočet na rok 2010  1.565.000,- Kč) 313.000  Kč -  Město (z položky rozpočtu MPZ)
1.095.000 Kč -  příspěvek z Programu

Počátky této stavby jsou spojeny se samotným vznikem města Turnova. Kostel sv. Mikuláše je v písemných pramenech  poprvé zmiňován v roce 1357. Na jeho obnovu byla firmou GIRSA AT s.r.o. vypracována koncepce záchrany a památkové obnovy exteriéru. Opravy byly rozděleny do 3 etap. 1. etapou je sanace soklového zdiva, která bude uskutečněna v letošním roce. Druhá etapa zahrnuje obnovu první 1/2 pláště, včetně revize zastřešení (1. část), obnovy říms vč. oplechování, obnovu omítkových vrstev fasád a obnovy výplní otvorů. Třetí etapa zahrnuje obnovu druhé 1/2 pláště, včetně revize zastřešení (2 část), obnovu říms vč. oplechování, obnovu omítkových vrstev fasád, obnovu výplní otvorů. Tyto etapy budou realizovány v příštích letech dle finančních možností.

Vytvořeno 1.4.2010 | přečteno 1142x | Richard Mochal
load