Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Recyklací starých spotřebičů přispěl Turnov k ochraně životního prostředí

kontejner ASEKOL

Loni obyvatelé Turnova odevzdali k recyklaci 1069 televizí, 436 monitorů a 4284 kilogramů drobných elektrospotřebičů a zařízení.


Občané v Turnově již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní je možné přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody bylo díky recyklaci ušetřeno životnímu prostředí. „Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu,“ informuje pracovnice odboru životního prostředí Zuzana Sedláková.  Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro Turnov zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Město získalo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace například stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí. „Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vytřídili 1069 televizí, 436 monitorů a 4284 kilogramů drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 331 MWh elektřiny, 11798 litrů ropy, 1575 m3 vody a 16,9 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 80 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 305 tun,“ sděluje podrobnosti Sedláková.Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

ikona souboruCertifikát společnosti ASEKOL


Vytvořeno 16.6.2014 8:48:05 | přečteno 427x | Bc. Radek Drašnar