Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Radní začali nový rok náročným jednáním

městská rada, autor: ilustrační obrázek (z www.123rf.com)

Zasedání Rady města Turnov v pondělí 13. ledna 2014 obsahovalo celou řadu bodů programu, bylo náročné a přineslo mnohé výsledky a usnesení.

Informujeme ve zkratce o tom nejdůležitějším, co bylo projednáno:

· Až na radnici dorazí obálky od stavebních firem s nabídkami na výstavbu sportovně rekreačního areálu v Maškově zahradě, je jasné, kdo je bude otvírat a nabídky posuzovat. Rada města totiž jmenovala hodnotící komisi této veřejné zakázky.

· Střecha na penzionu pro důchodce v Žižkově ulici se může začít letos opravovat. Radní odsouhlasili vyhlášení výběrového řízení na firmu, která rekonstrukci střech v č.p. 2032 a č.p. 3047 provede.

· Společnost Gardenline z Litoměřic vybuduje u nové Waldofské mateřské školy zahradu v přírodním stylu. S cenou 686.973,99 korun uspěla ve výběrovém řízení a radní její vítězství posvětili.

· Na firmu, která provede stavební úpravy a dodá nábytek do střediska pro volný čas dětí a mládeže rada města vypsala výběrové řízení a zároveň jmenovala komisi pro hodnocení nabídek. Úpravy ve Žluté ponorce se budou moci uskutečnit díky zapojení města do česko-saského projektu „Společná cesta k přírodním vědám“.

· Nepříznivou dopravní situaci ve stále se rozrůstající obchodně-průmyslové zóně Vesecko by měla v budoucnu vyřešit rekonstrukce přístupové komunikace a vybudování chodníku, parkovacích míst a veřejného osvětlení. Radní se seznámili s přípravou této akce.

· Aby byl zajištěn přístup k budoucí nové kompostárně na Malém Rohozci, musí dojít k podpisu smlouvy o tak zvaném zřízení služebnosti (dosud šlo o věcné břemeno) mezi městem Turnov a majitelem pozemků, a.s. Agro Český ráj Všeň. Rada města znění této smlouvy schválila.

· Společnosti D.R.A.K. Liberec, která poskytuje sociální služby a zaměstnává tělesně postižené, byl schválen pronájem místnosti v budově bývalého sirotčince ve Skálově ulici.

· V souladu s novým občanským zákoníkem musí být přepracovány nájemní smlouvy na městské byty. Radní podobu a obsah těchto smluv odsouhlasili.

· Brzy bude upravena a zpevněna cesta podél pravého břehy Stebénky. Stavbu provede společnost 1. Jizerskohorská stavební z Hodkovic nad Mohelkou, která předložila nejlepší nabídku.

· Radní svým usnesením povolili vyčištění koryta Odolenovického potoka v katastru Malého Rohozce a Daliměřic a odstranění větví, biologického materiálu a stavebního odpadu z městských pozemků. Stromy a keře se kácet nebudou.

· Osm lip u hřbitova v Pelešanech půjde k zemi, stejně tak vrba náhrobní v blízkosti restaurace Pod Hlavaticí. Radní to povolili a také rozhodli, že lípa srdčitá v lokalitě pod Hlavaticí musí být odborně ošetřena a upravena a odbor životního prostředí bude pravidelně sledovat její stav.

· Na lékařského náměstka turnovské nemocnice vypsala Krajská nemocnice Liberec výběrové řízení. Radní schválili tři zástupce města ve výběrové komisi.

· Radu města seznámil předseda rady Vodohospodářského sdružení Turnov s fungováním VHS, problematikou vodného a stočného a záležitostmi vyplývajícími z koncesní smlouvy se společností Severočeské vodovody a kanalizace. Radní pak diskutovali o možných řešeních situace kolem úpravy cen vodného a stočného a členství Turnova ve VHS.

· Radní vzali na vědomí, že základní škole Skálova byla vyměřena pokuta za průběh výběrového řízení na výpočetní techniku pořízenou z projektu Evropské unie. Rozhodli, že částka téměř 192 tisíc korun bude škole zahrnuta do provozního příspěvku z rozpočtu města.

· Kdo bude nadále provádět úklid a domovnické práce v budovách městského úřadu, o tom se brzy rozhodne. Rada města schválila vyhlášení poptávkového řízení a zároveň odsouhlasila složení hodnotící komise.

· Městská sportovní Turnov předložila návrh na vypracování studie fotbalového hřiště s umělým trávníkem a seznam investičních priorit společnosti. Oba materiály byly radními schváleny.

· Stejně tak bylo schváleno vypsání výběrového řízení na dodavatele stavebních úprav a oprav tribuny, kiosku a sociálního zařízení na turnovském fotbalovém stadionu.

· Členy rady města byly schváleny smlouvy o výkonu funkce jednatele Kulturního centra Turnov, Městské sportovní Turnov, Městské teplárenské Turnov a Technických služeb Turnov. Také byl stanoven plat řediteli Zdravotně sociálních služeb Turnov.

· Strážníci městské policie budou brzy jezdit v novém vozidle. Bude jím Škoda Yeti od společnosti Havex Car Semily. Radní vzali na vědomí výsledek výběrového řízení.

Vytvořeno 20.1.2014 7:28:06 | přečteno 902x | Bc. Radek Drašnar