Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Radní města zasedali

městská rada, autor: ilustrační obrázek (z www.123rf.com)

Na svém pravidelném jednání probrali radní města celou řadu bodů a v pondělí 11. listopadu 2013 přijali téměř padesátku usnesení.

O těch důležitých a podstatných ve zkratce informujeme.

· Radní odsouhlasili prodeje, pronájmy, směny a výpůjčky pozemků na různých místech města, povolili zřízení věcných břemen z důvodu pokládky elektrického a telefonního kabelu a plynového vedení a odsouhlasili pronájem prostor v budově bývalého internátu ve Skálově ulici.

· Až do konce dubna příštího roku bude moci zahradnictví Jana Hájka využívat skleníky a pařeniště v Maškově zahradě. Před započetím výstavby sportovně rekreačního areálu je bude muset odstranit.

· Radní si pročetli a schválili smlouvu o poskytnutí finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí na zateplení budovy základní školy v Alešově ulici.

· Diskutovalo se o podobě nové zahrady u budované Waldorfské mateřské školy. Zahrada by měla být v přírodním stylu a rada odsouhlasila vyhlášení výběrového řízení na realizátora a jmenovala komisi, která ho bude vybírat.

· Rada města navrhuje prodat tu část „šperkárny“, která je v majetku města, Libereckému kraji a od něj koupit objekt sdružení Fokus ve Skálově ulici. Budou-li obě transakce realizovány, přibude do rozpočtu města více než 6 miliónů korun.  Dojde však ke snížení nájemného, které platí městu Liberecký kraj jako zřizovatel za provoz gymnázia a hotelové školy ve Zborovské ulici v městských budovách.

· Členové městské rady povolili kácení několika stromů v urnovém háji na Hruštici, v Rývových sadech, parku u letního kina, Na Skalici, na Bukovině a v Nádražní ulici. Důvodem je jejich špatný zdravotní stav nebo to, že se na jejich místě na základě projektů vysazuje zeleň jiná. Naopak skácet několik stromů na Daliměřicích, v Luční ulici a Na Skalici dovoleno nebylo.

· Liberecké občanské sdružení „D“, které bude od ledna příštího roku poskytovat poradenské služby především občanům v nouzi, bude mít kancelář ve Skálově ulici č. p. 466. Radní schválili výpůjčku prostor na jeden rok.

· Rada města schválila úpravy v rozpočtech některých mateřských škol a povolila mašovské mateřské škole nákup lednice do školní kuchyně, základní škole ve Skálově ulici nákup konvektomatu do školní kuchyně, Dětskému centru Turnov pořízení tiskárny a kancelářského nábytku. Provozní rozpočet byl také upraven hradu Valdštejn.

· Bylo schváleno vyřazení nejrůznějšího zastaralého a poškozeného vybavení městského úřadu a městských příspěvkových organizací.

· Radní byli informováni, jaký je stav zpracování územní studie bytové zóny Turnov – Daliměřice a souhlasili s tím, aby byla po zapracování několika úprav vložena do evidence územně plánovací činnosti na Ústav územního rozvoje. Nejdříve ji však musí projednat zastupitelstvo. Teprve pak bude možné koncepčně se vyjadřovat k jednotlivým stavebním záměrům na tomto území.

· Rada města jako valná hromada Městské teplárenské Turnov, s.r.o. schválila výroční zprávu za období 2012/2013 včetně účetní uzávěrky a seznámila se se závěry účetního auditu, finančně odměnila jednatele Ing. Konopku.

· Také jednateli společnosti NEMPRA Miroslavu Pokornému bude moci být vyplacena roční odměna.

· Nadace Bohuslava Jana Horáčka Českému ráji poskytla před lety 40 miliónů korun na výstavbu kuchyně a zázemí v turnovské nemocnici. V souvislosti se spojením Panochovy nemocnice s Krajskou nemocnicí Liberec bude podepsán mezi městem a nadací dodatek ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku. Znění dodatku radní schválili.

· Městská policie si bude moci pořídit nové vozidlo. Rada města to povolila a uložila veliteli provést poptávkové řízení na nákup vozu. To původní již není v provozuschopném stavu a jeho oprava by byla příliš drahá.

· Karel Jiránek rezignoval na své členství v dozorčí radě Panochovy nemocnice Turnov, proto jej rada města ve funkci valné hromady z této pozice k 11. 11. 2013 odvolala.

Vytvořeno 20.11.2013 17:18:50 | přečteno 1031x | Bc. Radek Drašnar