Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Radní města opět jednali

hlasování

Pondělí 10. února 2014 bylo na radnici ve znamení pravidelného zasedání rady města.

Projednána byla řada bodů a přijata řada usnesení. Informujeme o těch zásadních a nejdůležitějších:

 • Může být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby sportovně – rekreačního areálu Maškova zahrada, protože radní schválili znění zadávací dokumentace i dalších potřebných dokumentů.
 • Rada města schválila návrh čerpání rozpočtu odboru správy majetku na rok 2014. Z bytového fondu bude možné čerpat částku převyšující 10 milionů korun a kromě běžných oprav, řešení havárií, odstraňování závad z revizí bude moci být opravena střecha na penzionu pro seniory v Žižkově ulici nebo pořízen nový výtah do domu s pečovatelskou službou na Výšince. Na běžnou údržbu komunikací a opravy chodníků v ulicích J. Palacha a Pod Stránkou a u ZŠ v Alešově ulici je určeno 2,3 milionu korun, za 500 tisíc korun bude vybudován průchod františkánskou zahradou z ulice 5. Května ke Kamenářskému domu. Na zhotovení projektů je v letošním roce vyčleněn 1 milion korun.
 • Technické služby Turnov s.r.o. budou pro město v letošním roce vykonávat práce za více než 13 miliónů korun. Například opravy komunikací, chodníků, autobusových zastávek, zábradlí či laviček vyjdou na 1 977 220 korun, zajištění čistoty města bude stát 4 238 378 korun, provoz a údržba veřejného osvětlení přijde na 1 534 400 korun, provoz sedmi turnovských hřbitovů na 1 720 000 korun. Zbydou i potřebné peníze na zajištění chodu třech veřejných toalet a zimní údržbu komunikací a chodníků. Rada města odsouhlasila návrh finančního čerpání a pověřila starostu města podepsat dodatek smlouvy týkající se financování služeb.
 • V roce 2014 bude zateplena budova a vyměněna okna v základní škole v Alešově ulici. Současně s tím bude rekonstruováno sociální zařízení a upraven prostor výdeje stravy a jídelny. Radní souhlasili s vypsáním výběrového řízení na stavební úpravy a jmenovali komisi, která bude nabídky firem hodnotit.
 • Rada města souhlasila s vypsáním výběrového řízení na výměnu poškozeného povrchu venkovního hřiště u ZŠ Žižkova a schválila složení hodnotící komise pro předložené nabídky.
 • Aby mohla být zajištěna údržba přírodního areálu v Dolánkách, musí být nově vybrána společnost, která letní údržbu bude provádět. Radní souhlasili s vypsáním výběrového řízení a jmenovali komisi, která bude předložené nabídky posuzovat.
 • Rada města doporučila svým usnesením zastupitelstvu prodat některé pozemky a pronájmy některých pozemků schválila.
 • Jednomyslně přítomní radní rozhodli o tom, že se v letošním roce nezvýší nájem nebytových prostor v majetku města dle míry roční inflace.
 • Na jeden rok bude mít liberecké občanské sdružení „D“ od 11. dubna 2014 k dispozici prostory v budově ve Skálově ulici čp. 466 pro poskytování finančního poradenství občanům v nouzi. Rada města výpůjčku místnosti schválila.
 • Radní odsouhlasili návrh odboru životního prostředí na čerpání finančních prostředků na letošní rok.  Na výsadbu a úpravy veřejné zeleně je v roce 2014 určeno 700 tisíc korun, zajištění výběrových řízení, technický a autorský dozor na akce odboru, administrace projektů odboru, znalecké posudky a podklady pro vydání knihy vyjdou na 300 tisíc korun, pro zpracování studií a projektů je určeno 250 tisíc korun.
 • Likvidace odpadů bude stát Turnov v letošním roce 12,4 milionu korun. Za tuto částku zajisti Technické služby Turnov s.r.o. pro město svoz komunálního odpadu za 7,6 milionu korun, separaci odpadu za téměř 2,4 milionu korun, svoz a likvidaci odpadu z odpadkových košů za 1,3 milionu korun. Provoz sběrného dvora na Vesecku bude stát 1,1milionu korun.
 • Radní odsouhlasili ceník pro podnikatele, kteří se v letošním roce zapojí do systému pro nakládání s komunálním a separovaným odpadem. Za 1 kg plastu zaplatí podnikatelé městu 10 korun za kilogram, za kilogram papíru 6 korun a za kilogram skla 4 koruny. 52 svozů pronajaté popelnice o objemu 120 litrů bude stát podnikatele 2 298,80 korun, 26 svozů stejné nádoby 1 377,80 korun. Vlastní popelnici vyvezou Technické služby Turnov s.r.o. podnikateli 52 krát za 2 167,20 korun a 26 krát za 1 202 korun. Jeden pytel na směsný odpad přijde podnikatele na 67 korun.
 • Rada města se kladně vyjádřila k návrhu základní školy ve Skálově ulici, aby byla kapacita této školy snížena z původního počtu 880 žáků na 680 žáků. Dosavadní kapacita byla škole stanovena v době, kdy výuka probíhala ve třech budovách, a neodpovídala již skutečnosti.
 • Radní svým usnesením zrušili k 31. 3. 2014 odbor cestovního ruchu a rozhodli, že veškeré činnosti tohoto odboru a zaměstnanci přejdou od 1. 4. 2014 do nově vzniklé příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruch. Ředitelkou této organizace jmenovali Ing. Elišku Gruberovou, dosavadní vedoucí odboru cestovního ruchu.
 • V období od března 2014 do února 2016 bude zajišťovat úklidové a domovnické práce na turnovském městském úřadě společnost ROKO SERVICE plus s.r.o., která nejlépe uspěla v poptávkovém řízení.
 • 31. 12. 2014 skončí období, pro které mají městský úřad a městské organizace elektronickou aukcí vysoutěženou cenu energií. Již nyní uložila rada města vedoucímu odboru vnitřních věcí připravit ve spolupráci s odborem správy majetku a společností ENENG s.r.o. zadávací dokumentaci pro další elektronickou aukci.
 • Městští radní souhlasili s rozšířením možnosti odběru stravy uživateli v Domově důchodců Pohoda čtyřikrát denně podle ceníku Krajské nemocnice Liberec a.s. za částku 147 korun za den. Doposud bylo možné podávat stravu jen třikrát nebo pětkrát denně.
 • Rada města řešila problematiku pověření městských organizací službami obecného hospodářského zájmu a znění smluv o poskytování těchto služeb. Na rok 2014 byla tato smlouva schválena organizacím zajišťujícím sociální služby (ZSST, Dětské centrum Turnov), sportovním organizacím (TJ Sokol, AC Syner, TSC Turnov, FK Pěnčín-Turnov, Tj Turnov), Kulturnímu centru Turnov, Městské knihovně Antonína Marka a Městské sportovní Turnov. Nové smlouvy řeší také poskytování účelových dotací těmto organizacím a dotace z fondu na podporu sociální oblasti.
 • Radní schválili změny ve složení některých komisí rady města. Konkrétně se jedná o komisi pro zahraniční vztahy, komisi pro životní prostředí a komisi pro výchovu a vzdělávání.
 • Starosta města Ing. Tomáš Hocke byl vybrán managementem Krajské nemocnice Liberec do pracovní skupiny pro revitalizaci nemocnice. Radní města vzali na vědomí členství starosty města v této pracovní skupině.

Na dalším, mimořádném jednání rady dne 13. února 2013, odsouhlasili radní, že stavební úpravy ve Středisku pro volný čas dětí a mládeže provede za 766 955 korun společnost VNUČKO z Třtěnic a nábytek v hodnotě 304 911 korun dodá turnovská společnost Nábytek Styl. Obě akce se uskuteční v rámci společného česko – saského projektu Společná cesta k přírodním vědám. Dofinancování stavebních úprav z rozpočtu města dosáhne maximální výše 400 tisíc korun.

Vytvořeno 25.2.2014 7:22:45 | přečteno 1056x | Bc. Radek Drašnar