Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Radní města koncem září mimořádně zasedali

hlasování

Ve čtvrtek 25. září 2014 se opět sešla rada města, aby přijala několik důležitých usnesení. 

  • Radní schválili prodloužení termínu do poloviny října letošního roku a také vícepráce v celkové hodnotě 105.900 korun včetně DPH na stavební úpravy návsi v Mašově. Během stavebních prací se vyskytly okolnosti, které nebylo možné předpokládat. Při provádění výkopů v trase dešťové kanalizace se objevily překážky – výškové položení vodovodních a plynovodních přípojek a další neznámé kanalizační potrubí, které bylo zapotřebí napojit, dále zvětšení vjezdu u hasičské zbrojnice i přeložka nadzemního vedení Telefonica O2 do podzemních chrániček.
  • Na základě doporučení hodnotící komise rada města schválila jako nejvhodnější nabídku na dodavatele stavby „Kompostárna bioodpadu – Město Turnov“ společnost AgriKomp Bohemia, s. r. o. Společnost začne stavě v říjnu letošního roku, celková cena bude činit 13. 397.133,40 Kč včetně DPH. Financování ve výši 6 milionů korun bude poskytnuto z městského fondu Eko-Kom. Dotace 4,8 milionu korun bude poskytnuta z programu SFŽP a zbytek z rozpočtu města.
  • Radní schválili čerpání rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola Turnov, 28. října. A to do výše 250.000 korun. Tato částka bude použita na financování rekonstrukce nové učebny, čištění kanalizace a opravu osvětlení a podlahové krytiny ve školním klubu.
  • Rada města v působnosti valné hromady Městské sportovní Turnov, s.r.o. schválila návrh komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na technický dozor investora pro stavební akci „Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada Turnov“. A to ve složení Mgr. Otakar Špetlík, Karel Jiránek, Jiří Vocásek, Jiří Vele, Pavel Mikeš a jako náhradníky Ing. Jaromír Pekař, Tomáš Hudec, Ludmila Těhníková, Jindřich Zeman a Robert Havlín. Podání nabídek na výběrové řízení technického dozoru bude ukončeno 10. října 2014 v 10:00 hodin, poté proběhne otevírání obálek a jejich hodnocení.
  • Přijato bylo také usnesení, upravující otázku příjezdu k nemovitostem v centrálním parku. Vstup do parku mají správa a obsluha parku - Městská policie, odbor správy majetku, Technické služby, správce městské zeleně (t. č. Marius Pedersen), majitelé a nájemníci sousedících parcel mají vstup do parku 4x do roka zdarma. Mimo výše uvedené je zpoplatněn 50,- Kč/vjezd. Majitelé a nájemníci sousedících parcel si budou vyzvedávat klíč na služebně městské policie oproti podpisu a vratné záloze 200 Kč a následně jej budou bezodkladně vracet. Maximální tonáž nákladních vozů je 3,5 tuny, případné výjimky stanovuje odbor správy majetku. Evidenci o vstupu do parku provádí městská policie, akce v parku povoluje odbor správa majetku MÚ a městskou policii informuje o konání a průběhu této akce.
  • Radní souhlasili s udělením výjimky ze směrnice města Zásady a postupy k zadávání zakázek městem Turnov, verze 49.11 na uzavření kupní smlouvy na nákup her od firmy Petr Šonský – Šopi, Turnov ve výši 291.891korun včetně DPH. Z důvodu dosažení cílů projektu Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost a v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 8.
  • Zrušeno bylo zadávací řízení vypsané jako veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup publikací v rámci projektu Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“ z důvodu, že nepodal nabídku žádný uchazeč.
  • Na závěr radní schválili jako nejvhodnější nabídku uchazeče PETR VYKRUT – zahradní služby na realizaci akce „Rekonstrukce veřejné zeleně v Turnově – II. etapa“ v celkové ceně 956.264,21 korun včetně DPH. Projekt zahrnuje výsadbu zeleně v okolí dopravního terminálu a tržnice a výsadku zeleně na školní zahradě MŠ v ulici 28. října.
Vytvořeno 2.10.2014 16:57:57 | přečteno 561x | Ing. Klára Preislerová