Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rada města mimo jiné vyhlásila řadu výběrových řízení

městská rada, autor: ilustrační obrázek (z www.123rf.com)

Zasedání Rady města Turnova v pondělí 3. března 2014 přineslo kromě jiného i vypsání celé řady výběrových řízení a jiná usnesení.


O nejdůležitějších bodech a závěrech jednání informujeme ve stručném přehledu.

 • Brzy budou moci podat svoji nabídku dodavatelé na opravu střechy dvou objektů penzionu pro důchodce v Žižkově ulici, protože radní schválili zadávací podmínky. Rekonstruováno by mělo být 1250 m2 střešního pláště, zastřešeny balkóny i průchod mezi oběma budovami. Zároveň budou zaskleny spojovací můstky a zrekonstruován hromosvod. To vše za odhadnutých více než 5 miliónů korun z městského rozpočtu.

 • Radní rozhodli o vypsání výběrového řízení na technický dozor stavby sportovního a rekreačního areálu v Maškově zahradě, aby mohla být zajištěna řádná kontrola kvality prováděných stavebních prací.  Zároveň jmenovali hodnotící komisi pro toto výběrové řízení.

 • V mateřské škole ve Zborovské ulici je nutné provést venkovní úpravy zabraňující prosakování dešťové vody do suterénu, opravu přístupových schodů a chodníku a rekonstrukci sociálního zařízení. Rada schválila vypsání výběrových řízení na uvedené úpravy a opravy a také jmenovala komise, které budou předložené nabídky hodnotit.

 • Státní energetická inspekce provedla v loňském roce v organizacích zřizovaným městem kontrolu zaměřenou na hospodárné vytápění budov a zjistila, že radiátory v těchto budovách nejsou osazeny termostatickými hlavicemi. Proto rada rozhodla o vypsání výběrového řízení na dodávku a montáž hlavic do ZŠ Žižkova, Skálova a Alešova, do gymnázia a základní umělecké školy. Současně s tím jmenovala komisi pro hodnocení nabídek.

 • Každý správný hospodář má mít svůj majetek pojištěn, stejně tak město Turnov. Proto radní souhlasili s vypsáním výběrového řízení na společnost, která provede pojištění majetku a odpovědnosti za újmu města a pojištění vozidel na období let 2015 – 2018 a také jmenovali hodnotící komisi pro toto výběrové řízení. Zadávací podmínky pro výběrové řízení zpracovala společnost RENOMIA a.s.

 • O prostor přírodního koupaliště v Dolánkách se v nadcházející letní sezóně bude starat společnost Severočeské komunální služby s.r.o. z Jablonce nad Nisou. Vyhrála výběrové řízení a za 376 tisíc korun bude pětkrát sekat celý areál, sedmkrát poseká travnaté hřiště, pětkrát vyčistí a napustí dětské brouzdaliště, každý měsíc vyčistí a prohrabe písek na beach volejbalovém hřišti. Třikrát týdně zkontroluje a vyčistí pláže a celkem sedmapadesátkrát vyveze odpadkové koše.

 • I nadále se bude Kulturní centrum Turnov, s.r.o. starat o budovu bývalého Bia Ráj v Žižkově ulici. Aby mohlo zajistit běžnou údržbu a zabezpečení objektu, byla mu smlouvou o výpůjčce budova do konce roku 2014 svěřena do bezplatného užívání.

 • Rada města schválila úpravou stávající smlouvy pronájmy několika pozemků na Daliměřicích společnosti Agros s.r.o. pro zemědělské využití.

 • Rada města odsouhlasila zadávací podmínky pro vypsání výběrového řízení na stavbu nové kompostárny na Malém Rohozci. Ta má stát více než 12,5 milionů korun a zahrnuje nové plochy se zabudovaným systémem řízeného kompostování a zrušení stávajících kompostovacích žlabů. Město podalo na Fond pro životní prostředí žádost o dotaci, pokud nebude kladně vyřízena, nebude výběrové řízení vůbec vyhlášeno.

 • Na doporučení radních by měli zastupitelé schválit směnu pozemků v katastrálním území Daliměřice mezi městem Turnov a soukromým majitelem, aby se jednou mohla bezproblémově rozvíjet nová zástavbová lokalita v této části města.

 • TJ Turnov se bude moci pustit do výstavby házenkářského hřiště na Daliměřicích, ovšem pokud jí zastupitelé schválí peněžitou zápůjčku v celkové výši 3 miliony korun s čerpáním 1,4 miliony v roce 2014 a 1,6 milionu korun v roce 2015. Tato zápůjčka by měla být splacena do roku 2017 buď v peněžité formě nebo předáním tribuny na atletickém stadionu včetně pozemku pod ní městu, respektive Městské sportovní Turnov, s.r.o.

 • Rada města schválila účetní uzávěrky za rok 2013 a rozpočty na rok 2014 svých devatenácti příspěvkových organizací a finanční plány tří obchodních společností. Také mnohým organizacím povolila použití rezervního fondu na nákup nového vybavení nebo schválila nákup vozidla s větším nákladovým prostorem v ceně do 200 tisíc korun pro Středisko pro volný čas dětí a mládeže.

 • V souvislosti se vznikem nové příspěvkové organizace Turnovské památky a cestovní ruchu schválili radní smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku mezi městem Turnov a uvedenou organizací, která začne platit od 1. dubna letošního roku. Ze stejného důvodu dojde mezi oběma subjekty i k prodeji a nákupu zboží.

 • Město Turnov má jako zřizovatel příspěvkových organizací povinnost je průběžně kontrolovat. Plán kontrol na letošní rok radní jednomyslně odsouhlasili.

 • Rada města schválila uzavření dodatku ke smlouvě s pronajímatelem pevných zařízení na měření rychlosti, společností AŽD Praha s.r.o., který řeší výši nájemného v souvislosti s dosud nezprovozněným měřičem v obci Ktová.

 • Podle toho jak pracovali v uplynulém roce, dostanou tajemník a vedoucí odborů městského úřadu, ředitelé škol a dalších příspěvkových organizací města finanční odměny. Jejich výši vzali členové rady města na vědomí.

 • Zdravotně sociální služby Turnov mohou vyřadit drobný dlouhodobý hmotný majetek v původní hodnotě 84.928 korun a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě 0.048 korun. Radní s tím bez výhrad souhlasili.

 • Technické služby Turnov, s.r.o. vypíší v rámci snižování nákladů výběrová řízení na nákup elektromateriálu pro údržbu veřejného osvětlení, živičné směsi na opravy komunikací, opravy komunikací tryskovou metodou PATCH, nákup dopravních značek a pneumatik. Radní souhlasili a také jmenovali komisi pro hodnocení veřejných zakázek.

 • Pokud bude v nejbližší době vyřízena a přidělena dotace z operačního programu Životní prostředí, pořídí Technické služby Turnov, s.r.o. míchací a drtící vůz a traktor pro zpracování bioodpadu v nové kompostárně. K tomu bylo nutné vypsat výběrové řízení na nákup těchto strojů, což rada města schválila. Zároveň pro toto výběrové řízení ustanovila hodnotící komisi.

 • Město chce pro městský úřad a své organizace zajistit pro období 2015 – 2016 nového dodavatele energií prostřednictvím e- aukce. Administraci výběrového řízení zajistí po schválení radními společnost ENENG s.r.o. za 133.100 korun.


Vytvořeno 12.3.2014 8:21:43 | přečteno 1190x | Bc. Radek Drašnar