Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Rada města jednala mimořádně

městská rada, autor: ilustrační obrázek (z www.123rf.com)

Ve čtvrtek 28. srpna 2014 se před jednáním zastupitelstva sešli radní města, aby přijali několik usnesení, především dodatků ke smlouvám.

  • Radní schválili nákup IT vybavení a softwaru v celkové hodnotě 682.343,20 korun včetně DPH od společnosti M Computers, s.r.o. Jedná se o notebooky a tablety vč. software. Nákup bude realizován v rámci projektu „Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost“ a veškeré jeho náklady pokryje dotace.
  • Restaurace a roubenka na Šetřilovsku dostala od radních a následně zastupitelů schváleno prodloužení termínů úhrady za prodej těchto nemovitostí, a to o 29 dní. Do té doby než se převod peněz uskuteční, bude majitelka za provoz platit nájemné jako doposud.
  • Rada města souhlasila s vypsáním veřejné zakázky malého rozsahu na nákup publikací a na nákup her v rámci projektu „Vytváříme podmínky pro školní úspěšnost.“
  • Schválen byl dodatek s firmou APM stavební, s.r.o. na akci „MŠ Zborovská – rekonstrukce sociálního zařízení“. Během postupu prací byly zjištěny některé skutečnosti, které projekt nepředpokládal a které bylo třeba provést. Jednalo se o výměnu rozvodů vody v podlaze v celém rekonstruovaném přízemí včetně výměny ležaté kanalizace. Vzlínající vlhkostí od prasklé vody bylo také poškozeno dřevěné obložení, které bylo nutné demontovat a osekat porušenou omítku. Navíc byly zakryty stávající rozvody topení a vody v šatně, z důvodu bezpečnosti také zaměněny prosklené dveře za plné a zvětšena plocha maleb po demontovaném obložení stěn. Rozsah těchto prací byl vyčíslen na 330.880 korun s DPH.
  • Dodatek také radní schválili u stavební akce „MŠ Zborovská – venkovní úpravy.“ Během postupu prací bylo dohodnuto provést ještě některé další úpravy, které projekt neřešil. Jednalo se o úpravu terénu pod třemi schodišti – kačírek, úprava obrubníků u venkovních dlažeb, nové předložené schodiště, část obrubníků u venkovní přístupové rampy byla nahrazena palisádami. Bylo také rozhodnuto vyměnit zábradlí v přízemí, u kterého se po odkrytí zjistilo, že je již značně zkorodované. Na základě požadavku paní ředitelky bude navíc opravena dlažba a betony u pískoviště a z bezpečnostních důvodů bude oplocena část travnaté plochy na zahradě. Tyto práce byly vyčísleny na 156.290 korun včetně DPH.
  • Rada města schválila také uzavření dodatku u stavebních úprav v Základní škole v Alešově ulici, kde firma INSTAV při rekonstrukci sociálního zázemí a jídelny ještě vymění stávající radiátory a dveře v hygienickém zázemí za nové. Na základě požadavku paní učitelek bylo přistoupeno v předstihu i ke zřízení dvou nových dveří tak, aby byl umožněn přístup do kabinetů přímo z chodby. S tímto se počítalo v příštím roce v rámci vnitřních úprav v této škole. To vše za částku 109.272 korun včetně DPH.
  • Rada města schválila dodatek ke smlouvě o dílo s firmou REOPA, s.r.o., která zajišťuje torza tarasní zdi pod třetím skalním blokem a jižní zdivo pod vyhlídkou na hradě Valdštejně.  Během průběhu stavby se zjistilo, že líc tarasní zdi je menšího rozsahu než projekt předpokládal. Proto se uspořená částka použije na opravu spárování a konzervaci zdiva vpravo vedle vyhlídky a konzervaci zdiva Nového paláce v místě vstupu. Zbývající částka se použije na obnovu a stabilizaci vnitřního pískovcového zdiva, které je zase většího rozsahu, než předpokládal projekt. To vše za předpokladu souhlasu Ministerstva kultury. Důvodem je především dočerpání dotačního titulu Ministerstva kultury.
  • Posledním usnesením, které radní přijali, bylo uzavření dodatku ke smlouvě o dílo s firmou DURANGO, s.r.o. na realizaci stavby „Úprava kaple – náves Mašov.“  V průběhu realizace celé akce se muselo neodkladně podchytit betonové schodiště betonovými patkami. Také byl očištěn sokl a výmalba interiéru, oprava fasády věže po postavení lešení si vyžádala složitější úpravy. Vícepráce jsou v hodnotě 95.943 korun včetně DPH a budou převážně hrazeny z finančních prostředků, které vznikly méně pracemi a úsporami při výběrovém řízení na dodavatele.
Vytvořeno 5.9.2014 7:25:21 | přečteno 723x | Ing. Klára Preislerová