Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Pytlový sběr separovaných odpadů v Turnově

V rámci vylepšování stávajícího systému svozu tříděného odpadu zavádí město Turnov pytlový sběr tříděného odpadu. Pytlový sběr bude zahájen od 1. července letošního roku. V praxi to znamená, že lidé nemusí nosit odpady (v tomto případě papír, směsný plast, PET lahve a tetrapak) do vzdálených kontejnerů. Občané odpady ukládají doma do pytlů odlišených barvou a potiskem a v den svozu tyto naplněné pytle dají na místo u domu, odkud je svážen směsný komunální odpad.

V rámci vylepšování stávajícího systému svozu tříděného odpadu zavádí město Turnov pytlový sběr tříděného odpadu. Pytlový sběr bude zahájen od 1. července letošního roku. V praxi to znamená, že lidé nemusí nosit odpady (v tomto případě papír, směsný plast, PET lahve a tetrapak) do vzdálených kontejnerů. Občané odpady ukládají doma do pytlů odlišených barvou a potiskem a v den svozu tyto naplněné pytle dají na místo u domu, odkud je svážen směsný komunální odpad (ke kontejnerům nebo popelnicím).

Tento systém sběru tříděných složek odpadu občanům Turnova pomůže tím, že se zkrátí donášková vzdálenost – občané vlastně odpady třídí doma a v příslušném termínu pytle pouze umístí před dům. Svoz pytlů bude probíhat jednou měsíčně, vždy první středu v měsíci. Termíny svozů v roce 2008 jsou tedy : 2.7., 6.8., 3.9., 1.10., 5.11. a 3.12. Pytle jsou rozlišeny takto: PET lahve a směsný plast – žlutá barva, papír - modrá barva, tetrapak – červená barva. Pytle a štítky na označení budou pro zájemce k vyzvednutí od června na odboru životního prostředí Městského úřadu Turnov ve Dvořákově ulici (zdarma počáteční zásoba cca 3 ks pytlů na každý druh tříděného odpadu).

Pytle připravené k odvozu, označené samolepícím štítkem, musí být zavázané, aby se odpady nevysypávaly na okolní pozemky a aby s nimi mohli pracovníci Technických služeb Turnov dále snadněji manipulovat. Svoz bude probíhat přibližně od 6:00 hodin ráno a občané tedy umístí pytle před dům ráno v den svozu nebo ve večerních hodinách den před svozem.

Další informace můžete získat na odboru životního prostředí – kanc. č. 113, Ing. Zuzana Sedláková tel. 481 366 116. Pokud se chcete zapojit do tohoto projektu, odevzdejte anketní lístek doručený do domácností počátkem května na podatelnu MěÚ Turnov nebo do Informačního střediska do 24. 5. 2008. Další variantou je kontaktování odboru životního prostředí telefonicky na výše uvedené tel čísle nebo e-mailem (zpráva musí obsahovat Vaše jméno, příjmení a adresu - kontaktní adresa: z.sedlakova@mu.turnov.cz). Od června si potom můžete v úředních dnech (Po, St 8-12 a 13-17 hod.) vyzvednout pytle a štítky na odboru životního prostředí v kanc. č. 113 nebo č. 110. Projekt je dobrovolný a má občanům usnadnit třídění odpadu.

Zveme všechny občany k účasti na tomto novém projektu,
nebuďte líní a třiďte odpad!

Vytvořeno 11.5.2008 | přečteno 1108x | Richard Mochal
load