Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Proběhlo veřejné projednání strategického plánu - aktualizace

Turnov - centrum, autor: Kateřina Doubravová

Ve čtvrtek 14. března 2013 od 15:30 do 17:30 hodin proběhlo ve velkém sále KC Střelnice v Turnově veřejné projednání strategického plánu města Turnova na období let 2012 – 2020.

Strategický plán je koncepčním a rozvojovým dokumentem, na jehož základě bude zabezpečována samosprávou města koordinace strategických aktivit, které významným způsobem ovlivňují život obyvatel města. Veřejné projednávání zahájil starosta města Ing. Tomáš Hocke a vedoucí odboru rozvoje města RNDr. Miroslav Varga pak zdůraznil důležitost existence strategického plánu na rozvoj města v následujícím období. Veřejného projednávání se zúčastnily čtyři desítky občanů, kteří se dle svého zájmu mohli věnovat některému z 9 témat. Podle nich byly vytvořeny pracovní skupiny s garantem – odpovědným úředníkem městského úřadu nebo zastupitelem či předsedou komise rady města.  U stolů označených příslušným tématem se mohli občané seznámit s již vytvořeným materiálem do strategického plánu, připomínkovat jej a doplňovat, vznášet další podněty a návrhy. Tři nejpodstatnější byly pak zapsány na velký list papíru a na závěr veřejně prezentovány. Na závěr byli občané ubezpečeni, že každým návrhem a připomínkou se budou odpovědní pracovníci zabývat. Projednávání tímto setkáním ale neskončilo, občané mají možnost další podněty a připomínky zasílat v písemné podobě na odbor rozvoje města prostřednictvím podatelny MěÚ nebo elektronicky na pripominkyorm@mu.turnov.cz v termínu do 26. března 2013. Největší zájem byl o problematiku dopravy , životního prostředí, školství a vzdělávání a kultury a sportu, nejmenší pak o cestovní ruch a památky. Veřejené projednávání strategického plánu bylo součástí Projektu Turnov - zdravé město a místní Agenda 21.

Občané navrhli strategický plán doplnit o následující body.

Téma ekonomika a rozvoj:

- řešení městské dopravy včetně parkování, především v sídlištích

- využití budovy bývalého kina v Žižkově ulici

- řešení využití telekomunikační budovy a řešení  okolních prostor

Téma infrastruktura a občanská vybavenost:

- vybudování chodníku do Kalužníku

- úprava návsi v Mašově

- vybudování chodníku při komunikaci na náves v Mašově

Téma doprava:

- prosadit obchvat na Semily přes Kyselovsko

- vést R35 jinou trasou než přes Turnov

- najít jinou variantu odlehčovací komunikace než Luka – Žižkova ul.

Téma cestovní ruch a památky:

- zlepšení služeb návštěvníkům města a Českého ráje – řešit neexistenci koupaliště

Téma školství, vzdělávání a volnočasové aktivity:

 - realizace a dokončení včetně dofinancování akcí  –  Waldorfská MŠ,  zahrada MŠ 28. října, ZŠ Alešova

- oprava budovy ZŠ Žižkova (oprava střechy, řešení vlhkosti budovy Školičky)

- přístavba společných prostor v MŠ Alešova ul.

Téma kultura a sport:

- promyslet a upravit statut a vlastnickou strukturu městských organizací provozujících kulturu a sport (KCT, MST)

- neprosazovat nové investice na úkor financování stávajících zařízení

- zapojit ve větší míře školy do aktivit v kultuře a sportu

Téma životní prostředí: - vyvinout tlak na developera na Koňském trhu na maximální plochy zeleně

- kontrola vyústění odlehčovacích stok do náhonu řeky Jizery

- vliv vnitroměstské dopravy na životní prostředí města

Téma občanská vybavenost:

- řešení nové knihovny (odpovídající prostory, bezbariérovost, parkování, počítačové vybavení)

- zvýšení informovanosti občanů o dění ve městě prostřednictvím  moderních prostředků, např. sociálních sítí

- MHD – nedostatek zastávek v blízkosti náměstí Českého ráje, více spojů

Téma zdravotnictví a sociální služby:

- bod týkající se vytváření podmínek pro podporu a integraci obyvatel ohrožených sociální exkluzí doplnit o skupinu osob bez domova

- zvyšování kvalifikace v sociální oblasti (sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, vzdělávání pečujících osob)

- stabilizace Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. – udržení zdravotní péče minimálně ve stávajícím rozsahu

RNDr. Miroslav Varga, vedoucí odboru rozvoje města

startegicky plan projednavani 003

startegicky plan projednavani 014

logo smallma21 logo central barva rgb 147x120

Aktualizace ze dne 15. dubna 2013:

Kromě hlavních bodů navržených k doplnění startegického plánu zaznamenal odbor rozvoje města dalších téměř 20 připomínek a podnětů od občanů města. Přinášíme jejich stručný přehled a ubezpečujeme veřejnost, že budou zapracovány do konečné podoby strategického plánu.

Připomínky a podněty veřejnosti:

- vyřešit neúnosnou situaci chodců na velmi úzkém chodníku u jídelny U Belgického dvora;

- prostřednictvím MěÚ Turnov přimět kompetentní orgány k úpravě části židovského hřbitova, která se nachází pod silničním mostem;

- prostřednictvím MěÚ Turnov přimět budoucího developera obchodního centra na Koňském trhu k umístění co největšího množství zeleně;

- připojit k akčnímu plánu formou přílohy přehled akcí, které jsou v Turnově realizovány dalšími organizacemi;

- stabilizovat Panochovu nemocnici Turnov, s. s r.o. a udržet zdravotní péči minimálně ve stávajícím rozsahu;

- vybudovat ve městě více veřejných WC;

- získat nové parkovací plochy pro turisty;

- zajistit spolupráci RTIC a KCT, s. s r.o. při předprodeji vstupenek na akce pořádané KCT s cílem zabezpečit lepší služby občanům;

- zabezpečit vybudování horolezcecké stěny;

- zlepšit komunikaci s podnikatelskými subjekty s cílem zvýšení kvality služeb;

- zlepšit vyžití pro turistickou skupinu rodin s dětmi;

- využít areálu bývalého zahradnictví na Malém Rohozci;

- využít budovy starého kina a nového kina;

- propojit ulici 5. května s městským parkem;

- řešit městskou dopravu včetně parkování;

- pořídit krytou nafukovací halu pro sezónní sportování.

Vytvořeno 15.4.2013 13:48:35 | přečteno 1136x | Bc. Radek Drašnar