Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Pokračují jednání o strategickém partnerovi turnovské nemocnice

nemocnice v Turnově

V současné složité situaci českého zdravotnictví zůstává i nadále aktuální řešení budoucnosti turnovské nemocnice. Proto probíhají jednání o strategickém partnerovi.

Již v prosinci loňského roku vyslechlo městské zastupitelstvo informace o projektu partnerské spolupráce Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. a vyslovilo souhlas se záměrem této spolupráce. Zároveň bylo uloženo představitelům vedení města a vedení zdravotnického zařízení projednat případný záměr s vedením Libereckého kraje, Města Liberce a Krajské nemocnice Liberec a.s. Případná spolupráce se posléze vyprofilovala do záměru fúze turnovské nemocnice s nemocnicí libereckou a začala vzájemná jednání. Do nich Město Turnov jako vlastník Panochovy nemocnice vstoupilo s představou zachování struktury akutní péče, případně její doplnění o další kapacity.

Případná fúze by mohla přinést výhody oběma nemocnicím, především v posílení vyjednávací pozice vůči dodavatelům a zdravotním pojišťovnám.  Spojení obou nemocnic by mohlo umožnit také výhodnější dělbu práce. Obě nemocnice již dnes našly několik oblastí vzájemné spolupráce. Pavilon bývalého dětského oddělení by po rekonstrukci mohl  sloužit pro navýšení kapacity  lůžek ošetřovatelské péče, eventuelně dlouhodobé intenzivní péče. V  oblasti akutní péče by se mohlo v turnovské nemocnici vybudovat centrum jednodenní chirurgie, které by sloužilo zájemcům ze spádové oblasti obou nemocnic. Liberecká nemocnice má rovněž zájem o větší využití kapacit rehabilitačního oddělení. Přínosem by mohla být vzájemná výpomoc při mimořádných krátkodobých výpadcích kapacit lékařů i dalšího odborného personálu, odborné vzdělávání lékařů. Ekonomicky výhodné by bylo nakupování zdravotnického materiálu a léků a zajišťování dopravních zdravotnických služeb.

Stoprocentním vlastníkem turnovské nemocnice je město, liberecká nemocnice má dva akcionáře. 83% vlastní Liberecký kraj a 17% město Liberec. Podle prvních návrhů, které zazněly a byly publikovány, by se akcie nově vzniklého subjektu rozdělily v poměru 69% Liberecký kraj, 17% město Turnov a zbývajících 14% město Liberec.

Na dlouhé cestě k případnému sloučení obou nemocnic došlo zatím ke schválení záměru fúze Zastupitelstvem města Liberce dne 28. února 2013, projednání záměru v Radě Libereckého kraje a její doporučení schválit záměr krajskými zastupiteli. K tomu došlo na zasedání krajského zastupitelstva dne 26. března 2013. Na krajském úřadu byl vytvořen projektový tým. V Turnově vznikl rozhodnutím zastupitelstva ze dne 28. března 2013 desetičlenný výbor, který tvoří zástupitelé napříč politickými stranami a uskupeními a jehož předsedou je starosta města. Výbor se problematikou bude nadále velmi intenzivně zabývat. Je potřeba velmi pečlivě znovu zvážit klady a zápory případné fúze, projednat majetkové a rozhodovací záležitosti a pravomoci, připravit smlouvy, jednat se zdravotními pojišťovnami, dodavateli atd. Schválení potřebných dokumentů je naplánováno na září tohoto roku. Pokud bude tato náročná cesta dobře projitá, mohlo by ke spojení Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o. s Krajskou nemocnicí Liberec, a. s. dojít k 31. 12. 2013, nejpozději však v průběhu příštího roku.

Materiály k případné spolupráci Krajské nemocnice Liberec, a.s. a Panochovy nemocnice Turnov, s.r.o.:

- ikona souboruFunkční integrace obou zdravotnických zařízení

- ikona souboruZáměr projektu fúze KNL, a.s. a PNT, s.r.o.

Vytvořeno 4.4.2013 9:58:29 | přečteno 1143x | Bc. Radek Drašnar