Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Novela živnostenského zákona již od 01.07.2008

Od začátku července letošního roku začne platit novela zákona č. 455/1991, o živnostenském podnikání. Hlavním cílem je zejména další výrazné snížení administrativní zátěže podnikatelů a usnadnění vstupu do podnikání začínajícím podnikatelům.

Od začátku července letošního roku začne platit novela zákona č. 455/1991, o živnostenském podnikání. Hlavním cílem je zejména další výrazné snížení administrativní zátěže podnikatelů a usnadnění vstupu do podnikání začínajícím podnikatelům.
 
Nejpodstatnější změny:
ruší se místní příslušnost živnostenských úřadů, podnikatel může své podání uskutečnit u kteréhokoliv živnostenského úřadu nebo kontaktního místa CzechPoint. Tento způsob však bude náročnější v tom, že podnikatel bude muset vědět, jakou výši správního poplatku má zaplatit a jaké doklady má doložit. CzechPoint bude fungovat pouze jako zprostředkovatel a nebude odpovídat za věcnou správnost podání
živnostenské listy a koncesní listiny se nahrazují výpisem z živnostenského rejstříku
výpis z živnostenského rejstříku je částečný nebo úplný, ruší se rozdělení na veřejnou a neveřejnou část
snižují se správní poplatky (viz. níže)
zjednodušuje se Jednotný registrační formulář
výpis z Rejstříku trestů se již nedokládá v listinné podobě (není již stanoven jako náležitost ohlášení živnosti/žádosti o koncesi), živnostenský úřad si jej vyžádá sám elektronickou cestou
zavádí se jedna ohlašovací živnost volná Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona s 80 obory činností
krátí se doba praxe pro vydání živnostenského oprávnění u mnoha živností, u některých se zcela ruší (např. u řemeslných živností postačí vyučení v oboru dané činnosti)
za provozovnu se bude považovat i automat a mobilní provozovna
na provozovně nemusí být živnostenské oprávnění nebo osvědčení pro účely kontroly
odpadá povinnost hlásit změny, které úřad získá jiným způsobem – např. obchodní rejstřík
funkci odpovědného zástupce může osoba vykonávat u 4 podnikatelských subjektů
mění se doba přerušení provozování živnosti, není časově omezena, ale musí být uvedena konkrétní doba
ruší se předkládání souhlasu finančního úřadu ke zrušení živnostenského oprávnění
zákon mění sankční systém, má jiné vymezení skutkových podstat přestupků, správních deliktů a jiné výše sankcí.
 
 
Změna  zákona o správních poplatcích, která souvisí se změnou živnostenského zákona

 Úkon  Poplatek od 01.07.2008
 a) Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání
 1000 Kč 
 
 b) Další ohlášení živnosti  500 Kč
 c) Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání
 1000 Kč
 d) Přijetí další žádosti o koncesi 
 
 500 Kč
 e) Změna rozhodnutí o udělení koncese  500 Kč
 f) Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost  500 Kč
 g) Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny  100 Kč
 h) Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou  stránku  20 Kč
 i) Přijetí podání kontaktním místem veřejné  správy  podle § 72 ŽZ  50 Kč

Předmětem poplatku není:
1.Vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku po provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku.
2.Změna podmínek provozování podnikatelské činnosti provedená správním úřadem z vlastního podnětu.
3.Schválení odpovědného zástupce, je-li provedeno současně s rozhodnutím o udělení koncese.
4.Změna uvedená v písmenech e) a g), navazuje-li na změnu již provedenou v obchodním rejstříku.
5.Změna oboru činnosti v rámci živnosti volné.
 
Poznámky:
1.Pokud bylo ohlášeno více živností současně nebo podáno současně více žádostí o koncesi poplatek podle písmene a) až d) se vybírá jen jednou. Poplatek se vybere jen jednou rovněž, pokud je současně ohlášena živnost a podána žádost o koncesi.
2.Poplatek podle písmen e), f) a g) je splatný při oznámení změny. Nebude-li poplatek zaplacen, správní orgán úkon neprovede.
3.Je-li současně učiněno více úkonů podléhajících poplatku podle této položky, vybere správní úřad jen jeden poplatek ve výši odpovídající nejvyšší sazbě.
4.Bylo-li ohlášení nebo žádost o provedení správního úkonu zpoplatněné v této položce podáno prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (CzechPoint), vybírá správní poplatek kontaktní místo veřejné správy.

Vytvořeno 24.6.2008 | přečteno 814x | Richard Mochal
load