Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Na čem se usnesla rada města

Radnice pohled z náměstí

Na zasedání rady města v pondělí 15. července 2013 byl projednán rozsáhlý program a vzešla z něj řada usnesení.

Ve zkratce přinášíme přehled toho nejzajímavějšího, co bylo v radě města projednáno:

· V souvislosti s připravovaným novým zákonem o odpadech bude muset Turnov vyřešit uspokojivě oddělený sběr bioodpadů. S ním souvisí zřízení a provoz nové kompostárny. Rada města vyslechla potřebné informaci o kompostárně a zaúkolovala příslušné odbory radnice vypracováním žádosti o dotaci z operačního programu životní prostředí a přípravou prací na zadání zpracování projektu technologické části a na projekt stavební části nové kompostárny. K realizaci stavby by mohlo dojít na podzim roku 2014.

· Byla odsouhlasena likvidace nevyhovujících herních prvků na dětských hřištích na Výšince, v parku u letního kina a v Dolánkách. Jedná se o taková dětská hřiště, v jejichž těsné blízkosti je hřiště nové, odpovídající platným předpisům a normám.

· Rada města schválila návrh urbanistické studie řešící do budoucna prostor v okolí sportovní haly TSC v Turnově II. Jde o nástin principiálního řešení významného veřejného prostoru, v němž prozatím zůstávají zachovány všechny tři možnosti trasování spojovací komunikace.

· Zastupitelstvu města bylo doporučeno schválit prodej, vykoupení a směny některých pozemků v katastru města.

· Radní odhlasovali uzavření smlouvy mezi městem a provozovatelem restaurace Albion o poskytnutí příspěvku 350 tis. korun za rok na provoz sociálních zařízení pro terminál veřejné dopravy. Tím by měl být provizorně vyřešen dlouhodobý problém s dosud nevybudovanými toaletami pro cestující veřejnost.

· Celkem 460 m2 bude mít v podnájmu Waldorfská mateřská škola v budově Obchodní akademie, Hotelové školy a Střední odborné školy ve Zborovské ulici č. p. 519 po dobu výstavby nové školky do 31. 8. 2014.

· Bylo schváleno uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene při stavbách a přeložkách plynovodů a přeložkách kabelů v ulicích a na pozemcích města.

· Radní dali zelenou I. etapě výstavby chodníku v ulici Přepeřská tím, že vyhodnotili nejvhodnější nabídku na dodavatele stavby. Jím se stala firma ZIKUDA vodohospodářské stavby, s.r.o. Turnov s nabídkovou cenou 696.422,- Kč včetně DPH.

· Firma ROCKNET s.r.o. uspěla se svojí nabídkou na zajištění skalního bloku hradu Valdštejn. Tato stavba přijde na 435.011 korun, 200 tisíc však bude dotace z Libereckého kraje.

· Také se bude moci konečně rozběhnout budování hřiště pro MŠ 28. října. Firma STILLO s.r.o. Jablonec n. Nis. předložila nejvhodnější nabídku a postaví  sklad za 312.538,- Kč s DPH, stavební firma Ing. Jiřího Červy vybuduje oplocení areálu za 475.282,- Kč vč. DPH.

· Po odsouhlasení záměru členy rady města bude moci dojít na fotbalovém stadiónu ke stavebním úpravám a vybudování občerstvení.

· Město by rádo získalo více peněz od společnosti BusLine a.s. za používání autobusového nádraží Na Lukách. Starosta byl radními pověřen zahájit s uvedenou dopravní společností jednání o navýšení nájemného.

· ZŠ Skálova si může pořídit nový kotel do školní jídelny v hodnotě 83.000,- Kč, MŠ Alešova odkoupí za 38.000,- Kč venkovní herní prvky  od Waldorfské MŠ a MŠ Zborovská může nakoupit nový počítačový program pro školní jídelnu, koberce, dětskou sedačku a sekačku na trávu. To vše za 85.000,- Kč.

· Rada města schválila uzavření smlouvy na dodávku a implementaci informačního systému GINIS pro městský úřad. Systém nahradí zastaralé a hůře propojitelné počítačové programy.

· Na základě odsouhlasení radou města bude uzavřena smlouva a Městská policie Turnov bude moci měřit rychlost projíždějících vozidel v Mírové pod Kozákovem. Ovšem až po určení měřícího úseku Policií ČR, potvrzení smlouvy oběma stranami a jejím schválení krajským úřadem.

· Rada města vzala na vědomí informaci o složení bezpečnostní rady města, krizového štábu starosty a povodňové komise města.

· Také byla předložena informace o stavu a činnosti městské jednotky požární ochrany.

· Na základě žádosti rodiny Hoffmannových zařadila rada města hrob Josefa Hoffmanna do seznamu hrobů významných turnovských osobností, čímž bude prominuto nájemné za hrobové místo na hřbitově u kostela Narození Panny Marie. Josef Hoffmann patřil v 19. století k významným místním měšťanům, vybudoval ve městě dobře fungující poštovní úřad s přesahem do celého regionu Turnovska a na téma poštovních služeb opakovaně publikoval v regionálním sborníku Od Ještědu k Troskám.

Vytvořeno 17.7.2013 16:31:04 | přečteno 951x | Bc. Radek Drašnar