Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Motivační systém pytlového sběru tříděných odpadů funguje od počátku roku

barevné pytle na tíděný odpad, autor: ilustrační foto (z www.google.cz)

Od ledna 2014 byl pro obyvatele Turnova zahájen motivační systém pytlového sběru tříděných odpadů. S jeho pomocí si mohou snížit poplatek za odpady pro příští rok. Do systému je možné stále se přihlašovat, proto uvádíme důležité informace.

Jak se zapojit? Zaregistrovat se na Městském úřadu Turnov, odboru životního prostředí, a tam vyzvednout barevné pytle a samolepky s čárovými kódy na sbírané komodity – papír, plast, nápojový karton a směsné kovy.

Co je třeba udělat?  Třídit odpady do jednotlivých pytlů – modrý je na papír, žlutý na plasty, oranžový na nápojové kartony a šedý na směsné kovy. Pytle po naplnění daným druhem odpadu zavázat, aby při manipulaci s nimi nedocházelo k vysypání odpadu. Pytel označit svým čárovým kódem pro daný druh odpadu. Pytle odevzdat v provozní době na sběrném dvoře na Vesecku nebo připravit k odvozu na místa určená odborem životního prostředí podle harmonogramu.

Odpady se do pytlů třídí podle druhu stejně jako do kontejnerů rozmístěných po městě:

Žlutá barva – směsný plast – fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.

Modrá barva – papír - časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy, Obálky s fóliovými okénky, i papír s kancelářskými sponkami. Bublinkové obálky pouze bez plastového vnitřku!

Oranžová  barva – nápojové kartony - krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

Šedá barva - nové jsou pytle na směsné kovy – kovové odpady vznikající při běžném chodu domácnosti (železo a hliník) – plechovky od potravin, plechovky od nápojů, kovové obaly od kosmetiky, ostatní kovové obaly – například hliníková víčka od jogurtů a další drobné hliníkové obaly. Do šedých pytlů rozhodně nepatříkovové obaly od barev a jiných nebezpečných látek, kovové odpady vznikající při stavebních úpravách nebo opravách domů a bytů – například kovové lišty, kabely apod.

Další  důležité informace

· U sběru papíru je třeba dodržovat max. množství v jednom plastovém pytli cca 10 kg.

· Pokud budete papír odvážet na sběrný dvůr Vesecko, může být v pytli nebo také jen svázán a rovněž viditelně označen čárovým kódem.

· Svoz pytlů probíhá první středu v měsíci od 6:00 hodin. Pytle připravte na svozové místo ne dříve než od úterý odpoledne před první středou v měsíci až do první středy v měsíci do 6:00 hodin ráno.

· Pokud by byl pytel připraven k odvozu mimo stanovený termín, nebude započten do úlevy.

· Pokud bude v pytli zjištěn nepatřičný odpad, nebude se takto naplněný pytel evidovat a počítat do úlevy.

· Sleva se poskytuje pouze občanům, kteří nemají žádný dluh vůči městu a poplatek zaplatí ve stanoveném termínu - poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního roku nebo může být zaplacen jednorázově, a to do 31. března příslušného kalendářního roku.

· Sleva za vytříděné odpady se poskytuje pouze do výše 50% sazby poplatkové povinnosti stanovené poplatníkovi

· Zapojení občané mohou sledovat výši úlevy na webových stránkách města www.turnov.cz nebo se informovat na odboru životního prostředí

· Ze zkušeností z ostatních měst žádáme všechny, kteří se zapojí do tohoto systému, aby z důvodu povětrnostních podmínek přelepovali čárový kód průhlednou lepicí páskou, aby nedošlo k odlepení čárového kódu nebo zničení při svozu.

Harmonogram svozů pytlů pro rok 2014:

2. 1.

5. 2.

5. 3.

2. 4.

7. 5.

4. 6.

2. 7.

6. 8.

3. 9.

1. 10.

5. 11.

3. 12.

V případě dotazů kontaktujte odbor životního prostředí - Ing. Sedlákovou, pí. Koškovou na tel. 481 366 160 nebo z.sedlakova@mu.turnov.cz; r.koskova@mu.turnov.cz.

Vytvořeno 6.1.2014 10:36:23 | přečteno 923x | Bc. Radek Drašnar