Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Městští radní přijali téměř padesátku usnesení

městská rada, autor: ilustrační obrázek (z www.123rf.com)

Rada města na svém zasedání v pondělí 14. října projednala řadů bodů programu a nakonec přijala téměř padesát usnesení. O těch nejdůležitějších informujeme.

· Radní schválili plán údržby chodníků a komunikací na zimní období 2013 – 2014, který počítá se zajištěním schůdnosti chodníků a sjízdnosti silnic v době od 1. listopadu do 31. března.  Na základě požadavků a připomínek občanů se nově bude používat posypová sůl v ulici Na Stebni, v případě kalamity bude zajištěn přístup k domu paní Palmeové nad hřbitovem na Kobylce - Metelce a více se technické služby zaměří na odklízení sněhu z autobusových zastávek. Omezena bude údržba přístupu do chatové oblasti v Bukovině Na Hranicích. Nebudou se udržovat obě strany Zborovské ulice, ale jako u ostatních ulic v této části města jen jedna. Stezka podél náhonu Jizery zůstane také bez zimní údržby.

· V souvislosti s plánovanou výstavbou sportovně-rekreačního areálu v Maškově zahradě byl Městské sportovní Turnov navýšen základní kapitál vložením nemovitého majetku a peněžních prostředků.

· Společnosti ČEZ Distribuce bude prodán pozemek pod trafostanicí v Žižkově ulici.

· Byl vyhlášen dlouhodobý pronájem pasáže(na 15 let) vedle budovy radnice v ulici Antonína Dvořáka. Prostory jsou vhodné pro kanceláře, obchody, poskytování služeb, drobnou výrobu nebo bydlení. Zájemce bude muset provést rekonstrukci se zachováním půdorysu i počtu podlaží a ukončením do 18 měsíců od podpisu smlouvy o pronájmu. Částka za rekonstrukci mu bude odpočítána z částky za nájem. Náklady na provoz a údržbu však bude muset nájemce platit v plné výši. Nabídky je možné podávat do 16. prosince 2013 do 17:00 hodin.

· Radní doporučili zastupitelstvu schválit vykoupení některých pozemků od soukromých vlastníků, schválili pronájmy nebytových prostor v několika městských objektech a části některých pozemků, výpůjčku pozemku mašovským hasičům.

· V souvislosti s úpravou zeleně povolila rada na základě doporučení komise pro životní prostředí skácení sedmi smrků pichlavých v horní části Nádražní ulice. V příštím roce se zde uskuteční výsadba trvalek a keřů. Vzrostlé kulové javory budou zachovány.

· Radní rozhodli, že ulice Pod Stránkou se zatím opravovat nebude. Nejprve je nutné provést opravu vodovodu a do výběrového řízení se musí přihlásit více než jedna firma.

· Pravobřežní cesta podél Stebénky na městem vykoupených pozemcích bude moci být zpevněna a upravena. Město vypíše výběrové řízení na dodavatele.

· Rada města se usnesla, že v základní škole Žižkova bude zvýšena kapacita školní družiny ze 130 na 145 žáků. Stávající kapacita již nepokrývá zájem rodičů o umístění dítěte v družině. Provoz pro vyšší počet žáků je škola schopna materiálně i personálně bez problémů zajistit. Zároveň bude snížena kapacita školy z 800 na reálných 670 žáků. Dosavadní číslo bylo stanoveno v době, kdy byly některé třídy umístěny mimo budovu školy.  Také byla s ohledem na upravenou kapacitu školy navýšenou o počet zaměstnanců změněna kapacita výdejny jídel z 850 na 720 obědů.

· Byl schválen kronikářský zápis za loňský rok včetně fotodokumentační přílohy.

· Hvězdárna na Vrchhůře, kterou spravuje Středisko volného času dětí a mládeže, bude od listopadu pronajata společnosti SUNDISK z Jablonce nad Nisou. Aby mohl být objekt využívat pro vzdělávací a osvětovou činnost v oblasti astronomie a přírodních věd, město zajistí některé opravy a na jiné poskytne nájemci finance na materiál. Rada města schválila smlouvu o pronájmu.

· Některým městským školským organizacím radní odsouhlasili úpravy rozpočtu, povolili čerpání rezervního fondu k nákupu nábytku a vybavení či doplacení částek za energii a vodu a povolili vyřazení majetku.

· Rada města zrušila na odboru dopravním z důvodu poklesu počtu přestupků na úseku měření rychlosti radary od 1. listopadu tři pracovní místa. Na živnostenském úřadu bude zrušeno jedno pracovní místo až od 1. ledna 2015. Od 1. 11. 2013 bude tedy na Městském úřadě Turnov pracovat 119 lidí. 4 v kanceláři tajemníka, 9 na odboru vnitřních věcí, 7 na stavebním úřadě. Odbor správy majetku bude zaměstnávat 9 pracovníků, finanční odbor 11 pracovníků a odbor rozvoje města 9 pracovníků. Agendu odboru životního prostředí bude vyřizovat 8 lidí, odboru dopravního 22 lidí, odboru sociálních věcí 12 lidí. 5 zaměstnanců bude mít odbor cestovního ruchu, 3 odbor přestupkového řízení a 10 odbor správní. Na odboru školství, kultury a sportu bude vše vyřizovat 4 pracovníci a na živnostenském úřadu 6 pracovníků.

· Ředitel Městské knihovny Antonína Marka bude muset obhájit po čtyřech letech svoji práci před hodnotící komisí. Tu jmenovala rada města a bude pětičlenná.

· Radní vyslechli informace o projektu Svazu měst a obcí České republiky „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, souhlasili se zapojením Turnova a určili místostarostu Otakara Špetlíka zodpovědným za plnění úkolů projektu.

· Rada se seznámila s novou podobou, obsahem a způsobem distribuce časopisu Hlasy a ohlasy Turnovska, který vydává Kulturní centrum Turnov.

Vytvořeno 16.10.2013 16:47:29 | přečteno 883x | Bc. Radek Drašnar