Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Městská policie v Turnově slouží svým občanům již dvacet let

Městská policie Turnov 2012, autor: Ing. Aleš Hégr

Dvacetileté výročí své působnosti oslavila v prosinci 2012 Městská policie Turnov. Ke kulatému jubileu dostali městští strážníci na začátku tohoto roku i odpovídající zázemí v podobě nové služebny v budově bývalého sirotčince, později internátu ve Skálově ulici čp. 466.

Po odstěhování internátu a školní kuchyně zde zůstaly nevyužité prostory a pro potřeby městské policie se jevily jako vhodná alternativa. Náročné stěhování a vybudování odpovídajícího zázemí (šatny apod.) provedli městští strážníci více méně svépomocí. Věříme, že toto místo, které je v dosahu centra města a má i lepší možnost parkování, bude do budoucna stabilnější než předcházející adresy.

Několik zajímavostí, které se týkají rozvoje turnovské městské policie:

  • Při jejím založení působilo v Turnově 6 strážníků vč. velitele. Během dvaceti let se ve službách ve prospěch turnovských občanů vystřídalo celkem 46 strážníků. Nyní je v pracovním poměru 18 strážníků, z toho dvě ženy. Současným velitelem je pan Luboš Trucka, který ve své funkci nahradil Bohuslava Šlamboru.
  • V roce 2004 byla instalována první bezpečnostní kamera, tzv. kamerový bod, a to na náměstí Českého ráje. V současné době je po Turnově umístěno jedenáct kamerových bodů.
  • V roce 2009 došlo novelou zákona o obecní policii ke značnému rozšíření pravomocí městské policie, jedná se zejména o řešení veřejného pořádku, dopravy, přestupků (měření rychlosti apod.). Od roku 2012 přibyla i kontrola heren a kasin na území města. Vše souvisí s tendencemi státu přesouvat stále více agend na města.

Řada lidí vnímá městskou policii spíše jako represivní složku. V posledních letech se však na služebnu městské policie, která je pro své občany k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, obrací stále více občanů se žádostí o pomoc a radu, jak řešit svou tíživou či nepříznivou situaci a tento trend každoročně narůstá. Dle statistik se např. v roce 2006 prostřednictvím telefonátů na městskou policii obrátilo s prosbou o pomoc v průměru 30 osob měsíčně. V roce 2012 se jejich počet vyšplhal na 658 telefonátů za jeden měsíc!

Neméně důležitou a velmi záslužnou službou, kterou naši městští policisté vykonávají, je i prevence kriminality.  V průběhu roku pořádají přednášky pro různé rizikové skupiny obyvatelstva, které mají za cíl především prevenci trestné činnosti, seznámení s možnými rizikovými situacemi a způsobem, jak na ně reagovat.  Jedná se o mládež, seniory a osoby se zdravotním postižením.

Nezbývá, než popřát naší turnovské městské policii a všem jejím strážníkům všechno nejlepší k významnému výročí, které letos oslavili, dobré vztahy na pracovišti, výbornou kondici při ochraně našich obyvatel, mnoho úspěchů při řešení a snižování kriminality v našem městě. Zároveň vzrůstající důvěru Turnováků a návštěvníků města Turnova. Zkrátka – aby byl Turnov bezpečným místem pro život.

Kateřina Doubravová, kancelář tajemníka

Městská policie Turnov 2012

(Foto: Ing. Aleš Hégr)

Související články:

Městskou policii hledejte na jiné adrese

Turnovští senioři byli poučeni, jak chránit zdraví a majetek

Jak se nestat obětí podvodu - přednášky pro seniory

Vytvořeno 28.12.2012 12:38:33 | přečteno 3579x | Kateřina Doubravová
load