Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Měření zjistilo kvalitu ovzduší

kouřící komíny, autor: ilustarční foto (zdroj: www.google.cz)

V prosinci roku 2013 se uskutečnilo měření kvality ovzduší na Malém Rohozci a v Nudvojovicích. U Zdravotního ústavu Ústí nad Labem je zajistilo město Turnov na základě petice občanů. V roce 2014 budou měření ještě pokračovat.

 Výsledky dosavadního měření jsou následující:

V průběhu měření na Malém Rohozci ve dnech 9. - 12. 12. 2013 a Nudvojovicích ve dnech 12. ‑ 13. 12. 2013 byly u B[a]P, benzenu (BZN) a oxidů dusíku zaznamenány vyšší koncentrace než povolují celoroční limity těchto látek dle přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb.  Průměrná naměřená koncentrace B[a]P v ovzduší byla na Malém Rohozci (3 dny měření) 4,8 ng/m3 a v Nudvojovicích (1 den měření) 26,3 ng/m3 (limit 1 ng/m3 za rok). Průměrná naměřená koncentrace benzenu (Nudvojovice) byla 6,5 µg/m3 (limit 5 µg/m3 za rok). Průměrná naměřená koncentrace oxidů dusíku (Malý Rohozec) byla 35,9 µg/m3 (limit 30 µg/m3 za rok).

K výsledkům přinášíme komentář pracovníka odboru životního prostředí Ing. Milana Sehnala:

Byť se zdá naměřená koncentrace B[a]P jako extrémní, je důležité uvědomit si, že naměřené koncentrace popisují aktuální stav ovzduší v době měření a uvedené vztažené limity jsou průměrem za celý rok. Dále je nutné vzít v úvahu i období kdy bylo měření provedeno, tedy v topné sezóně, a aktuální klimatické podmínky. Během měření byla inverze a šlo o „nejhorší možné rozptylové podmínky. Laicky řečeno lze tedy tyto naměřené koncentrace označit za „obraz nejhorší části roku“ z pohledu imisní problematiky. Pro hodnocení celkového dopadu z pohledu celoročních limitů by ale bylo zapotřebí více měření v průběhu celého roku. Na druhou stranu lze obecně říci, že z pohledu celého roku, respektive ročních období, už kritičtější období pravděpodobně nenastane (s výjimkou ozonu, jehož koncentrace za slunných letních dnů naopak narůstá). Z hlediska příspěvků potenciálních zdrojů emisí majících vliv na imisní koncentrace je patrné, že dominantní byla lokální topeniště v blízkosti měřicího místa a jejich provoz (typický příklad lokality Turnov-Nudvojovice, epizoda 22:00 – 02:00 hod 12.12.2013-13.12.2013 patrný u polutantů měřených analyzátory – zejména PM10 (na prachové částečky je vázán BaP, vzniká při nedokonalém spalování organického materiálu), dále SO2 (vzniká zejména při spalování sirnatého uhlí) a CO; při vypuštění této epizody je pak průměrná čtyřiadvacetihodinová koncentrace u PM10 3,5x nižší, u SO2 6,8x nižší, u CO 3x nižší), dále fotodokumentace u lokality v Malém Rohozci. Vliv blízkých spalovacích zdrojů emisí vzhledem k měřicím místům potvrzuje i vyšší poměr NO/NO2 měřených imisních koncentrací.

Vezmeme-li v potaz výše uvedené, tedy pravděpodobnost rozložení znečištění na zbylé části roku, a přihlédneme k pětiletým průměrům znečišťujících látek v ovzduší vydávaných ČHMÚ (portal.chmi.cz; hodnoty viz tabulka níže), lze předpokládat, že limity z pohledu zákona budou dodrženy a nebude tak ohrožen zdravotní stav obyvatelstva.

Tab. Pětileté průměry 2008-2012 (portal.chmi.cz)

Místo měření

B[a]P

BZN

NO2

[ng/m3]

[µg/m3]

[µg/m3]

Lokalita odpovídající měřicímu místu Malý Rohozec (č.p. 152)

0,82

1,3

16,1

Lokalita odpovídající měřicímu místu Malý Rohozec (prům. zóna)

0,74

1,4

13,8

Lokalita odpovídající měřicímu místu Nudvojovice (č.p. 1032)

0,77

1,4

13,9

Lokalita odpovídající měřicímu místu Turnov centrum

1,18

1,4

23,4

ikona souboruZpráva o měření na Malém Rohozci

ikona souboruZpráva o měření v Nudvojovicích

Vytvořeno 4.2.2014 10:22:19 | přečteno 1081x | Bc. Radek Drašnar