Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Jednání zastupitelstva ve zkratce

Jednání ZM, autor: Kateřina Doubravová

Další z veřejných zasedání Zastupitelstva města Turnova se uskutečnilo ve čtvrtek 30. května 2013 od 17:00 hodin ve velkém sále KC Střelnice.

 

Ze závěrů jednání přinášíme stručný přehled toho nejzajímavějšího:

· Výstavba sportovně – rekreačního areálu Maškova zahrada se posunula o kousek dále. Zastupitelé souhlasili s vypracováním dokumentace ke stavebnímu povolení společností CODE, s. r. o.  Pardubice. Konečné rozhodnutí o realizaci stavby areálu má padnout v září.

· Město neuspělo se žádostí o dotaci na 3. etapu regenerace sídliště u nádraží, proto bylo rozhodnuto o rozdělení regenerace do menších celků a financování vlastními prostředky z rozpočtu města. Pokud bude ve schváleném rozpočtu na rok 2014 obsažena tato akce, s pracemi by se mohlo v příštím roce začít.

· Město si pořídí program na zpracování pasportu komunikací za částku 379 tis. Kč. Pasport pomůže k dokonalé evidenci a správě městského majetku, především komunikací, veřejného osvětlení, dopravních značek a městského mobiliáře. (Konečné rozhodnutí padne na ZM v červnu.)

· Prodejci by se brzy mohli přesunout z parkoviště u Billy do prostoru za kubistickým domem v blízkosti dopravního terminálu. Město tam pro ně připraví pozemek.

· Město po dokončení převezme do svého vlastnictví komunikaci, chodníky a veřejné osvětlení v Turnově – Mašově, v místě výstavby nových rodinných domů. Zároveň byl schválen záměr přispět investorům na vybudování této komunikace s chodníky a osvětlením částkou 200 tis. Kč, a to po kolaudaci těchto staveb.

· Na jednání zastupitelstva vystoupil jako host poslanec Parlamentu ČR Vít Bárta v záležitosti řešení silnice R35. Informoval o svých aktivitách a reakcích příslušných ministrů v této věci.

· Zastupitelé odsouhlasili elektronickou aukci elektřiny a zemního plynu pro občany a drobné živnostníky a provedením pověřili společnost e-CENTRE, a.s.

· Novými členy kontrolního výboru se stali pánové Karel Tokan a Lukáš Berndt.

· V územním plánu budou změněny funkční plochy v části areálu Šroubárny Turnov z ploch určených k průmyslové výrobě na plochy komerční. Tím se území uvolní pro případnou stavbu obchodního centra. Toto usnesení nabude platnosti, pokud bude schválen nový územní plán města.

· Dům přírody Českého ráje v Dolánkách vznikne. Po převzetí celého projektu Ekocentrem Oldřichov v Hájích, o.p.s. se Turnovu vrátí 850 tis. Kč za vypracování projektové dokumentace a město získá 2,2 mil. Kč za prodej budovy. Turnov pak bude provozovateli Domu přírody, Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje (STŘEVLIK), přispívat na provoz po dobu deseti let částkou max. 200 tis. Kč ročně.

· Zastupitelé projednali kontrolu plnění svých usnesení za období 29. 9. 2011 – 28. 6. 2012 a uložili vedení města upravit v jednacím řádu odpovědnost za přípravu materiálů na jednání zastupitelstva včetně přípravy návrhů usnesení.

· Byly projednány finanční záležitosti, např. účetní uzávěrka za r. 2012, mimořádná splátka dlouhodobého úvěru, poskytnutí půjčky o. s. Povyk ve výši 300 tis. Kč.

· Na návrh sportovní komise byly rozděleny finanční prostředky sportovním organizacím a klubům v celkové výši 5 650 000 Kč.

· Došlo k přerozdělení příspěvků schválených komisí pro zahraniční vztahy z důvodu neuskutečnění některých plánovaných akcí.

· Zastupitelstvo souhlasilo s partnerstvím Turnova v charitativním sportovním projektu Na kole dětem a finančním darem ve výši 10 000 Kč.

· Zastupitelé byli starostou města vyzváni k předkládání návrhů na čestné občanství a ceny obce.

V průběhu zasedání vystoupili se svými podněty, návrhy a připomínkami dva občané. Jednání zastupitelů trvalo od 17:00 do 20:30 hodin.

Vytvořeno 4.6.2013 8:28:28 | přečteno 1045x | Bc. Radek Drašnar