Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Informace pro voliče při volbách do Evropského parlamentu

volby, autor: ilustrační foto (z www.danarionline.cz)

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 23. a 24. května 2014.


Voliči, kteří před volbami změní adresu trvalého pobytu, by u voleb mohli mít potíže. Občana, který se v době od 14. dubna do 21. května 2014 přestěhuje do jiného místa a změní tím adresu trvalého pobytu, vyškrtne obecní úřad, u něhož byl dříve evidován, ze seznamu voličů. „Tím pádem v místě svého předchozího bydliště nemůže volit,“ sděluje vedoucí odboru správního turnovské radnice Zdeněk Hovorka a dodává, že jednoduché to nebude mít ani v novém bydlišti. „Účastnit se voleb v místě svého nového bydliště může občan pouze tehdy, pokud si v místě svého předchozího trvalého pobytu vyžádal potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů,“ informuje Hovorka. Takové potvrzení ale musí občan předložit v místě svého nového trvalého pobytu nejpozději 21. května 2014 do 16:00 hodin, aby byl dopsán do seznamu voličů a mohl k volbám jít. „Druhou možností, jak se voleb zúčastnit, je předložit potvrzení přímo v den konání voleb ve volební místnosti příslušné volební komisi. Ta občana dopíše do výpisu ze seznamu voličů a hlasování mu bude také umožněno,“ sděluje Hovorka. Poslední možností, jak situaci řešit, je požádat o vydání voličského průkazu. „Ví-li občan, že v termínu od 14. 4. do 21. 5. 2014 bude měnit adresu trvalého pobytu, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu, ovšem jen do 8. května,“ upřesňuje vedoucí odboru správního a nabádá občany, aby všem těmto informacím věnovali náležitou pozornost. Bližší informace k účasti ve volbách do Evropského parlamentu 2014 podá obecní (městský) úřad.


Vzhledem k tomu, že zákon č. 262/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, neumožňuje okrskové volební komisi dodatečně dopisovat do výpisu ze seznamu voličů ty voliče, kteří prokáží právo volit v příslušném volebním okrsku, ale komise je ve výpisu ze seznamu voličů nenajde, je z důvodu minimalizace chyb v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nutné upozornit občany na jejich právo stanovené v § 28 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí: „Občané mají právo ověřit si, zda jsou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, případně požadovat doplnění údajů nebo provedení opravy, přičemž obecní úřad je povinen do 48 hod. žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.“ Neúspěšný žadatel má právo do 30 dnů přede dnem voleb do Evropského parlamentu (tj. do středy 23. 4. 2014) domáhat se rozhodnutí soudu podle zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního.


 


  


 


Vytvořeno 15.4.2014 8:31:58 | přečteno 587x | Bc. Radek Drašnar