Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Co se projednávalo na zastupitelstvu

Jednání ZM, autor: Kateřina Doubravová

Celkem devět velmi obsáhlých bodů mělo na programu jednání zastupitelstva města, které se uskutečnilo ve čtvrtek 27. června 2013 od 17.00 hodin v KC Střelnice.

Následující informace jsou rámcovým přehledem o projednávaných záležitostech.

· Poradenská firma SLEEKO, s. r. o. Praha ústy Ing. Zdenky Kotoulové prezentovala Studii optimalizace odpadového hospodářství v Turnově. Analytická část studie hovoří o tom, že v množství vytříděných využitelných odpadů (plasty, sklo a tetrapak) je město Turnov na velmi dobré úrovni v porovnání s obcemi ČR v dané velikostní kategorii. V návrhové části bylo městu doporučeno upravit systém likvidace komunálního odpadu zavedením slevy z místního poplatku při zapojení do pytlového sběru tříděného odpadu. Návrh zastupitelé neschválili a problematikou odpadového hospodářství se budou ještě zabývat.

· Na sídlišti Výšinka by mohla vzniknout nová parkovací místa v ulici Rubínová. Stavební bytové družstvo vytipovalo vhodná místa na městských pozemcích, kde by se musely provést nutné nenáročné úpravy. Další parkovací místa by mohla být za minimálních nákladů zřízena u kotelny sídliště Výšinka. Vše by mělo přijít na 400 tis. korun a finančně by se mělo podílet i SBD. Zastupitelé vzali záměr realizace rozšíření parkovacích míst na vědomí.

· Řešila se nepříznivá situace na terminálu veřejné dopravy, kde zcela chybí sociální zařízení. Město uzavře smlouvu s majitelem restaurace Albion, kde budou toalety k dispozici také cestující veřejnosti, a zaplatí mu ročně částku 350 tis. korun. Je to levnější varianta než budovat WC vlastní a financovat jeho provoz.

· Zastupitelé odsouhlasili snížení cen u prodávaného nemovitého majetku. Jedná se o dům, kde bývala služebna městské policie, a jeho zadní část č. p. 67 a 68 ve Skálově ulici. Tato nemovitost by měla být prodána za částku 3 900 tis. Kč oproti původní ceně 4 300 tis. Kč. U domu č. p. 256 v Tázlerově ulici byla cena snížena z 2 452 tis. na 1 900 tis. korun.

· Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o činnosti Kulturního centra Turnov, s.r.o. za rok 2012 dle dotazů zastupitelů. 

· Projednána byla situace v Kulturním centru Turnov, s.r.o. Kulturní činnost této organizace je ztrátová, proto je potřeba navýšení příspěvku o 345 tis. korun. V následujícím období by mělo KC Střelnice provozovat ve vlastní režii restaurační zařízení.  Na tuto činnost v režimu kavárna a catering při akcích však potřebuje půjčku 500 tis. korun na vybavení. Také údržba a zajištění objektu bývalého Bio Ráj stojí peníze, proto KCT požaduje 194 tis. Korun. Žádané finanční prostředky zastupitelé KCT přidělili.

· Majitelka TaPŠ Ilma Ilona Šulcová se vyjádřila k problematice tanečních kurzů v Turnově.

· Zastupitelé uvolnili z městského rozpočtu částku 250 tis. korun jako finanční dar podkrkonošské obci Rudník těžce poškozené letošními povodněmi. Uvedenou částku obec použije na opravy komunikací a mostů v majetku obce.

· Došlo k regulaci provozu loterií a podobných her v sedmi hernách na území města. Regulace zahrnuje například opatření v podobě odstranění všech vnějších pohyblivých, světelných, blikajících, zvukových i dalších reklam upozorňujících na loterie či přemístění venkovních jackpotů dovnitř provozovny. Také by mělo dojít ke zpřísnění kontrol s cílem zabránit přístupu mladistvých a k opatřením spočívajícím v monitorování prostoru provozovny a času provozu.

· Zastupitelé schválili bez výhrad celoroční hospodaření města za rok 2012. Město v loňském roce  hospodařilo s příjmy 296 231115,92 Kč a výdaji 245 522 274,49 Kč., hospodářským výsledkem 21 001 tis. Kč. Zároveň město v tomto roce splatilo úvěry ve výši 46 174 tis. Kč.

· Zastupitelé přijali celou řadu rozpočtových opatření.

· SDH Daliměřice, který letos oslavil 120 let od svého vzniku, obdržel od města příspěvek 10.000,- Kč na uspořádání oslav, které proběhly 4. 5. 2013. Myslivecké sdružení Hlubočice dostalo příspěvek ve výši 3.000,- Kč na dětský tábor, kterého se zúčastní děti z Turnova. 

· Po druhém kole výzvy pro rok 2013 byly přiděleny příspěvky ze sportovního fondu města. Celkem 10 sportovním oddílům bude na soutěže, závody a turnaje rozděleno 60 tisíc korun.

· Druhým kolem prošlo také přidělování příspěvků na volnočasové aktivity dětí a mládeže. Na 12 akcí organizovaných spolky, občanskými sdruženími a organizacemi bylo rozděleno dalších 41.000,- Kč.

· Byly schváleny příspěvky majitelům nemovitostí z rozpočtu města v celkové částce 206.698,- Kč na obnovu objektů, které se nacházejí v památkové zóně Turnova.

· Zastupitelé byli informováni o stadiu plánované fúze turnovské nemocnice a o projektu rekonstrukce bývalého dětského oddělení na LDN společně s Krajskou nemocnicí Liberec, a. s., kdy dozorčí rada KNL záměr neschválila.

· Starosta města zastupitele informoval o stavu projektu Greenway Jizera.

Jednání zastupitelstva probíhalo bez přestávky od 17:00 do 23:00 hodin.

Vytvořeno 28.6.2013 14:12:53 | přečteno 958x | Bc. Radek Drašnar