Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Co projednala městská rada na květnovém zasedání?

hlasování

Rada města na svém zasedání 5. května 2014 projednala celou řadu bodů a přijala velké množství usnesení.


Šestice přítomných městských radních přijala více než třicet usnesení, o těch nejdůležitějších informujeme ve stručném přehledu:

 • Záchranné práce na hradě Valdštejně budou pokračovat. Zajišťovat a konzervovat torzo tarasní zdi pod třetím skalním blokem a  konzervovat jižní zdivo pod vyhlídkou bude společnost REOPA, s.r.o. Její nabídku v hodnotě 1.480.226 korun včetně DPH posoudila hodnotící komise jako nejlepší.

 • Radní rozhodli, že může být vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele, který vybuduje průchod františkánskou zahradou z ulice 5. května do parku za letním kinem. Půjde o průchod 60 metrů dlouhý a 2,1 metrů široký, ve střední části rozšířený a vybavený lavičkami, z obou stran opatřený uzamykatelnými bránami. Chybět nebude osvětlení a odpadkové koše. Zároveň radní jmenovali komisi, která bude zaslané nabídky posuzovat.

 • Na Malém Rohozci bude město prodávat pozemek, který je určen k venkovskému bydlení. Jeho prodej a odkup uživateli se řeší již několik let. Radní nyní souhlasili, aby byl záměr o prodeji tohoto pozemku zveřejněn.

 • Malý pozemek v ulici Na Házce nedovolili radní prodat majitelům přilehlého domu. Důvodem je připravovaná rekonstrukce kanalizace.

 • Rada města doporučila zastupitelstvu schválit prodej jednoho pozemku v blízkosti areálu společnosti VYVA PLAST s.r.o. a Technických služeb Turnov, s.r.o. Geometrickým zaměřením oplocených částí a převedením jednotlivých částí do vlastnictví obou společností dojde k urovnání záležitostí spojených s rozlohou obou areálů.

 • Nový majitel restaurace Šetřilovsko, který ji koupil za 3,5 milionu korun a na zaplacení má tři měsíce, si prozatím za částku 15 tisíc měsíčně pronajme restauraci i sousedící roubenku, aby mohl ihned zahájit přípravy k provozování gastronomického zařízení.

 • Sdružení pro péči o duševně a zdravotně postižené Fokus Turnov bude užívat prostory ve Skálově ulici na základě nájemní smlouvy, kterou radní odsouhlasili. Fokus to bude stát více než 54 tisíc korun ročně.

 • Za umístění předzahrádek u restaurace Albion, Korunní princ, Belgický dvůr, Plaudit, BB Club a Bajo Gril a za lavičky a předzahrádku u cukrárny a pekárny Mikula v Nádražní ulici, v Hluboké ulici a ulici 5. května nebudou již jejich provozovatelé nic městu platit. Rada města jim pozemky, na nichž jsou zařízení umístěna, zapůjčila.

 • Služby kamenného stánku pod rozhlednou na Hlavatici bude do konce roku 2019 bezplatně poskytovat stávající provozovatel. Radní totiž dovolili, aby s ním byla uzavřena smlouva o výpůjčce toho stánku.

 • Staviteli bytového domu v areálu bývalých kasáren rada města pronajala část pozemku, na němž bude umístěno potřebné zařízení staveniště.

 • Radní pronajali část pozemků, z nichž byla odstraněna nefunkční garáž v ulici 5. května, novému uživateli.

 • Rada města uložila odboru správy majetku vejít v jednání s majitelem několika pozemků u autobusového nádraží Na Lukách a nabídnout mu, že město jeho pozemky koupí za cenu maximálně 96 korun za metr čtvereční.

 • Tři břízy v ulici Kosmonautů a dvě břízy v ulici Za Sokolovnou zůstanou na svém místě. Rada města totiž neschválila podání žádosti o jejich skácení. Opakem je smrk v Nudvojovické ulici a tři túje na Mariánském hřbitově, podání žádosti o jejich skácení radní schválili.

 • V souvislosti s připravovanou úpravou mašovské návsi bude muset být pokáceno celkem osmnáct stromů, u dvanácti z nich musí být vydáno příslušné povolení ke kácení. Podání žádosti o kácení městská rada schválila.

 • Radní řešili finanční záležitosti svých škol a školských zařízení a některým povolili úpravu rozpočtu na letošní rok nebo převod finančních prostředků z rezervního do jiných fondů.

 • Nově vzniklé příspěvkové organizaci Turnovské památky a cestovní ruch schválila městská rada rozpočet pro letošní rok.

 • Radní projednali a schválili zprávu o výsledku inventarizace městského majetku za rok 2013 a přijali opatření k řešení zjištěných záležitostí.

 • Rada města projednala nabídku daru majitele Českorajského videoarchivu a zaobírala se digitalizací tohoto materiálu. Uložila místostarostovi Špetlíkovi a vedoucímu odboru školství, kultury a sportu, aby s majitelem dále jednali  o obsahu videoarchivu, o autorských právech, o případném daru dle nového občanského zákoníku a o detailech samotné digitalizace.

 • Městský úřad přechází postupně na nový ekonomický a informační systém GINIS. Současný stav vzali radní na vědomí s tím, že některé rozšiřující moduly byly instalovány se zpožděním. Proto rozhodli, že finanční kompenzace dodavatele systému ve výši 30 tisíc korun bude použita na pořízení dalších modulů k vedení agendy odboru správního.

 • V horní části Zborovské ulice na Hruštici má ještě v průběhu roku 2014 vzniknout nová plocha veřejné zeleně podle studie Lukáše Špetlíka. Vznik parčíku v této části města iniciovali samotní obyvatelé, realizaci zajistí město Turnov ve dvou etapách. Radní projekt odsouhlasili a pověřili odbor životního prostředí vypsáním výběrového řízení na dodavatele prací první etapy.

 • Rada města v působnosti valné hromady projednala a schválila výroční zprávu Městské sportovní Turnov, s.r.o. za rok 2013 a další dokumenty důležité pro chod této organizace.

 • Zdravotní a sociální služby Turnov mohou vyřadit nepotřebný či poškozený majetek, například počítače, vysavač, monitor, křesla fotoaparát a další. Svým usnesením jim to městští radní povolili.


Vytvořeno 30.5.2014 9:57:08 | přečteno 765x | Bc. Radek Drašnar