Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Aktuální informace k nemocnici

Zastupitelstvo města Turnova na svém jednání dne 24. února opět projednávalo problematiku zajištění provozu porodnice v Panochově nemocnici Turnov.

Zastupitelstvo města Turnova na svém jednání dne 24. února opět projednávalo problematiku zajištění provozu porodnice v Panochově nemocnici Turnov a  přijalo následující usnesení:
ZM ukládá radě města, aby v působnosti valné hromady Panochovy nemocnice Turnov, s. r. o.  uložila jednateli zabezpečit provoz kompletního gynekologicko - porodnického oddělení (tj. včetně porodnice) po 1. březnu 2011 a zároveň provést opatření k dlouhodobé stabilizaci tohoto oddělení. ZM ukládá Ing. Pekařovi města předložit zprávu o plnění výše uvedeného usnesení na březnovém jednání ZM.


Pro přehled uvádíme základní fakta předchozího vývoje problematiky:
O  číslu 600 porodů ročně potřebných k udělení akreditace na další vzdělávání lékařů  na tomto oddělení již mnoho napsáno, stejně tak jako o odchodu jednoho lékaře k 1. 3. 2011 a vzniklém problému zajištění vlastního provozu oddělení.

Dne 10. ledna uložila rada města jednateli vyvinout maximální snahu o personální zajištění chodu porodnice. Během ledna se tento úkol nepodařilo vyřešit.

Zastupitelstvo města dne 27. ledna na svém zasedání neschválilo některými zastupiteli navrhované vyhlášení  výběrového řízení na nového primaře tohoto oddělení a vzalo na vědomí informace jednatele o prioritní snaze zajistit provoz personálně. Zároveň mu uložilo připravit organizační opatření na zajištění péče o děti (pohotovost, odborné ambulance) stejně jako provoz gynekologického odd. a ambulancí pro případ, že by se provoz porodnice nakonec nepodařilo zajistit.

Dne 7. 2.  projednávala opět toto téma rada města. Na jednání bylo předloženo prohlášení primaře a všech lékařů gynekologicko - porodnického oddělení (ze 4.  února), jehož hlavním výstupem bylo, že odmítají po 1. březnu provoz porodnice zajišťovat. Přítomný primař MUDr. Mikl se svým zástupcem zároveň sdělili, že na tomto rozhodnutí se nic nezmění ani v případě, že by se vedení nemocnice podařilo jednoho lékaře na posílení týmu získat. Naopak jsou připraveni zajistit i nadále provoz gynekologického oddělení a ambulancí. Rada města pod tlakem tohoto jednoznačného stanoviska se většinově přiklonila k usnesení vzít toto prohlášení na vědomí, protože ve chvíli,  kdy není za stávající tým lékařů náhrada, by  odmítnutí tohoto stanoviska mohlo znamenat nemít od března zajištěný ani provoz gynekologického oddělení v uvedené omezené míře.

 Během celého února probíhala početná  jednání vedení PNT, s.r.o s lékaři, na něž byly získány kontakty nejrůznějšími cestami a u nichž by připadalo v úvahu, že by v  Turnově mohli nastoupit. Po vystoupení stávajících lékařů bylo zřejmé, že by musel být zajištěn celý nový tým lékařů v čele s novým primařem, pokud by nadále měla být porodnice provozována.

Zastupitelstvo města Turnova dne 24.  února přijalo usnesení jednoznačné a nekompromisní, které  nereflektovalo skutečnost písemného stanoviska stávajících lékařů. Ti pak dle informací jednatele podali hned následně výpovědi. Zároveň jednatel dne 1. 3. sdělil, že vzhledem k současnému personálnímu obsazení bude provoz porodnice přerušen.

Nadále pokračuje intenzivní úsilí vedení nemocnice naplnit usnesení rady a zastupitelstva zajistit odborné lékaře pro zajištění nejen provozu porodnice ale v tuto chvíli již i gynekologického oddělení a ambulancí.
Rada i zastupitelstvo budou problematiku provozu nemocnice a dotčených oddělení během března i nadále projednávat.

Vytvořeno 4.3.2011 | přečteno 1025x | Richard Mochal
load