Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Výzva k předkládání žádostí do Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje pro rok 2013

Státní zámek Sychrov, autor: Kateřina Doubravová

Odbor školství, kultury a sportu MěÚ Turnov upozorňuje na výzvu Krajského úřadu Libereckého kraje k předkládání žádostí o dotaci z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje na obnovu, dokumentaci nebo průzkum kulturních památek Libereckého kraje nebo na záchranný archeologický výzkum.

Předmět podpory může být: 
1) údržba, oprava, rekonstrukce nebo restaurování kulturních památek,
2) dokumentace *) a průzkum kulturních památek spojené s jejich obnovou,
3) záchranné archeologické výzkumy vyvolané stavební nebo jinou činností fyzických osob, restaurování archeologických nálezů získaných ze záchranných archeologických výzkumů.
 
Pozn.: *) Dokumentací se rozumí např. stavebně historický průzkum (apod.). Dokumentací není myšlena projektová dokumentace. Žádosti o poskytnutí dotace na projektovou dokumentaci stavby budou automaticky zamítnuty.
 

Informace k Fondu kulturního dědictví Vám podá Ing. Barbora Luková na telefonním čísle 485 226 594/ 739 541 563 nebo e-mailu: barbora.lukova@kraj-lbc.cz., příp. Mgr. Lucie Čiháková na telefonním čísle 485 226 676 nebo e-mailu: lucie.cihakova@kraj-lbc.cz.

Formulář žádosti včetně podrobnějších informací naleznete na stránkách Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu ZDE.

Vytvořeno 17.10.2012 12:48:10 | přečteno 782x | Kateřina Doubravová
load