Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Město Turnov podpoří sociální oblast

pomocné ruce

Městu Turnov vyzývá k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z fondu na podporu sociální oblasti.

První výzva roku 2014 je vyhlášena podle základních pravidel pro přidělování dotací z fondu na podporu sociální oblasti města Turnova, které byly schváleny usnesením zastupitelstva č. 63/2009 z 28. 4. 2009. Lze žádat o dotaci na podporu:

· aktivit směřujících ke zlepšení kvality života osob s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nebo znevýhodněných skupin občanů

· aktivit směřujících ke zlepšení života v nepříznivé sociální situaci

· vytváření zdravotního stylu

· rodin s dětmi

· zdravotních preventivních a léčebných programů na území města vedoucích k prevenci civilizačních onemocnění

Formuláře žádostí včetně základních pravidel jsou k dispozici na odboru sociálních věcí ve Skálově ulici čp. 84, ve 2. patře, čísle dveří 205. Také jsou na internetových stránkách města Turnova (https://www.turnov.cz/cs/mestsky-urad/odbory-meu/odbor-socialnich-veci.html).

Žádosti budou přijímány na podatelně městského úřadu nebo na odboru sociálních věcí do úterý 4. března 2014 do 12:00 hodin. Na chybně nebo nečitelně vyplněné formuláře nebude brán zřetel.

Vytvořeno 30.1.2014 10:16:48 | přečteno 669x | Bc. Radek Drašnar