Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Liberecký kraj vypsal zajímavé dotační tituly

peníze

Liberecký kraj zveřejnil výzvy k podávání žádostí o dotace z programů resortu školství, mládeže a zaměstnanosti a resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu.


Resort školství, mládeže a zaměstnanosti vypsal následující dotační tituly:

Podpora volnočasových aktivit

Týká se podpory celoroční činnosti sdružení pracujících s dětmi a mládeží v oblasti kulturní, přírodovědné, technické a sportovní na úrovni rekreačního sportu a podpory činnost příspěvkových organizací v době mimo výkon jejich hlavní činnosti při organizování nepravidelných, jednorázových akcí.

Celkový finanční objem pro tuto výzvu: 1.000.000 Kč

Výše podpory: 10.000 – 50.000 Kč

Příjem žádostí: od 5. června 2014 do 30. června 2014

Podrobnosti ikona souboruzde

Pedagogická asistence

Jedná se o dofinancování úvazků nebo části úvazků při činnosti asistenta pedagoga u žáků s velmi závažným zdravotním postižením.

Celkový finanční objem pro tuto výzvu: 1.000.000 Kč

Výše podpory: 30.000 – 100.000 Kč

Příjem žádostí: od 5. června 2014 do 30. června 2014

Podrobnosti ikona souboruzde

Resort zdravotnictví, tělovýchovy a sportu vypsal tyto dotační tituly:

Údržba, provoz a nájem sportovních zařízení

Údržba – podpora úhrady nákladů spojených s údržbou a realizací oprav k zajištění bezpečného a bezproblémového  provozu sportovního zázemí a zařízení, netýká se však nákupu sportovních a cvičebních pomůcek a nářadí.

Provoz – podpora úhrady nákladů spojených s nákupem energií (např. elektřiny, plynu, vody, tuhých paliv) potřebných k zajištění činnosti sportovních klubů a tělovýchovných jednot v Libereckém kraji.

Nájem – podpora pronájmu sportovních a tělovýchovných zařízení na území Libereckého kraje.

Celkový finanční objem pro tuto výzvu: 3.150.000 Kč

Výše podpory:  20.000 – 10.000 Kč

Příjem žádostí: od 9. června do 4. července 2014

Podrobnosti ikona souboruzde

Pravidelná činnost sportovních a tělovýchovných organizací

Jde o neinvestiční podporu sportovních a tělovýchovných organizací se sídlem v Libereckém kraji, týkající se pravidelné činnosti a systematické přípravy jejich  členů. Jedná se především o materiální vybavení oddílů, cestovné na utkání a závody, náklady za trenéry a rozhodčí, podporu účasti trenérů, dobrovolníků a funkcionářů působících v Libereckém kraji na odborných seminářích a trenérských kurzech z oblasti sportu a tělovýchovy. Předmětem podpory nejsou náklady spojené s organizací jednorázových sportovních akcí.

Celkový finanční objem pro tuto výzvu: 3.150.000 Kč

Výše podpory:  20.000 – 100.000 Kč

Příjem žádostí: od 9. června do 4. července 2014

Podrobnosti ikona souboruzde

Sport handicapovaných

Jde o podporu a iniciaci organizování sportovních akcí pro zdravotně handicapované sportovce Libereckého kraje. Zároveň se jedná o podporu účasti zdravotně handicapovaných sportovců z Libereckého kraje na sportovních akcích v regionu i mimo něj.

Celkový finanční objem pro tuto výzvu: 450.000 Kč

Výše podpory:  20.000 – 100.000 Kč

Příjem žádostí: od 9. června do 4. července 2014

Podrobnosti ikona souboruzde

Sportovní akce

Jedná se o podporu organizování sportovních a tělovýchovných akcí na území Libereckého kraje, které nevycházejí z pravidelné činnosti.

Celkový finanční objem pro tuto výzvu: 1.800.000 Kč

Výše podpory:  20.000 – 100.000 Kč

Příjem žádostí: od 9. června do 4. července 2014

Podrobnosti ikona souboruzde

Školní sport a tělovýchova

Jde o podporu základních a středních škol sídlících v  Libereckém kraji  při nákupu nových nebo obnově stávajících sportovních pomůcek a tělocvičného nářadí.

Celkový finanční objem pro tuto výzvu: 450.000 Kč

Výše podpory:  10.000 – 100.000 Kč

Příjem žádostí: od 9. června do 4. července 2014

Podrobnosti ikona souboruzde


Vytvořeno 4.6.2014 8:57:26 | přečteno 1010x | Bc. Radek Drašnar