Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Finanční příspěvky z Fondu na podporu sociální oblasti byly přiděleny

ruce k nebi

Zastupitelstvo města Turnova na svém veřejném zasedání ve čtvrtek 28. března 2013 schválilo svým usnesením rozdělení finančních prostředků z Fondu na podporu sociální oblasti Města Turnova.

Fond zřídilo Město Turnov s účinností od 1. 5. 2009. Z rozpočtu města pro rok 2013 byla fondu přidělena částka  1.000.000,- Kč. Ta byla posílena o zůstatek z minulého období ve výši 50 000,- Kč, celkem je tedy pro letošní rok k dispozici 1.050.000,- Kč. V souladu se Statutem fondu byla vyhlášena výzva k podání žádosti, do uzávěrky dne 11. března 2013 bylo podáno celkem 12 žádostí o finanční prostředky. Správní rada na svém zasedání dne 18. března 2013 projednala předložené žádosti v souladu se stanovenými kritérii a navrhla zastupitelstvu odsouhlasit rozdělení finančních prostředků 11 subjektům.

· ZŠ a MŠ speciální, ul. Kosmonautů, Turnov 50.000,- Kč jako příspěvek na sociální službu osobní asistence pro 21 dětí – mzdy;

· Oblastní charitě Červený Kostelec 7.000,- Kč k pokrytí provozních nákladů na péči o osoby s roztroušenou sklerózou – občany Turnova;

· o. s. Adavita Liberec 30.000,- Kč ke krytí provozních nákladů na sekundární protidrogovou prevenci – odborné poradenství, krizovou pomoc a následnou péči pro občany Turnova;

· Fokusu Turnov 300.000,- Kč k úhradě provozních nákladů na sociální služby pro osoby se zdravotním postižením a duševním onemocněním;

· Svazu postižených civilizačními chorobami Turnov 10.000,- Kč na plavání seniorů a na výlet pro přestárlé a imobilní občany po Českém ráji;

· o. s. Nová naděje Turnov 28.000,- Kč jako příspěvek ke krytí provozních nákladů na chod organizace;

· o. s. REP Turnov 5.000,- Kč jako pomoc při úhradě provozních nákladů (nájemného) Poradny pro rodinu a děti – program pro resocializaci mladých obviněných nebo odsouzených a program výchovného poradenství pro rodinu a děti;

· Centru pro rodinu Náruč Turnov 200.000,- Kč k úhradě provozních nákladů sdružení věnujícímu se rodinám s dětmi;

· Středisku pro ranou péči Liberec 5.000,- Kč jako příspěvek na sociální službu rané péče pro rodiny s hendikepovaným dítětem;

· o. s. Slunce všem Turnov 50.000,- Kč na provoz centra denních služeb pro dospělé s poruchou autistického centra;

· Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje 15.000,- Kč na sociální služby osobní asistence a pečovatelské služby, např. tlumočnictví, odborné sociální poradenství.

Celkem bylo prozatím rozděleno  700.000,- Kč.

Mgr. Hana Kocourová, vedoucí odboru sociálních věcí

Vytvořeno 3.4.2013 8:46:07 | přečteno 634x | Bc. Radek Drašnar