Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Návštěva vedení města v rakouském Ybssitz

Návštěva Ybssitz, autor: T. Hocke

Vedení města Turnov navštívilo v půlce června rakouské město Ybssitz, které organizuje mezinárodní kovářské sympozium.

Vedení města Turnov přijalo pozvání pana starosty Josefa Hofmarchera z rakouského města Ybssitz na kovářském sympoziu. Kovářský cech je v Ybssitz chráněn jako kulturní dědictví kovářství v rámci Unesca. V minulosti se město proslavilo jako velká kovárna Rakouska-Uherska a v současnosti na své tradice dále navazuje. Kovářské sympozium obohacují i umělečtí kováři z celé Evropy, tedy i mladí kováři ze Střední umělecko-průmyslové školy v Turnově.

Návštěva Ybssitz

Spolupráce se SUPŠ v Turnově trvá již 6 let. Turnovští studenti jezdí do rakouského města na odborné praxe, a za tu dobu vzniklo mnoho krásných uměleckých plastik umístěných do veřejného prostoru Ybssitz. Starosta Josef Hofmarcher se účastnil také v minulém roce Staročeských řemeslných trhů v Turnově, kde se s turnovským vedením seznámil a pozval je na sympozium do Rakouska.

Starosta města Tomáš Hocke a místostarostka Jana Svobodová se vydali zjistit, jak dlouhodobá spolupráce turnovské školy a rakouského města vypadá. Zajímavým zjištěním pak bylo, jak vůbec město v rakouských Alpách objevilo a oslovilo školu v Turnově. Mohli za to čeští migranti, jejichž vazby vedly k panu Kalábovi, který byl nejdříve ředitelem střední průmyslové školy slévárenské v Brně a po zrušení brněnské školy začal učit slévárenství v Turnově. Vazby přes pana Kalába a paní Habrmanovou se spojily se současným vedením školy a vznikla unikátní spolupráce.

Návštěva Ybssitz

Ve veřejném prostoru Turnova je navzdory dlouhé tradice a možností umístěno jen malé množství uměleckých děl. „Obecně se Turnov chce nejen v rámci turistického ruchu vymezit, profilovat a prezentovat. Ačkoli tradice šperkařství je na Turnovsku velká i živá, tak se těžko propojuje s žitým veřejným prostorem, protože se jedná o fenomén křehké krásy. Tradice umělecké výroby v podobě kovářských plastik je v tomto směru jednodušší a pro Turnov je neméně významná.“ vysvětlil starosta Hocke důvod umisťování uměleckých plastik do prostoru města.

Vize je vyčlenit finanční sumu z rozpočtu například 40 000 korun na soutěž plastiky umístěnou v konkrétním místě. Zvažujeme, zda soutěž otevřít pouze průmyslové škole nebo i dalším uměleckým kovářům z Turnovska. Záměr je však jasný, aby každý rok vznikla jedna nová socha s určeným místem stání. Již letos se podařil zrod dvou uměleckých plastik, které vznikly v rámci sochařského sympozia ve dnech Staročeských řemeslných trhů. Nyní jsou ještě v depozitu SUPŠ, ale brzy budou umístěny na atletickém stadionu ve Skálově ulici. Zhruba třímetrové sochy zobrazují sportovce, konkrétně jedna vyobrazuje oštěpaře a druhá sportovce s olympijským ohněm. Finance přidalo město Turnov a také atletický klub.

Krátká návštěva byla velice inspirativní nejen pro využití umění ve veřejném prostoru. Při retrospektivní výstavě, která mapovala 6 let spolupráce SUPŠ a města Ybssitz se vedení města dozvídalo, že je město Turnov velice známé a v uměleckých kruzích také ceněné.

Návštěva Ybssitz

Velký dík patří hlavně SUPŠ, která úspěšně reprezentuje město Turnov v zahraničí a také slévárně Kinský, která sponzoruje SUPŠ v podobě materiálu a financování dopravy na odborné praxe. Nemalý dík také patří hostitelskému městu Ybssitz a starostovi Josefu Hofmarcherovi, se kterým byla příjemná diskuse zakončená shodou obou starostů o vzájemné přátelské, ačkoli neformální spolupráci. Kooperace bude dále fungovat přes zapojené spolky a organizace, které tím získávají i osobní přetrvávající vazby s dalšími kováři a uměleckými řemeslníky.

Více fotografií na Facebooku Města Turnova.

Návštěva Ybssitz

Vytvořeno 30.6.2016 | přečteno 952x | anna.supikova
load