Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Ošetření stromů v Turnově - provedení výchovných řezů

V průběhu měsíce května letošního roku byly u mladých stromů provedeny výchovné řezy. K ošetření byly vybrány dřeviny vysázené v posledních letech, a to v rámci náhradní výsadby ukládané Městu Turnov nebo jako součást sadových či stavebních úprav.

Výchovný řez se provádí u mladých exemplářů v prvních letech po výsadbě na trvalé stanoviště, a to zhruba do 10 – 15 let po výsadbě.

Výchovný řez je pro strom velmi důležitý, neboť si klade za cíl:

  • dosáhnout druhově charakteristického tvaru koruny jedince, jež je staticky odolná, a připravit podmínky pro rozvoj koruny typické pro daný druh
  • přizpůsobit velikost a tvar koruny požadavkům stanoviště (např. úpravou podchodné, popř. podjezdné výšky)

Kromě větví poškozených, příp. i suchých, je nutné odstranit navzájem se křížící větve, větve s vrůstající kůrou (jež mají za následek vznik staticky nebezpečných tlakových větvení) a celkově upravit počet a postavení kosterních větví v koruně

Tento typ řezu je nesmírně důležitý, protože zde máme jedinečnou možnost zasáhnout bez rozsáhlejších poranění až do kosterního větvení stromu. Je třeba si uvědomit, že tvar stromu a rozložení jeho kosterních větví zůstane po třiceti i více letech ve stejné výšce a v podobném úhlu, v jakém je vidíme dnes. Pouze na místě, kde dnes odstraňujeme výhon malé velikosti (např. do 2 cm), který je schopen úspěšně zahojit vzniklou ránu, budeme po letech odstraňovat mohutnou větev velikosti 30 cm i více.

V letošním roce byl na území Turnova proveden výchovný řez celkem u 162 ks mladých stromů. Jednalo se o 28 lokalit, např. sportovní hala Turnov II, park u letního kina, Patočkovo sídliště, sídliště u nádraží, OAHŠ, Josefa Štrégla, hřbitov v Mašově, parkoviště u Střelnice, Jana Palacha apod.

Ing. Hana Malá, odbor životního prostředí

Vytvořeno 6.6.2012 | přečteno 1308x | Richard Mochal
load