Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Sběrný dvůr Vesecko

Pro občany města Turnova je v provozu sběrný dvůr Vesecko, který se nachází v průmyslové zóně Vesecko. 

Provozní doba a základní informace o sběrném dvoře

Všichni, kteří chtějí využít služeb sběrného dvora, by měli přivážet na sběrný dvůr odpad již přetříděný na jednotlivé komodity. Stavební odpady a některé další druhy odpadů jsou zpoplatněny. Každý občan Turnova je povinen před odkládáním odpadů na SD prokázat svoji totožnost (dle obecně závazné vyhlášky města Turnova).

Zdarma je možné na sběrném dvoře odložit:

 • objemný odpad - odpad z domácnosti, který vzhledem k velikosti není možné umístit do sběrných nádob (skříň, křeslo apod.). Do této kategorie ovšem nenáleží odpady vznikající při stavebních úpravách domů a bytů – zbytky sádrokartonu, materiál z bytového jádra, okna apod.
 • kovový odpad - kovové konstrukce, radiátory, plech apod.
 • papír, plast, sklo, nápojové kartony
 • textil - vytříděný textil vhodný k dalšímu použití (bílý kontejner firmy Dimatex)
 • jedlý olej a tuk – olej uzavřený v plastových obalech (např. v PET lahvích) je možné dávat do sběrné nádoby
 • nebezpečné složky komunálního odpadu (zbytky barev, plechovky znečištěné barvami, ředidla, oleje apod). Do této kategorie nenáleží nebezpečné odpady vznikající při stavebních úpravách domů a bytů – lepenka, eternit apod.
 • použitá elektrozařízenípouze kompletní! – ledničky, pračky, myčky, sporáky, vysavače, TV, monitory, počítače, přehrávače CD a DVD, magnetofony, rádia, mobilní telefony, elektronické hračky apod.
 • použité světelné zdrojepouze nepoškozené! zářivky, úsporné žárovky apod.
 • vysloužilé baterie
 • bioodpad (v období prosinec – březen) – v době, kdy je uzavřena kompostárna

Za úhradu dle aktuálního ceníku je možné na sběrném dvoře odložit:

 • stavební suť a další druhy stavebních odpadů (materiál z bytového jádra, sádrokarton, impregnované dřevo, eternit, lepenka apod.)
 • pneumatiky
 • nekompletní použitá elektrozařízení
 • poškozené použité světelné zdroje
 • bioodpad (v době duben –  listopad)
 • směsný komunální odpad – drobný odpad, který má být umísťován do popelnic a kontejnerů

Sběrný dvůr Vesecko

Sběrný dvůr Vesecko, autor: Kateřina Doubravová

Sběrný dvůr Vesecko

 
Sběrný dvůr Vesecko, autor: Kateřina Doubravová

Sběrný dvůr Vesecko

 
Sběrný dvůr Vesecko, autor: Kateřina Doubravová

Sběrný dvůr Vesecko

 
Sběrný dvůr Vesecko, autor: Kateřina Doubravová

Sběrný dvůr Vesecko

 
Sběrný dvůr Vesecko, autor: OŽP MěÚ Turnov

Sběrný dvůr Vesecko

 
 
Vytvořeno 16.11.2020 9:22:41 | přečteno 13445x | Richard Mochal
load