Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Sběrný dvůr Vesecko v roce 2013

Provozní doba sběrného dvora v ZIMNÍM OBDOBÍ (listopad - únor): Po - Pá 9:00 - 16:00; So 9:00 - 12:00. LETNÍ OBDOBÍ (březen – říjen): Po - Pá 9:00 - 17:00; So 9:00 - 12:00.

Všichni ti, kteří chtějí využít služeb sběrného dvora, by sem měli přivážet odpad již přetříděný na jednotlivé komodity. Stavební odpady a některé další druhy odpadů jsou zpoplatněny. Dle obecně závazné vyhlášky města Turnova je každý občan Turnova povinen před odkládáním odpadů na sběrném dvoře prokázat svoji totožnost.

Zdarma je možné na sběrném dvoře odložit:

Objemný odpad – odpad z domácnosti, který vzhledem k velikosti není možné umístit do sběrných nádob (skříň, křeslo apod.). Do této kategorie ovšem nenáleží odpady vznikající při stavebních úpravách domů a bytů – zbytky sádrokartonu, materiál z bytového jádra, okna apod. 
Kovový odpad – kovové konstrukce, radiátory, plech apod.
Papír, plast, sklo, nápojové kartony
Textil - vytříděný textil vhodný k dalšímu použití (bílý kontejner firmy Dimatex)
Nebezpečné složky komunálního odpadu (zbytky barev, plechovky znečištěné barvami, ředidla, oleje apod). Do této kategorie nenáleží nebezpečné odpady vznikající při stavebních úpravách domů a bytů – lepenka, eternit apod.
Použitá elektrozařízení (pouze kompletní!) – ledničky, pračky, myčky, sporáky, vysavače, TV, monitory, počítače, přehrávače CD a DVD, magnetofony, rádia, mobilní telefony, elektronické hračky apod.
Použité světelné zdroje (pouze nepoškozené!) - zářivky, úsporné žárovky apod.
Vysloužilé baterie.

Za úhradu je možné na sběrném dvoře odložit:

Stavební suť a další druhy stavebních odpadů (materiál z bytového jádra, sádrokarton, impregnované dřevo, eternit, lepenka apod.); pneumatiky; nekompletní použitá elektrozařízení, poškozené použité světelné zdroje; bioodpad (v době duben – listopad mimo provozní dobu kompostárny); směsný komunální odpad – drobný odpad, který je možné ukládat do popelnice (kontejneru).

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí

Sběrný dvůr Vesecko

Vytvořeno 8.1.2013 8:45:22 | přečteno 10076x | Kateřina Doubravová
load