Tyto stránky obsahuji funkci hlasového asistenta, který slouží ke čtení obsahu stránky. Pokud chcete hlasového asistenta používat, stiskněte klávesu: eS -. Pokud chcete znát podrobnosti o jeho ovládání zmáčkněte klávesu: N.
Používat hlasového asistenta | Nepoužívat hlasového asistenta | Trvale deaktivovat hlasového asistenta | Nápověda hlasového asistenta
Pro uzavření této informace klikněte zde.
Na hlavní menu se dostanete klávesou: Há ----. Na doplňkové menu se dostanete klávesou: eM ---- . Pro čtení článku stiskněte: Pé ----. Pokud budete procházet jednotlivé elementy klávesou TAB, budou se Vám názvy jednotlivých odkazů předčítat. Na obsah článku se dostanete klávesou: Cé ----. Jednotlivé položky menu procházíte klávesou TAB.
Aktuálně se nacházíte na stránce:
Čekejte prosím, než se načte zvukový soubor...

Recyklací vysloužilého elektrozařízení šetří občané Turnova životní prostředí

Město Turnov recyklací starých spotřebičů výrazně přispělo k ochraně životního prostředí. V loňském roce občané Turnova odevzdali k recyklaci celkem 40 213 kg elektrozařízení.

Město Turnov recyklací starých spotřebičů výrazně přispělo k ochraně životního prostředí. V loňském roce občané Turnova odevzdali k recyklaci celkem 40 213 kg elektrozařízení.  Konkrétně se jedná o  1 220  kusů televizorů, 498 ks PC monitorů – tj. 34 710 kg, dále  5 503 kg ostatních drobných elektrozařízení. Tím jsme uspořili 393,83 MWh elektřiny, 14 523,73 litrů ropy, 1 855,30 m3 vody a 19,60 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 94,26 tun CO2ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 360,48 tun, což vyplývá z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL .
Město Turnov obdrželo od kolektivního systému ASEKOL Certifikát k Enviromentálnímu vyúčto-vání za rok 2011. Jedná se o certifikát, který je udělován na základě zpětného odběru a recyklace  vysloužilého elekrozařízení, které  odevzdají občané města  na sběrný dvůr.

Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme vyčíslit, kolik energie, ropy, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházející ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Letos poprvé jsme získali certifikát vypovídající o přínosech třídění televizorů a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.

Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 toku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníko-vých plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to zajímavá čísla. 

Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík. Děkujeme.

Ing. Miloslava Šípošová, vedoucí OŽP, tel. 481 366 153, m.siposova@mu.turnov.cz

Vytvořeno 2.5.2012 | přečteno 1407x | Richard Mochal
load